RIL. Decizia ÎCCJ nr. 7/2015: Art. 399 („Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive”) alin. (3) lit. d) şi alin. (4) Cod procedură penală (M. Of. nr. 234/6.04.2015)

8 apr. 2015
6 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 56 voturi, medie: 4,83 din 5 (6 votes, average: 4,83 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5551

Despre

  • M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2015
  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 7/2015
  • Art. 399 alin. (3) lit. d) și alin. (4) NCPP cu privire la măsurile preventive aplicabile minorilor

DeciziaActul normativArticol
Decizia ÎCCJ (Complet RIL)
nr. 7/2015

(M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2015)
Codul de procedură penalăArt. 399 alin. (3) lit. d) și alin. (4)

În M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 7/2015 referitoare la recursul în interesul legii formulat de către de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul dispozițiilor art. 471 alin. (1) din Codul de procedură penală, în vederea interpretării unitare a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură penală cu privire la „măsurile preventive aplicabile minorilor, în sensul dacă la momentul soluționării în primă instanță, a acțiunii penale prin luarea unei măsuri educative, încetează de drept măsura preventivă dispusă anterior față de minor”.

 

Examenul jurisprudențial

Prin recursul în interesul legii se arată că, în urma verificării jurisprudenței naționale, în materia măsurilor preventive aplicabile minorilor, în condițiile soluționării acțiunii penale prin luarea unei măsuri educative, a fost identificată problema de drept referitoare la modalitatea aplicării art. 399 alin. (1) și (3) lit. d) din Codul de procedură penală, cu referire la constatarea încetării de drept a măsurii preventive, la momentul pronunțării primei instanțe sau la momentul rămânerii definitive, fiind evidențiate două orientări cu privire la acest aspect și, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare în materie.

Soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești

Potrivit unei orientări jurisprudențiale mai frecvent întâlnite s-a considerat că în ipoteza sus-menționată, art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală prevede o cauză legală de încetare de drept a măsurii preventive ce trebuie valorificată la momentul soluționării, în fond, a acțiunii penale; altfel, textul devine inaplicabil, întrucât la momentul rămânerii definitive se va proceda la punerea în executare a măsurii educative. Vom prezenta, în continuare, sentințele pronunțate, în susținerea respectivei orientări:

– Sentința penală nr. 506/2014, pronunțată în Dosarul nr. 4.016/300/2014 de Judecătoria Sectorului 2 București, definitivă prin Decizia penală nr. 905/2014 a Curții de Apel București – Secția I penală;

– Sentința penală nr. 763/2014, pronunțată în Dosarul nr. 4.821/270/2014 de Judecătoria Onești, definitivă la 27 octombrie 2014 prin neapelare;

– Sentința penală nr. 653/2014, pronunțată în Dosarul nr. 9.970/300/2014 de Judecătoria Sectorului 2 București, definitivă prin decizia penală Curții de Apel București – Secția a II-a penală).

Într-o a doua orientare a practicii judecătorești, cu privire la același aspect s-a considerat că, similar cu situația majorului, măsura preventivă poate subzista de-a lungul întregului proces penal, momentul terminus putând fi determinat de punerea în executare a sancțiunii. Vom prezenta, în continuare, sentințele pronunțate, în susținerea respectivei orientări:

– Sentința penală nr. 56/2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.065/90/2013 de Tribunalul Vâlcea, definitivă prin Decizia penală nr. 322/A/2014 a Curții de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie;

– Sentința penală nr. 2.181/2014, pronunțată în Dosarul nr. 14.474/233/2014 de Judecătoria Galați, definitivă la 11 noiembrie 2014, prin neapelare;

– Sentința penală nr. 347/2014 pronunțată în Dosarul nr. 6.038/314/2014 de Judecătoria Suceava, definitivă la 14 octombrie 2014, prin neapelare;

– Sentința penală nr. 328/2014, pronunțată în Dosarul nr. 3.531/279/2014 de Judecătoria Piatra-Neamț, definitivă la 20 octombrie 2014, prin neapelare).

 

Opinia procurorului general

Opinia procurorului general este în sensul că, la momentul soluționării în primă instanță a acțiunii penale, prin luarea unei măsuri educative, încetează de drept măsura preventivă dispusă anterior față de inculpatul minor, dispoziția având caracter executoriu.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

În raportul întocmit în cauză se reflectă prima soluție identificată de examenul jurisprudențial, în sensul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură penală, la momentul soluționării, în primă instanță, a acțiunii penale, prin pronunțarea unei măsuri educative, măsura arestării preventive luată anterior față de inculpatul minor încetează de drept, iar instanța dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului minor arestat preventiv.

 

Dispoziții legale incidente

– Dispoziția legală supusă dezlegării este art. 399 („Dispozițiile cu privire la măsurile preventive”) din Codul de procedură penală.

Art. 399 prevede: „(1) Instanța are obligația ca, prin hotărâre, să se pronunțe asupra menținerii, revocării, înlocuirii ori încetării de drept a măsurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat.

(2) În caz de renunțare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului penal, instanța dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv.

(3) De asemenea, instanța dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv atunci când pronunță:

a) o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reținerii și arestării preventive;

b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere;

c) o pedeapsă cu amendă, care nu însoțește pedeapsa închisorii;

d) o măsură educativă.

(4) Hotărârea pronunțată în condițiile alin. (1) și (2) cu privire la măsurile preventive este executorie”.

– Dispoziția legală din Codul de procedură penală din 1969: art. 350 („Măsuri cu privire la starea de libertate”) alin. (2) și (3):

Art. 350 alin. (2) prevede: „În caz de achitare sau de încetare a procesului penal, instanța dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv”.

Art. 350 alin. (3) dispune: „De asemenea, prevede instanța dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv, atunci când pronunță:

a) o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reținerii și arestării preventive;

b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea condiționată a executării ori cu suspendarea executării sub supraveghere sau cu executare la locul de muncă;

c) amenda;

d) o măsură educativă”.

 

Premisa dezlegării chestiunii de drept este aceea că textul art. 339 alin. (1), alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală a fost preluat din legislația anterioară – art. 350 alin. (3) –, jurisprudența fiind constantă în a considera ipotezele enumerate ca determinând încetarea de drept a măsurii și în consecință interpretarea sistematică a alin. (3) al textului actual, respectiv aspectul că toate cazurile enumerate, inclusiv cel de la lit. d), vor determina aceeași soluție a încetării de drept a măsurii preventive.

Caracterul executoriu al punerii în libertate se deduce din sintagma „de îndată”, inclusă în textul alin. (3), chiar dacă legiuitorul a omis enumerarea acestei situații în alin. (4).

Aceeași soluție rezultă și dintr-o interpretare strict literală ori gramaticală, alin. (3) adăugând noi ipoteze alineatelor anterioare, aspect marcat de legiuitor prin mențiunea „de asemenea” în debutul dispoziției.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 7/2015

ÎCCJ (Complet RIL), prin Decizia nr. 7/2015, a admis recursul în interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 399  („Dispozițiile cu privire la măsurile preventive”) alin. (3) lit. d) și alin. (4) din Codul de procedură penală și a stabilit că la momentul soluționării, în primă instanță, a acțiunii penale, prin pronunțarea unei măsuri educative, indiferent de natura acesteia, măsura arestării preventive, luată anterior față de inculpatul minor, încetează de drept, iar instanța dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului minor arestat preventiv.

 

RIL. Decizia ÎCCJ nr. 7/2015: Art. 399 („Dispozițiile cu privire la măsurile preventive”) alin. (3) lit. d) și alin. (4) Cod procedură penală (M. Of. nr. 234/6.04.2015) was last modified: aprilie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter