Codul fiscal modificat: punct cu punct. (II) Impozitul pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

18 dec. 2014
Vizualizari: 3117

Despre

  • M. Of. nr. 906 din 12.12.2014
  • O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi a altor acte normative
  • Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor (art. 62)
  • Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit (art. 621)
  • Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real (art 622)
  • Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal (art. 623)
  • Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (art. 63)

În M. Of. nr. 906 din 12.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a altor acte normative.

Prin respectiva ordonanță de urgență, s-au adus Codului fiscal modificări semnificative, în vederea evitării unor dificultăți importante în îndeplinirea obligațiilor contabile și, implicit, a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri, precum și din necesitatea de a veni în sprijinul acestora.

În precedentul articol, am prezentat schimbările survenite în ceea ce privește impozitul pe venituri din activități independente, modificări care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

În articolul de astăzi, ne vom referi la schimbările survenite cu privire la impozitul pe venituri din cedarea folosinței bunurilor, modificări care vor intra în vigoare, de asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

1. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor (art. 62)

Astfel, se modifică alin. (3) din art. 62, care, anterior adoptării Ordonanței, prevedea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinței bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Conform noii reglementări, prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinței bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și nu determină venitul net din cedarea folosinței bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Alineatele (1) și (2) ale art. 62, la care se face referire mai sus, prevăd faptul că venitul brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă [alin. (1)], respectiv faptul că venitul net din cedarea folosinței bunurilor se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut [alin. (2)].

2. Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit (art. 621)

De asemenea, la art. 621, se introduce un nou alineat, alin. (9) care stipulează următoarele: contribuabilii care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

3. Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real (art 622)

De asemenea, prin O.U.G. nr. 80/2014 s-au adus modificări și alineatelor (1) și (6) din art. 622.

Alin. (1) stipula, în vechea formă: contribuabilii care realizează venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit prevederilor art. 48. Însă, noua formă prevede: contribuabilii care realizează venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, iar în cazul în care își exprimă această opțiune au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.

Alin. (6) dispunea, în forma anterioară modificării aduse prin Ordonanță, faptul că impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, impozitul fiind final. Conform noii reglementări, impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final.

4. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal (art. 623)

Alin. (3) din art. 623, în vechea reglementare, prevedea faptul că, pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabilește în sistem real, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii respectivi erau obligați să completeze și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăților anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârșitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă au fost cele prevăzute la art. 622 alin. (3)-(9).

În noua reglementare a alin. (3) al art. 623, pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabilește în sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligația de a completa Registrul de evidență fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligați să completeze și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăților anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârșitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 622 alin. (3)-(9).

5. Plăți anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor (art. 63)

Ultimul articol referitor la impozitul pe venituri din cedarea folosinței bunurilor, care suferă modificări, este art. 63, unde se modifică alin. (4). În vechea formă, art. 63 prevedea faptul că impozitul reținut la sursă de către plătitori pentru veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Plățile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent. Conform noii reglementări, impozitul reținut la sursă de către plătitori pentru veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plățile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În viitorul articol privitor la modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G. nr. 80/2014, evidențiate punct cu punct, ne vom opri asupra schimbărilor suferite de prevederile din domeniul impozitului pe venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din domeniul impozitului pe veniturile din alte surse și din domeniul venitului net anual impozabil.

Codul fiscal modificat: punct cu punct. (II) Impozitul pe venituri din cedarea folosinței bunurilor was last modified: decembrie 18th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.