Codul penal – modificări (O.U.G. nr. 18/2016)

24 mai 2016
9 voturi, medie: 4,11 din 59 voturi, medie: 4,11 din 59 voturi, medie: 4,11 din 59 voturi, medie: 4,11 din 59 voturi, medie: 4,11 din 5 (9 votes, average: 4,11 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
17.933 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 
 
Codul penal
O.U.G. nr. 18/2016
(M. Of. nr. 389 din 23 mai 2016)
modifică: art. 154 alin. (4); art. 211 alin. (2); art. 217;  art. 218 alin. (3) lit. c); art. 219 alin. (2) lit. c); art. 220 alin. (3) și (4); art. 356; art. 374 alin. (1); art. 374 alin. (4)        
introduce: art. 2161; art. 220 alin. (6); art. 221 alin. (2) lit. d); art. 221 alin. (6); Cap. VI art. 2561; art. 315 alin. (3); art. 345 alin. (6); art. 374 alin. (11) și (12); art. 374 alin. (31); art. 374 alin. (41)

 

În M. Of. nr. 389 din 23 mai 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului penal prin O.U.G. nr. 18/2016.

Art. 154 („Termenele de prescripție a răspunderii penale”) alin. (4) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 154 alin. (4) prevede faptul că în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 154 alin. (4) stabilește următoarele:

(4) În cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, a celor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, precum și a infracțiunii de pornografie infantilă, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului”.

 

Art. 211 („Traficul de minori”) alin. (2) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 211 alin. (2) stabilea faptul că dacă fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1) sau de către un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Noua reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Potrivit noii reglementări, art. 211 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1);
b) fapta a fost săvârșită de către un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu;
c) fapta a pus în pericol viața minorului;
d) fapta a fost săvârșită de un membru de familie al minorului;
e) fapta a fost săvârșită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul, ori de o persoană care a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului”.

 

Art. 2161 („Folosirea prostituției infantile”) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După art. 216 se introduce un nou articol, art. 2161.

Potrivit noii reglementări, art. 2161 prevede următoarele:

Întreținerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituția se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă”.

 

Art. 217 („Sancționarea tentativei”) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 217 prevedea faptul că tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 209–211 și art. 213 alin. (2) se pedepsește.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 217 dispune următoarele:

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 209 – 211, art. 213 alin. (2), art. 216 și art. 2161 se pedepsește”.

 

Art. 218 („Violul”) alin. (3) lit. c) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 218 alin. (3) lit. c) dispunea faptul că pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: victima nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 218 alin. (3) lit. c) prevede următoarele: pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

c) victima este un minor;”.

 

Art. 219 („Agresiunea sexuală”) alin. (2) lit. c) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 219 alin. (2) lit. c) prevedea faptul că pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: victima nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 219 alin. (2) lit. c) dispune următoarele: pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:

,,c) victima este un minor;”.

 

Art. 220 („Actul sexual cu un minor”) alin. (3) și (4) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 220 alin. (3) și (4) prevedeau faptul că ) fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

De asemenea, fapta prevăzută în alin. (1)–(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 220 alin. (3) și (4) stabilesc următoarele:

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 15 și 18 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă:

a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență;
c) fapta a pus în pericol viața minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
(4) Fapta prevăzută în alin. (1) și (2) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:
a) minorul este membru de familie;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;
c) fapta a pus în pericol viața minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice”.

 

Art. 220 („Actul sexual cu un minor”) alin. (6) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (5) al art. 220 se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 220 alin. (6) stabilește următoarele:

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin.(1) – (4) se pedepsește”.

 

Art. 221 („Coruperea sexuală a minorilor”) alin. (2) lit. d) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

La art. 221 alin. (2), după lit. (c) se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (2) lit. d) prevede următoarele:

d) fapta a pus în pericol viața minorului”.

 

Art. 221 („Coruperea sexuală a minorilor”) alin. (6) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (5) al art. 221 se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (6) prevede următoarele:

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și (2) se pedepsește”.

 

Cap. VI („Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave”) art. 2561 din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După art. 256 se introduce un nou capitol, Cap. VI („Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave), care cuprinde art. 2561.

Potrivit noii reglementări, Cap. VI art. 2561 prevede următoarele:

Dacă faptele prevăzute în art. 228, art. 229, art. 233, art. 234, art. 235, art. 239, art. 242, art. 244, art. 245, art. 247, art. 249 – 251 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”.

 

Art. 315 („Emiterea frauduloasă de monedă”) alin. (3) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (2) al art. 315 se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 315 alin. (3) stabilește următoarele:

(3) Tentativa se pedepsește”.

 

Art. 345 („Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive”) alin. (6) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (5) al art. 345 se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 345 alin. (6) prevede următoarele:

(6) Prin excepție de la dispozițiile art. 137 alin. (2), în cazul infracțiunii prevăzute în prezentul articol suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei și 25.000 de lei”.

 

Art. 356 („Infectarea apei”) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 356 prevedea faptul că infectarea prin orice mijloace a surselor sau rețelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

De asemenea, tentativa se pedepsește.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 356 dispune următoarele:

(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau rețelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta este săvârșită din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3) Prin excepție de la dispozițiile art. 137 alin. (2), în cazul infracțiunii prevăzute în prezentul articol suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei și 25.000 de lei.

(4) Tentativa se pedepsește”.

 

Art. 374 („Pornografia infantilă”) alin. (1) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 374 alin. (1) stabilea faptul că producerea, deținerea în vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 374 alin. (1) prevede următoarele:

(1) Producerea, deținerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori, se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani”.

 

Art. 374 („Pornografia infantilă”) alin. (11) și (12) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (1) al art. 374 se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 374 alin. (11) și (12) prevăd următoarele:

(11) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se pedepsește și îndemnarea sau recrutarea unui minor în scopul participării lui în cadrul unui spectacol pornografic, obținerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol în cadrul căruia participă minori sau exploatarea unui minor în orice alt fel pentru realizarea de spectacole pornografice.

(12) Vizionarea de spectacole pornografice în cadrul cărora participă minori se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

 

Art. 374 („Pornografia infantilă”) alin. (31) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (3) al art. 374 se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 374 alin. (31) stabilește următoarele:

Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (11), (12) și (2) au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

a) de către un membru de familie;
b) de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul sau de o persoană care a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;
c) fapta a pus în pericol viața minorului, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o treime”.

 

Art. 374 („Pornografia infantilă”) alin. (4) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 374 alin. (4) prevedea faptul că prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 374 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor ori o persoană majoră drept un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament, precum și orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil cu scop sexual”.

 

Art. 374 („Pornografia infantilă”) alin. (41) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016)

 

Noua reglementare

După alin. (4) al art. 374 se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 374 alin. (41) dispune următoarele:

Prin spectacol pornografic se înțelege expunerea în direct adresată unui public, inclusiv prin tehnologia informațiilor și comunicațiilor, a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit, ori a organelor genitale ale unui copil, cu scop sexual”.

 

Codul penal – modificări (O.U.G. nr. 18/2016) was last modified: mai 23rd, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter