Complicitate la infracțiunea privind deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică (NCP, NCPP, L. nr. 365/2002, L. nr. 9/2003)

2 iun. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 235

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 517/2019

NCPP: art. 191 alin. (1), (2), art. 275 alin. (2) și (6), art. 334, art. 598 alin. (1) lit. c); NCP: art. 20, art. 26, art. 33 lit. a) – 34 lit. b), art. 71 – 64 lit. a) teza II, art. 88, art. 323; L. nr. 365/2002: art. 24 alin. (2); L. nr. 9/2003: art. 8 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În conformitate cu dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

Contestația la executare nu reprezintă o cale de atac, ci o procedură jurisdicțională de rezolvare a situațiilor relative la executarea hotărârii, după rămânerea definitivă a acesteia. Pe această cale se pot invoca numai aspecte ce privesc exclusiv executarea hotărârilor definitive, nefiind posibil a se pune în discuție legalitatea și temeinicia hotărârilor în baza cărora se face executarea și nu se poate ajunge la modificarea hotărârii rămasă definitivă, instanța fiind abilitată să verifice doar aspectele indicate de textul legal, și nu modul de soluționare a cauzei.

În speță, contestatorul, prin intermediul apărătorului său ales, a solicitat lămurirea dispozitivului Deciziei penale nr. 3930 din 29 noiembrie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală pronunțate în Dosarul nr. x/2010 și exonerarea de la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 8.100 RON, având în vedere că a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, în recurs.

Făcând un istoric al cauzei, Înalta Curte constată că prin Sentința penală nr. 190/S/2011 a Tribunalului Brașov, cu privire la B., în baza art. 334 C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor comise de către inculpatul B. din infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 în infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 20 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002.

În baza art. 8 din Legea nr. 9/2003 cu referire la art. 323 C. pen. raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 a fost condamnat inculpatul B. la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 20 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) – 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului B., în final acest inculpat având de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71 – 64 lit. a) teza II, b C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa indicată durata reținerii și arestării preventive respectiv din 26 mai 2010 (1 zi reținere) și de la 4 iunie 2010 la 11 octombrie 2010.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura obligării inculpatului B. de a nu părăsi țara până la soluționarea definitivă a prezentului proces penal astfel cum s-a dispus prin încheierea din 17 ianuarie 2011 a Tribunalului Brașov.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. cu aplicarea art. 10 lit. d) C. proc. pen., s-a dispus achitarea inculpatului B. pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002.

În baza art. 191 alin. (1), (2) C. proc. pen., a obligat fiecare inculpat la plata către stat a sumei de 7.000 RON cu titlu de cheltuieli judiciare, iar, conform art. 192 alin. (3) C. proc. pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

Conferintele lunii noiembrie
”

Prin Decizia penală nr. 62/Ap din 18 mai 2012 Curtea de Apel Brașov, secția penală și pentru cauze cu minori a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Brașov și inculpații B., F. și alții împotriva Sentinței penale nr. 190/S din 8 iunie 2011 pronunțată de Tribunalul Brașov, precum și apelurile declarate de inculpatul A. și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Brașov împotriva Sentinței penale nr. 307/S din 4 noiembrie 2011 pronunțată de Tribunalul Brașov în Dosarul conexat cu nr. x/2011.

(…)

A obligat apelanții inculpați G., B., C., H., D., I., J., E., B., K., A., L. și M. la plata către stat a sumei de câte 1100 RON reprezentând cheltuieli judiciare din care, în privința fiecăruia, câte 100 RON onorar parțial avocat oficiu.

Prin Decizia penală nr. 3930 din 29 noiembrie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală pronunțată în Dosarul nr. x/2010, cu privire la B. a fost soluționată cauza în sensul că a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen. raportat la art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. De asemenea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat art. 10 lit. c) C. proc. pen., a fost achitat pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 20 C. pen. raportat la art. 24 alin. 829 din Legea nr. 365/2002. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței.

Drept urmare, la data de 1 martie 2013, prin adresa Tribunalului Brașov nr. 7946/62/2010 din 29 noiembrie 2012, s-a revenit solicitarea către Administrația Finanțelor Publice Constanța ca, în conformitate cu O.G. nr. 92/2003, să se procedeze la executarea silită, conform extrasului certificat de pe sentința penală nr. 190/S din 8 iunie 2011 a Tribunalului Brașov, definitivă prin decizia penală nr. 3930 din 29 noiembrie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția privind pe debitorul B. dosarul Tribunalului Brașov, vol. III – forme de executare). S-a emis transmis titlul executoriu (extras) prin care B. a fost obligat către stat la plata sumei de 8.600 RON cu titlu de cheltuieli judiciare . Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Administrația Finanțelor Publice Constanța – Biroul Evidență Plătitori – Persoane fizice a transmis la dosar Adresele nr. x, 398558 din 26 februarie 2013 și nr. 403667 din 19 martie 2013 prin care a confirmat preluarea în baza de date a instituției a titlului executoriu privindu-l pe B.

În speța de față, solicitarea de lămurire vizează exclusiv dispoziția din Decizia penală nr. 3930 din 29 noiembrie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală privind „menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței” care conduce la concluzia că s-au menținut și cheltuielile judiciare la care a fost condamnat contestatorul B..

Potrivit art. 272 alin. (1) C. proc. pen., cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, onorariile avocaților, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părți.

În cazul în care organele judiciare stabilesc, în baza probelor administrate, că inculpatul a săvârșit infracțiunea care a fost reținută în sarcina sa, va fi obligat să plătească toate cheltuielile judiciare avansate de stat în cadrul procesului penal.

Dispozițiile art. 275 C. proc. pen. prevăd modul de obligare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în ipoteza pronunțării soluțiilor de achitare, încetare a procesului penal, de continuare a procesului penal de către inculpat sau în ipoteza exercitării de către subiecții procesuali a unor căi de atac sau formulării unor cereri, finalizate prin respingere sau retragere a acestora.

În caz de achitare, fără a se reține vreo culpă procesuală inculpatului, cum este cazul în speța de față, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia (art. 275 alin. (3) C. proc. pen.), întrucât obligația statului de a le suporta este subsidiară și integrală, deci intervine când o astfel de obligație nu incumbă vreuneia din părțile din proces.

Pe cale de consecință, având în vedere soluția de achitare dispusă prin Decizia penală nr. 3930 din 29 noiembrie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală în ceea ce-l privește pe B., în temeiul art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C. proc. pen., Înalta Curte va admite contestația la executare formulată de acesta împotriva hotărârii mai sus menționate.

Va lămuri dispozitivul Deciziei penale nr. 3930 din 29 noiembrie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, în sensul că menținerea celorlalte dispoziții ale sentinței nu vizează cheltuielile judiciare la care a fost obligat inculpatul B. prin Sentința penală nr. 190/S/2011 a Tribunalului Brașov și Decizia penală 62/Ap/2012 a Curții de apel Brașov, care au fost desființate ca efect al soluției de achitare față de acesta.

Va anula formele de executare emise în ceea ce îl privește pe contestatorul B. emise în baza Sentinței penale nr. 190/S/2011 a Tribunalului Brașov, definitivă prin Decizia nr. 3930 din 29 noiembrie 2012 a ÎCCJ, secția penală.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul B., în cuantum de 78 RON, va rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare în contestația la executare în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Complicitate la infracțiunea privind deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică (NCP, NCPP, L. nr. 365/2002, L. nr. 9/2003) was last modified: iunie 1st, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter