Comiterea a două infracţiuni continuate de acces fără drept la un sistem informatic și efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Întrunirea condiţiilor recidivei postcondamnatorii

9 iun. 2023
Vizualizari: 643
 • NCP: art. 250 alin. (1)
 • NCP: art. 35 alin. (1)
 • NCP: art. 36 alin. (1)
 • NCP: art. 360 alin. (1) şi (3)
 • NCP: art. 39 alin. (1) lit. b)
 • NCP: art. 41 alin. (1)
 • NCP: art. 43 alin. (1)
 • NCP: art. 79
 • NCP: art. 91
 • NCP: art. 96
 • NCPP: art. 249 alin. (1)
 • NCPP: art. 275 alin. (2)
 • NCPP: art. 396 alin. (10)
 • NCPP: art. 438 alin. (1) pct. 12
 • NCPP: art. 448 alin. (1) pct. 1

S-a constatat că, prin Sentința penală nr. 1170/29.09.2020 a Judecătoriei Oradea (definitivă prin necontestare), în temeiul art. 583 alin. (1) și art. 585 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. s-a admis sesizarea formulată de Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Oradea, prin judecător delegat, privind pe condamnatul A., în baza art. 97 alin. (1) C. pen. s-a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 387/20.03.2020 a Judecătoriei Oradea, definitivă la data de 27.05.2020 prin neapelare (Dosar nr. x/2019) și de 2 ani și 4 luni închisoare (pedeapsă rezultantă) aplicată prin Sentința penală nr. 832/08.07.2020 a Judecătoriei Oradea, definitivă la data de 25.07.2020 prin neapelare (Dosar nr. x/2019), s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani și 4 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 832/08.07.2020 a Judecătoriei Oradea în pedepsele componente de 2 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și de 1 an închisoare aplicată pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., s-a înlăturat sporul de 4 luni închisoare aplicat și, în temeiul art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit cele trei pedepse (dintre care două au fost repuse în individualitatea lor) în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat o treime din celelalte pedepse aplicate, adică 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final o pedeapsă de 2 ani și 10 luni închisoare. În temeiul art. 91 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de supraveghere de 4 ani care curge de la data rămânerii definitive a primei hotărâri de condamnare (27.05.2020).

S-a constatat că faptele cercetate în prezenta cauză au fost comise și descoperite în perioada 09.02.2021 – 19.02.2021, în termenul de încercare al pedepsei a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere prin Sentința penală nr. 1170/29.09.2020 a Judecătoriei Oradea, fiind întrunite condițiile recidivei postcondamnatorii.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 194/RC din 27 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul în casație formulat de inculpatul A., prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., Înalta Curte constată următoarele:

În conformitate cu cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., hotărârile sunt supuse casării când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Potrivit art. 79 C. pen., când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine (alin. (1); dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă (alin. (2); când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultante se majorează conform alin. (2) (alin. (3).

Conform art. 36 alin. (1) C. pen., infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii.

Totodată, se precizează că, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., în caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și, când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o tremie din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Potrivit art. 43 alin. (1) C. pen., dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată, se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta.

Se mai notează că, potrivit art. 96 C. pen., dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei (alin. (4), pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară (alin. (5).

În cauză, recurentul inculpat A. a fost condamnat pentru comiterea a două infracțiuni continuate de acces fără drept la un sistem informatic, prevăzute de art. 360 alin. (1) și (3) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1), art. 41 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare și, respectiv, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

De asemenea, a fost condamnat pentru comiterea a două infracțiuni continuate de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzute de art. 250 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1), art. 41 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare, respectiv la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În temeiul art. 249 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., același recurent inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă informatică.

Pentru fiecare dintre infracțiunile pentru care recurentul inculpat A. a fost condamnat, se prevede sancțiunea pedepsei închisorii de la 2 ani la 7 ani închisoare, iar urmare reducerii acestor limite cu o tremie, potrivit art. 396 alin. (10) C. proc. pen., în condițiile în care inculpatul a optat pentru judecarea în procedura recunoașterii învinuirii, limitele devin de la 1 an și 4 luni la 4 ani și 8 luni închisoare.

Cum pedepsele aplicate inculpatului sunt fie în cuantum de 1 an și 6 luni închisoare, fie de 2 ani închisoare, se constată că acestea sunt situate între limitele legale stabilite ca efect a incidenței art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

De asemenea, s-a dat eficiență legală dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. și, după aplicarea pedepsei celei mai grele de 2 ani închisoare, s-a adăugat un spor de o tremie din totalul celorlalte pedepse stabilite, calculat corect ca fiind în cuantum de 2 ani și 2 luni, rezultând pedeapsa de 4 ani și 2 luni închisoare.

Recurentul inculpat este cunoscut cu antecedente penale. Astfel, în contestație la executare, prin Sentința penală nr. 1170/29.09.2020 a Judecătoriei Oradea (definitivă prin necontestare) – care se bucură de autoritate de lucru judecat, s-a stabilit pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare, care a fost suspendată sub supraveghere potrivit art. 91 C. pen., pe un termen de supraveghere de 4 ani, ce curge de la data rămânerii definitive a primei hotărâri de condamnare (27.05.2020). În acest sens, se observă că această pedeapsă rezultantă, de 2 ani și 10 luni închisoare, a fost stabilită în urma contopirii unor pedepse aplicate pentru infracțiuni concurente prin Sentința penală nr. 387/20.03.2020 a Judecătoriei Oradea, definitivă la data de 27.05.2020, prin neapelare (prin care se dispusese suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei) și Sentința penală nr. 832/08.07.2020 a Judecătoriei Oradea, definitivă la data de 25.07.2020, prin neapelare.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Faptele cercetate în prezenta cauză au fost comise și descoperite în perioada 09.02.2021 – 19.02.2021, respectiv în termenul de încercare de 4 ani al pedepsei a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere prin Sentința penală nr. 1170/29.09.2020 a Judecătoriei Oradea, fiind întrunite condițiile recidivei postcondamnatorii prevăzute de art. 41 alin. (1) C. pen.

În aceste condiții, au devenit aplicabile dispozițiile art. 96 alin. (4) C. pen. și, în mod corect, s-a revocat suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani și 10 luni închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 1170/29.09.2020 a Judecătoriei Oradea.

Cu respectarea dispozițiilor art. 96 alin. (5) și art. 43 alin. (2) C. pen., s-a dispus executarea pedepsei de 2 ani și 10 luni închisoare stabilită prin sentința penală anterior menționată, alături de pedeapsa aplicată în cauză pentru concursul de infracțiuni, în cuantum de 4 ani și 2 luni închisoare, astfel că, pedeapsa rezultantă finală de 7 ani închisoare este în limite prevăzute de lege, iar cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. nu are incidență.

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 448 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondat recursul în casație formulat de inculpatul A. împotriva Deciziei penale nr. 1245/A din 20 octombrie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga recurentul inculpat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 627 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Comiterea a două infracțiuni continuate de acces fără drept la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Întrunirea condițiilor recidivei postcondamnatorii was last modified: iunie 8th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.