Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 138/2021, aprobată de Legea nr. 156/2022)

26 mai 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 170

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 1243 din 29 decembrie 2021)

 

 

O.U.G. nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, aprobată de Legea nr. 156/2022

(M. Of. nr. 515 din 25 mai 2022)

– modifică: art. 618 alin. (24), Anexa nr. 5^1;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– introduce: art. 292^2, art. 610^1.

 

În M. Of. nr. 515 din 25 mai 2022 s-a publicat Legea nr. 156/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse Codului administrativ.

 

Art. 618 alin. (24)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (24) al art. 618 se modifică și va avea următorul cuprins:

(24) Pentru perioada 30 septembrie-31 decembrie 2023, prevederile alin. (1)-(19) se aplică și pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care nu a fost organizat concursul național în condițiile art. 467 alin. (3)-(7) și art. 469 până la data organizării acestuia, cu condiția ca anunțul de concurs să fi fost publicat în condițiile alin. (3), până la data organizării concursului național.

 

Art. 292^2

Noua reglementare

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit noii reglementări, după art. 292^1 se introduce un nou articol, art. 292^2, cu următorul cuprins:

Art. 292^2

(1) Trecerea imobilelor palate administrative din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere, se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunurile respective, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) Dispozițiile prevăzute la art. 292 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.

(3) În imobilele palate administrative trecute în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere se asigură, în mod gratuit, utilizarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, structurilor teritoriale ale instituțiilor care fac parte din administrația publică centrală.

(4) Instituțiile prevăzute la alin. (3) suportă, în funcție de suprafața utilizată, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare, în bune condiții, a palatelor administrative.

 

Art. 610^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 610 se introduce un nou articol, art. 610^1, cu următorul cuprins:

Art. 610^1

(1) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală și locală cu atribuții în implementarea activităților specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, pot să stabilească funcția publică specifică/funcțiile publice specifice de execuție de expert dezvoltare durabilă prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului mai mult de 50% activități specifice pentru dezvoltare durabilă aferente implementării de proiecte sau alte activități, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, și care au absolvit cursuri/programe postuniversitare de formare organizate în conformitate cu standardul ocupațional Expert dezvoltare durabilă sau prin transformarea ori înființarea unei/unor funcții publice de expert dezvoltare durabilă în situația în care nu există funcții publice de execuție cu atribuții mai mult de 50% privind activități specifice pentru dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activități, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență.

(2) Funcția publică specifică de expert dezvoltare durabilă se echivalează cu funcțiile publice generale, în condițiile anexei nr. 5^1.

(3) Salarizarea funcției publice specifice de expert dezvoltare durabilă se face la nivelul prevăzut de lege pentru funcția publică generală de consilier.

Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 138/2021, aprobată de Legea nr. 156/2022) was last modified: mai 26th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter