Calitatea procesuală activă. Existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat (NCPC)

10 mai 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
174 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1060/2020

NCPC: art. 103 alin. (1), art. 322 pct. 1, 2 și 7 alin. (1), art. 324 alin. (1) pct. 1

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale active a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului-A.A.A.S., Înalta Curte o reține ca fondată, având în vedere că decizia nr. 624R/3 iulie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a cărei lămurire a fost soluționată prin încheierea nr. 113/R/CC din 26.09.2019, pronunțată în dosarul nr. x/2007, atacată prin prezenta cerere de revizuire, nu a fost pronunțată în contradictoriu cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului-A.A.A.S., ca atare, aceasta din urmă nu are calitate procesuală activă în cauză.

Calitatea procesuală activă presupune existența unei identități între persoana reclamantului și cel care este titularul dreptului afirmat.

Având în vedere raportul juridic dedus judecății, astfel cum acesta a fost reținut prin decizia nr. 624R/03 iulie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, respectiv acțiune în răspundere civilă delictuală promovată de contestatori împotriva A., calitate procesuală activă pentru a promova căile de atac împotriva acestei hotărâri precum și a hotărârii de lămurire a acesteia, o pot avea doar părțile, nu și Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului-A.A.A.S.

Înalta Curte, constată că este fondată și excepția tardivității formulării cererilor de revizuire de către GGGGGGG., FFFFFFF., IIIIIII.

Cererile de revizuire cu care a fost învestită Înalta Curte se întemeiază pe dispozițiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ., revizuenții arătând că hotărârea contradictorie este încheierea nr. 113/R/CC din 26.09.2019 pronunțată în dosarul nr. x/2007.

Potrivit art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., termenul de revizuire este de o lună și se va socoti în mod diferit, funcție de cazul de revizuire incident, respectiv, în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 1, 2 și 7 alin. (1), de la comunicarea hotărârii definitive, iar când hotărârile au fost date de instanțe de recurs după evocarea fondului, de la pronunțare pentru hotărârile prevăzute la pct. 7 alin. (2) de la pronunțarea ultimei hotărâri.

Având în vedere dispozițiile legale anterior citate, Înalta Curte constată că termenul prevăzut de art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., a fost depășit, întrucât încheierea a cărei revizuire se solicită, a fost pronunțată la data de 26.09.2019, iar prezenta cerere a fost formulată la data de 14.10.2019.

Legea sancționează cu decăderea nerespectarea termenelor procedurale stabilite pentru exercitarea căilor de atac, sens în care sunt de observat și dispozițiile art. 103 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora neexercitarea oricărei căi de atac și neîndeplinirea oricărui act de procedură în termenul legal atrag decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedește că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voința, sa.

În speță, revizuenții au încălcat prevederile art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., deoarece au formulat cererea cu depășirea termenului legal prevăzut de textul menționat, împrejurare față de care, dată fiind prioritatea soluționării excepției de tardivitate, celelalte aspecte învederate prin cererea de revizuire nu vor mai fi analizate, în conformitate cu dispozițiile art. 137 alin. (1) din același cod, excepția tardivității fiind o excepție procesuală absolută și dirimantă, peremptorie, ce face de prisos analiza fondului.

În raport de aceste considerente, Înalta Curte va admite excepția lipsei calității procesuale active a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului-A.A.A.S., va respinge cererea de revizuire formulată de A.A.A.S. împotriva încheierii nr. 113/R/CC din 26 septembrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. x/2007, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Totodată, Înalta Curte va admite excepția tardivității și va respinge ca tardive cererile de revizuire formulate de FFFFFFF., GGGGGGG., HHHHHHH. împotriva aceleiași încheieri.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Calitatea procesuală activă. Existența unei identități între persoana reclamantului și cel care este titularul dreptului afirmat (NCPC) was last modified: mai 10th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter