Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) – modificări (OMMSS nr. 573/2024/OPINS nr. 180/2024)

15 apr. 2024
Vizualizari: 131

ctul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
OMMFPS/OPINS nr. 1.832/856/2011

(M. Of. nr. 561 din 8 august 2011)

OMMSS nr. 573/2024/ OPINS nr. 180/2024 privind  completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin OMMFPS/OPINS nr. 1.832/856/2011

(M. Of. nr. 344 din 12 aprilie 2024)

 

Având în vedere:

– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002;

– H.G. nr. 575 bis/1992;

– art. 9 și 10 din H.G. nr. 1.352/2010;

– OMMSS/OPINS nr. 37/83/2022;

– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 39/DPOCMP din 10.01.2024;

În temeiul:

art. 18 alin. (3) din H.G.nr. 23/2022;

– art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 957/2005.

Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale.

 

În M. Of. nr. nr. 344 din 12 aprilie 2024 s-a publicat Ordinul ministrul muncii și solidarității sociale nr. 573/2024 și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 180/2024 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Redăm, în cele ce urmează conținutul respectivului ordin.

Art. I

Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Anexă: LISTA ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care completează Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere)

Noua reglementare

Conform noii reglementări, anexa se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, după cum urmează:

 

Nr. crt.Denumirea ocupațieiCodul COR
1.atașat pentru muncă și afaceri sociale242239
2.farmacist primar226205
3.inginer transporturi rutiere de mărfuri214144
4.inginer transporturi rutiere de persoane214145
5.manager de cost pentru dezvoltarea proiectului242122
6.programator grafic de execuție pentru realizarea proiectului432206
7.tehnician mecatronist311540

 

Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) – modificări (OMMSS nr. 573/2024/OPINS nr. 180/2024) was last modified: aprilie 15th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.