Procedurile de aplicare a art. 78^1 Cod procedură fiscală, modificate (OPANAF nr. 320/2015)

17 feb. 2015
Vizualizari: 3080

Despre

  • M. Of. nr. 114 din 12 februarie 2015
  • OPANAF nr. 320/2015
  • OPANAF nr. 1.847/2014
  • Aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 C. pr. fisc.

 
În M. Of. nr. 114 din 12 februarie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 320/2015 privind modificarea OPANAF nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 C. pr. fisc., precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M. Of. nr. 535 din 18 iulie 2014).

Președintele ANAF a emis respectivul ordin în temeiul art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modif. ult.), precum și al art. 781 și art. 228 alin. (2) C. pr. fisc.

Prin OPANAF nr. 320/2015, se aduc modificări anexei nr. 1 la OPANAF nr. 1.847/2014, anexă intitulată „Procedură privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) C. pr. fisc.”, modificându-se cap. II al acestei anexe, intitulat „Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) și c) C. pr. fisc.”.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Procedurilor de aplicare a art. 781 C. pr. fisc.:
 
OPANAF nr. 1.847/2014 anexa nr. 1 cap. II secț. B pct. 1 par. 2

La secț. B din cap. II, secțiune ce are denumirea marginală „Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia” se modifică pct. 1 par. 2.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1 cap. II secț. B pct. 1 par. 2 prevedea faptul că totodată, organul de inspecție fiscală trimite la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului invitația prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situației sale fiscale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 cap. II secț. B pct. 1 par. 2 prevede: „(…) Totodată, organul de inspecție fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat și la sediul social al contribuabilului invitația prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situației sale fiscale”.

 
OPANAF nr. 1.847/2014 anexa nr. 1 cap. II secț. C pct. 1.1 și 1.2

La anexa nr. 1 cap. II, secț. C, secțiune ce are denumirea marginală „Procedura privind verificarea de către organele de inspecție fiscală a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat”, pct. 1.1 și 1.2 se modifică.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1 cap. II secț. C pct. 1.1 prevedea faptul că în situația în care se constata că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecție fiscală va solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecție fiscală, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite și la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanților legali ai contribuabilului.

De asemenea, anexa nr. 1 cap. II secț. C pct. 1.2 dispunea faptul că în cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecție fiscală trimite solicitarea și la adresele unde acestea funcționează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 cap. II secț. C pct. 1.1 prevede: „În situația în care se constată că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecție fiscală va solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecție fiscală, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat și la sediul social al contribuabilului”.

De asemenea, anexa nr. 1 cap. II secț. C pct. 1.2 dispune: „În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecție fiscală trimite solicitarea și la adresele unde acestea funcționează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenței Oficiului Național al Registrului Comerțului”.

 
OPANAF nr. 1.847/2014 anexa nr. 1 cap. II secț. D pct. 1.1-2
 
La anexa nr. 1 cap. II secț. D, secțiune ce are denumirea marginală: „Procedura privind verificarea de către Direcția generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat”, pct. 1.1-2 se modifică.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1 cap. II secț. D pct. 1.1 prevedea faptul că în situația în care se constată că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcției generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite și la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanților legali ai contribuabilului.

De asemenea, anexa nr. 1 cap. II secț. D pct. 1.2 dispunea faptul că în cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea și la adresele unde acestea funcționează.

În sfârșit, anexa nr. 1 cap. II secț. D pct. 2 prevedea faptul că identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a ANAF. Organul de control poate solicita în scris ONRC furnizarea de informații cu privire la acesta.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 cap. II secț. D pct. 1.1 prevede: „În situația în care se constată că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcției generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat și la sediul social”.

De asemenea, anexa nr. 1 cap. II secț. D pct. 1.2 stabilește: „În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea și la adresele unde acestea funcționează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenței ONRC”.

În sfârșit anexa nr. 1 cap. II secț. D pct. 2 dispune: „Identificarea domiciliului fiscal, sediului social și sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a ANAF. Organul de control poate solicita în scris ONRC furnizarea de informații cu privire la contribuabil”.

 
Alte prevederi ale OPANAF nr. 320/2015

Potrivit art. III OPANAF nr. 320/2015, următoarele instituții vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin:
– Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor;
– Direcția generală coordonare inspecție fiscală;
– Direcția generală antifraudă fiscală;
– Direcția generală de tehnologia informației;
– Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate.

Procedurile de aplicare a art. 78^1 Cod procedură fiscală, modificate (OPANAF nr. 320/2015) was last modified: februarie 17th, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.