Buletinul informativ CSM nr. 4/2015

23 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2214

Despre

  • Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
  • Activitatea Secției pentru judecători a CSM
  • Activitatea Secției pentru procurori a CSM
  • Apărarea independenţei, imparţialităţii magistraţilor şi sistemului judiciar
  • Comisiile nr. 1, 2, și 3
  • Institutul Național al Magistraturii
  • Școala Națională de Grefieri

A fost publicat buletinul informativ al CSM nr. 4/2015. Acesta consemnează evenimente, date și informații din perioada 1 iulie – 30 septembrie 2015, cu privire la activitatea membrilor CSM, a Plenului și Secțiilor CSM, a Comisiilor CSM, aspecte referitoare la activitatea desfășurată de instituțiile coordonate de CSM – Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri, precum și alte informații despre inițiativele Consiliului.

Vă redăm, în continuare, conținutul buletinului informativ CSM nr. 4/2015:

Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

În perioada de referință, Plenul Consiliului s-a reunit în cadrul a patru ședințe, pe ordinea de zi a acestora fiind înscrise și soluționate 127 lucrări. Plenul a hotărât, printre altele, următoarele:

-înaintarea către Președintele României a propunerilor de eliberare din funcție, prin pensionare, a 24 de magistrați și a 5 magistrați, prin demisie,

-înaintarea către Președintele României a propunerii de eliberare din funcție a unui magistrat ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni;

-avizarea menținerii în funcție după împlinirea vârstei de 65 ani a cinci magistrați;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

-validarea rezultatului concursului de promovare în funcția de prim-magistrat-asistent la ICCJ;

-convocarea adunărilor generale la toate instanțele și parchetele în vederea exprimării votului referitor la propunerile de modificare și completare a Lg. nr.303/2004 și a Lg. nr.304/2004;

-desemnarea reprezentanților CSM în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;

-numirea d-lui jud. Cristian Olteanu, vicepreședinte-CA București, în funcția de director al Direcției resurse umane și organizare din cadrul CSM;

-sesizarea IJ pentru efectuarea unui control tematic cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor art. 96 alin. (1) lit. f) din Lg. nr. 254/2013 de către judecătorii de supraveghere a privării de libertate și instanțele de judecată;

-transmiterea la MJ a solicitării de a iniția procedurile de modificare a CPP și a CPC pentru ca în soluționarea recursurilor în interesul legii, să constituie caz de revizuire a hotărârilor și situația când hotărârea a fost pronunțată cu nerespectarea deciziilor CC sau ICCJ;

-transmiterea către INM a recomandării ca, pe viitor, și avocații să poată participa la acțiuni de formare în domeniul Dreptului Bancar;

-semnarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților români.

De asemenea, Plenul a avizat:

-reducerea, respectiv suplimentarea schemelor de personal la unele judecătorii, precum și modificarea statului de funcții și de personal al unor instanțe și parchete;

-propuneri și proiecte de acte normative, precum: propunerea legislativă de completare a Lg. nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, proiectele privind completarea CPC și a CPP, a Lg. nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, proiectul de OG privind cazierul fiscal, proiectul de modificare și completare a OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule; proiectul de lege privind ordinul european de protecție; proiectul de modificare a HG nr.337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor unor judecătorii și parchetelor de pe lângă acestea;

A constatat că funcția de judecător este incompatibilă cu calitatea de executor testamentar remunerat;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

A apreciat că se impune menținerea solicitării către CNSAS de verificare a magistraților ce urmează să fie numiți în funcții de conducere;

În perioada de referință, Plenul și-a însușit:

– nota Direcției legislație, documentare și contencios privind cauzele penale la care se impune o interdicție tehnică de transmitere către părți a unor documentele ale instanței;

– punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios referitor la proiectul de Lege privind ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice;

Totodată, Plenul a luat act de:

– Raportul privind participarea reprezentantului CSM la grupul de lucru e-Law (e-Justice);

– Raportul anual referitor la implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

A emis recomandări privind unificarea modalității de stabilire a drepturilor salariale pentru magistrați și personalul asimilat; 

A desemnat membrii Consiliului în vederea reprezentării instituționale în proiectele RECJ pentru anii 2015-2016, precum și la alte evenimente internaționale;

În aceeași perioadă, Plenul a aprobat:

organizarea concursului/examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor;

-încheierea unui nou Protocol de colaborare între CSM și Consiliul de Mediere.

Activitatea Secției pentru judecători a CSM

În perioada de referință, Secția a hotărât:

-transmiterea către Parlament a solicitării publice de urgentare a adoptării Legii privind Agenția pentru recuperarea prejudiciilor constatate prin hotărâri judecătorești;

-admiterea a opt cereri de transfer formulate de judecători și respingerea a 33 de astfel de cereri;

-înaintarea către Președintele României a propunerii de numire a d-lui.jud.Barbă Ionel în funcția de președinte al Secției contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ;

-suspendarea din funcție a unui judecător din cadrul ICCJ, în temeiul art. 65¹ alin. (2) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor coroborat cu art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;

-constituirea Grupului de analiză al activității instanțelor care au înregistrat calificativele de „satisfăcător” și „ineficient” în sem. I al anului 2015;

-comunicarea către CE a datelor în cadrul Programului Operațional privind Capacitatea Administrativă 2015-2023;

A constatat că subzistă temeiurile pentru menținerea măsurii suspendării din funcție a doi judecători ca urmare a trimiterii în judecată, precum și faptul că un judecător nu îndeplinește condiția de bună reputație, motiv pentru care a propus eliberarea din funcție a acestuia.

În aceeași perioadă, Secția a aprobat:

Ghidul de utilizare a platformei electronice EMAP și transmiterea acestuia către instanțele judecătorești;

-raportul Inspecției Judiciare privind verificările efectuate la Curtea Militară de Apel și instanțele arondate,

-raportul privind respectarea dispozițiilor legale sub aspectul măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor în dosarele penale având ca obiect anumite categorii de infracțiuni și unele măsuri cuprinse în raport.

A luat act de Raportul Grupului de lucru privind analiza impactului intrării în vigoare a noilor coduri;

A analizat Nota Directiei Resurse Umane si Organizare privind analiza instanțelor prin prisma indicatorilor de eficiență și eficacitate pe baza datelor statistice aferente semestrului I 2015 și a aluat act de concluziile acesteia.

Activitatea Secției pentru procurori a CSM

În perioada de referință, Secția a hotărât:

-numirea în funcțiile de conducere a procurorilor admiși la concursul/examenul din 27.03-24.06.2015;

-suspendarea din funcție a șapte procurori, ca urmare a trimiterii în judecată sau ca urmare a luării a măsurii arestării preventive;

-sesizarea IJ pentru efectuarea verificărilor privind modalitatea de exercitare a atribuțiilor de către d-na Șutea Elena Rodica, prim procuror-PJ Bistrița;

-acordarea avizului pentru o eventuală detașare a d-nei Corsei Vultureanu Arina, procuror-PJ Sect.3 la Legal Affair Unit FRONTEX, a d-lui Voinigescu Adrian Mihail, procuror-PT Ilfov la misiunea EUAM Ucraina și a d-lui. Tiberius Ilie Moldovan de la PICCJ la misiunea EULEX Kosovo.

A aprobat raportul și măsurile propuse de IJ privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către conducerea DIICOT – Structura Centrală, Serviciul Teritorial Suceava și Biroul Teritorial Botoșani în perioada 2013-2014.

A constatat încălcarea de către un procuror a normelor de conduită prevăzute de art. 17 și 18 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

A avizat numirea la DIICOT a procurorilor declarați admiși la interviul din data de 15.09.2015.

Apărarea independenței, imparțialității magistraților și sistemului judiciar

În perioada de referință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că:

Prin declarațiile publice făcute în data de 24.06.2015, domnul deputat Ghiță Sebastian Aurelian a adus atingere independenței sistemului judiciar.

Afirmațiile expuse în articolele de presă privind procedura insolvenței împotriva SC Realitatea Media S.A. au adus atingere independenței sistemului judiciar.

Declarațiile publice ale domnilor Mihai Seplecan, Președintele Consiliului Județean Cluj și Radu Zlati, deputat, din 11-12.08.2015, au adus atingere independenței sistemului judiciar.

În domeniul apărării reputației profesionale Plenul a admis cererea de apărare a reputației profesionale formulată de domnul Sorin Armeanu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

De principiu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis

adoptarea unei hotărâri privind incompatibilitatea funcției de magistrat cu cea de asociat sau acționar la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare ori financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome, și în situația în care aceste funcții au fost dobândite prin moștenire și a hotărât sesizarea MJ în vederea introducerii unui nou alineat la art. 8 din Lg. nr. 303/2004.

Numiri în funcție de conducere

Judecători:

În această perioadă, șase judecători au fost numiți în funcții de conducere, respectiv de președinte de secție la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor.

Procurori:

În perioada menționată, 18 procurori au fost numiți în funcții de conducere de la nivelul PICCJ, DIICOT, DNA și parchete de pe lângă tribunale.

Detașări/prelungire detașări

Judecători:

În perioada de referință, nouă judecători au fost detașați în cadrul: CSM, SNG, MJ, MAE, Tribunalul ONU pentru Dispute.

Procurori:În aceeași perioadă, un procuror a fost detașat în cadrul Inspecției Judiciare, iar un alt procuror al fost detașat la Ministerul Transporturilor.
Delegare în funcție de conducere

Judecători:În perioada de referință, 16 judecători au fost delegați în funcții de conducere, respectiv președinte, vicepreședinte de instanțe și secții, la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor.

Prelungire delegare în funcție de conducere

Judecători:În aceeași perioadă, pentru 21 de judecători a fost dispusă prelungirea delegării în funcția de conducere, respectiv de președinte de secție la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor.

Comisia nr. 1

Independența și responsabilizarea justiției,eficientizarea activității acesteia și creșterea performanțelor judiciare, integritatea și transparența sistemului judiciar

În perioada de referință Comisia:

și-a însușit notele DLDC privind:

-propunerea de modificare a art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

-propunerile de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 formulate în urma ședințelor Comisiei nr.1;

-propunerile de modificare a CPP formulate de MJ ca urmare a deciziilor recente ale Curții Constituționale;

-propunerea de modificare a dispozițiilor privind competența de soluționare a plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire/netrimitere în judecată și a contestaților în cauze având ca obiect cereri formulate în materia executării;

-interpretarea art. 2 și 23 din Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor;

-proiectul de HG privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice;

-solicitarea Consiliului Concurenței de a se analiza posibilitatea implicării magistraților în activitatea acestuia;

-solicitarea MJ de a comunica date referitoare la cheltuieli efectuate în legătură cu noile coduri și refomarea sistemului judiciar;

-raportul de activitate al reprezentantului MJ la a 66-a reuniune plenară a Grupului statelor împotriva corupției;

-memoriul Societății române a cercetătorilor în strategii judiciare -Centrul de cercetări în etică juridică aplicată;

-aspectele reținute de Grupul de lucru privind eficiența activității instanțelor-26.06.2015;

-organizarea Misiunii de evaluare a Comisiei Europene în cadrul M CV, din perioada 14-18.09.2015;

-o eventuală incompatibilitate între funcția de magistrat și cea de expert remunerat într-un proiect cofinanțat de UE;

-Protocolul adițional nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

-dispozițiile legale referitoare la desemnarea aleatorie a practicienilor în insolvență.

A analizat notele DLDC referitoare la:

-memoriul magistraților privind modificările legilor justiției și memoriul UNJR privind propunerile CSM de modificare a modului de selecție a magistraților;

-încheierea unui Memorandum de înțelegere între MJ și Ministerul Afacerilor Civile din Republica Populară Chineză privind corelarea în domeniul înființării, înscrierii, evidenței și desființării persoanelor juridice de drept privat cu scop nepatrimonial;

„… pot fi gândite fel și fel de coduri deontologice și sancțiuni cu eficiență în derularea unor proceduri, dar acestea sunt susceptibile de a trata efectele, nu neapărat cauza. Ori, cauza e în fiecare dintre noi, cei care, în mod conștient și deliberat am ales o cale, o profesie și un sens. Și, dincolo de imagine, carieră sau statut, am ales o profesie aflată în slujba legii și a cetățeanului, în fața cărora suntem, cu toții, în egală măsură, responsabili…” Jud. Marius Badea Tudose, președintele CSM, Conferința internațională „Dialogul interprofesional între judecători, procurori și avocați – necesitate în consolidarea Justiției în societatea democratică în România”- București, 23 septembrie 2015.

Buletinul informativ CSM nr. 4/2015 was last modified: octombrie 22nd, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter