Codul de procedură fiscală – modificări (O.U.G. nr. 25/2018)

4 apr. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1105

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificatorSumar
Codul de procedură fiscală O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

(M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018)

– modifică: art. 169 alin. (4), art. 206 alin. (2) lit. a), art. 206 alin. (3);

 introduce: art. 186 alin. (3^1), art. 187 alin. (3)-(4), art. 192 alin. (5), art. 197 alin. (2^1).

În M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

O.U.G. nr. 25/2018 aduce modificări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.), dar și altor acte normative. Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Codului de procedură fiscală:

 

Art. 169 alin. (4)  din Codul de procedură fiscală (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 169 alin. (4) prevedea:

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale”.

 

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, la art. 169 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, precum și în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eșalonare la plată potrivit cap. IV, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale”.

 

Art. 186 alin. (3^1) din Codul de procedură fiscală (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 186, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„ (3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată se menționează de debitor în cererea depusă potrivit art. 187. Organul fiscal competent verifică și constată situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești din informațiile prezentate de debitor în cerere și/sau din informații și/sau documente relevante deținute de organul fiscal”.

 

Art. 187 alin. (3)-(4) din Codul de procedură fiscală (introduse prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 187, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3)-(4), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, cererea poate fi însoțită de o propunere de grafic de eșalonare la plată. Dispozițiile art. 192 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, cererea se soluționează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia”.

 

Art. 192 alin. (5) din Codul de procedură fiscală (intodus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 192, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, nu se emite acord de principiu privind eșalonarea la plată”.

 

Art. 197 alin. (2^1) din Codul de procedură fiscală (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 197, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează și se comunică pentru obligațiile fiscale principale eșalonate la plată, după finalizarea eșalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilității eșalonării la plată”.

 

Art. 206 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 206 alin. (2) lit. a) prevedea:

„a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 206 alin. (2) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;”.

 

Art. 206 alin. (3) din Codul de procedură fiscală (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 206 alin. (3) prevedea:

„(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, la data depunerii cererii, îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: 

a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
b) niciunul dintre administratori și/sau asociați nu a deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate;
c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești competente;
 d) nu are obligații fiscale restante mai mari de 6 luni;
e) nu a înregistrat pierderi contabile în fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi. Pierderea contabilă prevăzută de prezenta literă nu cuprinde pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste” de către contribuabilii care aplică sau au aplicat reglementări contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară;
f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 206 alin. (3) se modifică și va avea au următorul cuprins:

„(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, la data depunerii cererii, îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

b) administratorii, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, și asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratorii, în cazul celorlalte societăți, altele decât societățile pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești competente;

d) nu are obligații fiscale restante mai mari de 12 luni;

e) nu a înregistrat, conform reglementărilor contabile, pierderi din exploatare în ultimul exercițiu financiar închis;

f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii”.

Codul de procedură fiscală – modificări (O.U.G. nr. 25/2018) was last modified: aprilie 4th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter