Complicitate la furt calificat. Dispunerea măsurii arestării provizorii în vederea asigurării predării persoanei solicitate autorităţilor judiciare străine

26 mart. 2024
Vizualizari: 155
  • Legea nr. 302/2004: art. 102
  • Legea nr. 302/2004: art. 82
  • Legea nr. 302/2004: art. 99 alin. (2) lit. c)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)

Prin încheierea nr. 9 din data de 18 aprilie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în dosarul nr. x/2023, în baza art. 102 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 302/2004, a fost admisă propunerea de arestare provizorie a persoanei solicitate A., , formulată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în baza Semnalării din Sistemul Informatic Schengen, SIS: 0004.02-P201050187095-0000.01, din 13 aprilie 2023, transmisă de IGPR, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, Biroul Național SIRENE și, în consecință, a dispus luarea măsurii arestării provizorii în vederea predării pe o durată de 15 de zile, începând cu data de 19 aprilie 2023 și până la data de 03 mai 2023, față de persoana solicitată A..

S-a constatat că sesizarea are la bază mandatul european de arestare nr. 2 Ls 2 Js 4190/21 emis la data de 06.03.2023 de către judecătorul din cadrul Amtsgericht Deggendorf.

S-a constatat că față de persoana solicitată A. a fost luată măsura reținerii, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 18 aprilie 2023, ora 16:50, până la data de 19 aprilie 2023, ora 16:50. S-a dispus emiterea mandatului de arestare în acest sens.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 343 din 3 mai 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată, pe baza actelor și lucrărilor de la dosar și a dispozițiilor legale incidente, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 102 din Legea nr. 302/2004, referitor la reținerea și arestarea în baza semnalării introduse în Sistemul de Informații Schengen, în cazul obținerii unui rezultat pozitiv cu privire la o persoană pentru care un alt stat membru a introdus o semnalare în vederea arestării, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române solicită statului membru solicitant să confirme, în regim de urgență, valabilitatea deciziei în baza căreia a fost introdusă respectiva semnalare, iar semnalarea în vederea arestării se transmite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui rază teritorială a fost localizată persoana.

Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripție a fost depistată persoana solicitată sesizează curtea de apel competentă, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării provizorii în vederea predării, iar judecătorul sesizat poate admite, prin încheiere motivată, propunerea procurorului și dispune arestarea provizorie în vederea predării, pe o durată de cel mult 15 zile, fixând un termen de 15 zile pentru prezentarea de către procuror a mandatului european de arestare, însoțit de traducerea în limba română, și, dacă este cazul, a hotărârii de condamnare date în lipsă.

În conformitate cu dispozițiile art. 82 și art. 102 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, semnalarea introdusă în Sistemul de Informații Schengen cu privire la o persoană căutată pentru a fi arestată echivalează cu un mandat european de arestare în toate cazurile în care se aplică Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre.

Prealabil, Înalta Curte constată că prima instanță a fost sesizată cu respectarea regulilor de competență și a dispus în conformitate cu dispozițiile legale arestarea provizorie în vederea predării a persoanei solicitate, constatând că există o semnalare introdusă în Sistemul de Informații Schengen în vederea arestării acesteia.

Instanța supremă reține că măsura arestării provizorii a fost dispusă în vederea asigurării predării persoanei solicitate autorităților judiciare din Germania și corespunde tuturor exigențelor impuse de dispozițiile legale (există un mandat european de arestare în limba germană, fără a fi tradus în limba română, o semnalare SIS cu privire la aceasta, faptele imputate fiind descrise în sesizarea formulată, fiind indicate data și locul comiterii infracțiunii, autoritățile judiciare străine au precizat că persoana solicitată este suspectată de comiterea a trei infracțiuni de complicitate la furt calificat, prev. de art. 242, art. 243, art. 244, art. 303, art. 52, art. 53 și art. 25 din C. pen. german și nu există neclarități cu privire la identitatea acesteia).

Având în vedere particularitățile cauzei de față, respectiv natura și gravitatea presupuselor infracțiuni săvârșite (complicitate la furt calificat, prev. de art. 242, art. 243, art. 244, art. 303, art. 52, art. 53 și art. 25 din C. pen. german), amploarea acestora, precum și faza în care se află procedura judiciară, Înalta Curte apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 302/2004, pentru a se dispune arestarea provizorie în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare emis la data de 06.03.2023 de autoritățile judiciare din Germania pe numele persoanei solicitate.

În mod corect, prima instanță a apreciat că măsura arestării provizorii în vederea predării este justificată și de celeritatea procedurii de executare a mandatului european de arestare, în scopul asigurării bunei desfășurări a acesteia, prin împiedicarea sustragerii persoanei solicitate, în contextul în care cauza a fost amânată în vederea depunerii traducerii mandatului european de arestare în limba română.

O măsură mai puțin coercitivă, precum măsura preventivă a arestului la domiciliu sau cea a controlului judiciar, în contextul celor de mai sus, nu ar fi suficientă pentru a se realiza o analiză adecvată a cererii de executare a mandatului european de arestare. În condițiile în care aceasta ar fi considerată întemeiată, punerea sa efectivă în aplicare, prin predarea persoanei solicitate autorității emitente a mandatului nu ar fi asigurată cât timp persoana solicitată nu prezintă garanții suficiente în sensul respectării obligațiilor impuse.

Referitor la apărările persoanei solicitate, Înalta Curte constată că acestea sunt nefondate.

Astfel, chestiunile vizând lipsa consimțământului la predare sau existența motivului facultativ de refuz prevăzut de art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004 urmează a fi analizate cu ocazia verificării îndeplinirii condițiilor necesare pentru punerea în executare a mandatului european de arestare, în cauza pendinte Curtea de Apel Cluj fiind sesizată în procedura prevăzută de art. 102 și următoarele din Legea nr. 302/2004 și nu în cea prevăzută de art. 104 și următoarele din aceeași lege.

În ceea ce privește faptul că în mandatul european de arestare nu a fost arătată în concret contribuția adusă de persoana solicitată la săvârșirea infracțiunii, Înalta Curte reține că faptele astfel cum au fost descrise în semnalare răspund exigențelor de claritate prevăzute de lege. Mai mult, chestiunea vizând forma de participație și contribuția persoanei solicitate la săvârșirea faptelor vizează temeinicia acuzației și excedează competenței instanței de executare, acestea fiind în căderea autorității solicitante.

Referitor la faptul că la momentul la care judecătorul fondului a dispus luarea măsurii arestării provizorii față de persoana solicitată, la dosarul cauzei nu exista traducerea mandatului european de arestare, Înalta Curte reține că prima instanță a fost sesizată în procedura prevăzută de art. 102 și următoarele din Legea nr. 302/2004 (reținerea și arestarea în baza semnalării introduse în Sistemul de Informații Schengen) și nu în cea prevăzută de art. 104 și următoarele din aceeași lege care vizează procedura de executare a mandatului european de arestare, astfel încât arestarea provizorie a persoanei solicitate s-a dispus în baza semnalării introduse în Sistemul de Informații Schengen.

Cât privește critica vizând faptul că în perioada 09-12 aprilie 2020, persoana solicitată era angajată la o societate din Cehia, aflându-se în cursul săptămânii de lucru, astfel încât nu ar fi putut să se afle pe teritoriul Germaniei în perioada de referință, Înalta Curte constată că aceasta vizează temeinicia acuzațiilor formulate împotriva persoanei solicitate, urmând a fi analizată de autoritățile solicitante odată cu soluționarea cauzei pe fond.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pentru aceste considerente, constatând că sunt îndeplinite condițiile pentru a se dispune arestarea provizorie, încheierea atacată fiind legală și temeinică, Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva încheierii nr. 9 din data de 18 aprilie 2023, pronunțate de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în dosarul nr. x/2023.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul-persoană solicitată la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 85 RON, va rămâne în sarcina statului, potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen.

Sursa informației: www.scj.ro.

Complicitate la furt calificat. Dispunerea măsurii arestării provizorii în vederea asigurării predării persoanei solicitate autorităților judiciare străine was last modified: martie 26th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.