Completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice şi pentru modificarea unor acte normative și alte acte normative (aprobate de Guvern)

1 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 831

 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și pentru modificarea Legii nr. 195/2006, Legea-cadru a descentralizării
– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
– Ordonanță de urgență pentru modificarea art.1¹ din O.U.G. nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Ordonanță de urgență privind completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
– Ordonanță de urgență pentru modificarea anexei nr. 3 la O.U.G. nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
– Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996
– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și pentru modificarea unor acte normative
– Ordonanță de urgență  pentru modificarea și completarea  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Hotărâri– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1470/2007
– Hotărâre pentru modificarea anexei la H.G. nr. 488/2015, privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021
– Hotărâri privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de prefect al județului Buzău de către domnul Sava George
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova, de către domnul Georgescu Cosmin
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț, de către domnul Neculae Gheorghe
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 28 iunie 2016 au fost adoptate mai multe acte normative.

 

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și pentru modificarea Legii nr. 195/2006, Legea-cadru a descentralizării (M. Of. nr. 157 din 6 martie 2007; cu modif. ult.)

Campanie Craciun UJmag 2020

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (M. Of. nr. 785 din 22 noiembrie 2012; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 (M. Of. nr. 863 din 19 decembrie 2012; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art.1¹ din O.U.G. nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M. Of. nr. 199 din 30 martie 2010; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență privind completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea anexei nr. 3 la O.U.G. nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv pentru modificarea regimului juridic al unui imobil (M. Of. nr. 851 din 30 noiembrie 2011; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (M. Of. nr. 461 din 30 iunie 2011; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 (rep., M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (M. Of. nr. 809 din 30 octombrie 2015; rectificată)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (M. Of. nr. 1193 din 30 decembrie 2005; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 740 din 2 octombrie 2015)

– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și pentru modificarea unor acte normative

– Ordonanță de urgență  pentru modificarea și completarea  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.)

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1470/2007 (M. Of. nr. 870 din 19 decembrie 2007; cu modif. ult.)

– Hotărâre pentru modificarea anexei la H.G. nr. 488/2015, privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 (M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015)

– Hotărâri privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de prefect al județului Buzău de către domnul Sava George

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova, de către domnul Georgescu Cosmin

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț, de către domnul Neculae Gheorghe

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și pentru modificarea unor acte normative și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: iulie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter