[UPDATE: Rezultatele alegerii delegaților] Baroul București. Procedura alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților (20-21 aprilie 2018)

21 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1730
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 21 martie 2018: Baroul București. Rezultatele alegerii delegaților care vor participa la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018

Potrivit unui anunț din data de 20 martie 2018, Baroul București a dat publicității rezultatele în ceea ce privește alegerea delegaților care vor participa la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018ca urmare a Adunarii Generale Ordinare din data de 19 martie 2018.

Vezi și Congresul Avocaților 2018

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare documentul aferent rezultatelor alegerii delegaților care vor participa la congres, astfel cum a fost publicat de către Baroul București:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/03/rezultate-alegere-delegati-la-congresul-avocatilor-din-20-21-aprilie-2018.pdf” height=”800px”]

De asemenea, puteți consulta și procesul-verbal privind rezultatele finale ale alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018 aici.

Sursa informației


Update 22 februarie 2018: Proces-verbal încheiat cu ocazia validării candidaturilor pentru calitatea de reprezentant al Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018

Potrivit unui anunț din data de 21 februarie 2018, Baroul București a dat publicității procesul-verbal încheiat cu ocazia validării candidaturilor pentru calitatea de reprezentant al Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018.

Astfel, Comisia de Validare a Candidaturilor, analizând cererile și documentele atașate acestora împreună cu dosarul profesional al candidaților, în temeiul art. 26 din Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015 și verificând îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de: Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, art. 79 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat și Decizia Consiliului UNBR nr. 58/10.04.2009, cu unanimitate de voturi, a hotărât validarea candidaturilor pentru calitatea de reprezentant al Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018:

Candidații care nu se regăsesc în lista candidaturilor validate pot depune contestații împotriva respectivului proces-verbal până la data de 22 februarie 2018, la Cancelaria Baroului.

Totodată, respectivul proces-verbal s-a redactat într-un singur exemplar original, la data de 21 februarie 2018, fiind semnat de către președintele Comisiei de Validare, domnul avocat Mihnea Stoica și afișat tot în data de 21 februarie 2018, la sediul baroului și pe site.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul procesului-verbal cuprinzând lista candidaților validați, astfel cum a fost publicat de către Baroul București:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/02/proces-verbal-de-validare-candidaturi-congres-2018-1.pdf” height=”800px”]

Monitor Dosare

Sursa informației


Baroul București. Procedura alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților (20-21 aprilie 2018)

Potrivit unui comunicat din data de 1 februarie 2018, Baroul București a dat publicității Hotărârea nr. 2/30.01.2018 privind procedura alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților, ce va avea loc în perioada 20-21 aprilie 2018.

Vezi și Congresul avocaților 2017

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare procedura alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților, astfel cum a fost publicată de către Baroul București:

 

HOTĂRÂRE

Având în vedere necesitatea alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților ce va avea loc în perioada 20-21 aprilie 2018,

Ținând cont de faptul că prin HCBB nr. 1/23.01.2018 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Baroului București în ziua de luni, 5 martie 2018, ora 15.00, în Sala Mare a Palatului din București, având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018”,

În temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (2) lit. c), art. 53, art. 56 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, și ale art. 67, art. 73 alin. (6) și art. 81 alin. (5) și (6) din Statutul profesiei de avocat, republicat,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se stabilesc etapele alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018, astfel:

1) Depunerea candidaturilor

1.1. Depunerea candidaturilor se va face la Cancelaria Baroului București, et. V, camera 503, în perioada 5-19 februarie 2018.

1.2. Cererea de înscriere a candidaturii se va depune personal de către candidat sau prin împuternicire avocațială la Cancelaria Baroului și va fi însoțită de declarația-tip pe proprie răspundere, anexă la prezenta hotărâre, declarație ce va fi completată personal de candidat și atestată de avocat, în situația depunerii prin împuternicit.

1.3. Candidații nu pot face parte din nicio comisie care are atribuții în procedura electorală.

2) Comisia de validare a candidaturilor pentru calitatea de delegat al Baroului București la Congresul Avocaților (Comisia de Validare)

2.1. Comisia de Validare este constituită din 3 membri, dintre care unul va deține funcția de președinte, numiți de către Consiliul Baroului, respectiv:

– domnul av. Ion Dragne;
– domnul av. Mihnea Stoica, ce va îndeplini funcția de președinte;
– domnul av. Petruț Ciobanu.

2.2. Comisia de Validare va verifica cererile primite, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, urmând ca Procesul-verbal cuprinzând lista candidaților validați să fie afișat în data de 21 februarie 2018.

2.3. Contestațiile împotriva Procesului-verbal vor putea fi depuse la Cancelaria Baroului până la data de 22 februarie 2018.

2.4. Consiliul Baroului București va soluționa contestațiile în data de 27 februarie 2018 și va afișa lista finală a candidaturilor validate în data de 28 februarie 2018, la sediul baroului și pe site.

3) Comisia de Votare

3.1. După publicarea rezultatelor finale ale validării, Comisia de Validare devine Comisia de Votare.

3.2. Comisia de Votare va avea următoarele atribuții:

a) primește de la Cancelaria Baroului buletinele de vot;
b) poartă răspunderea distribuirii buletinelor de vot;
c) veghează asupra modului în care se desfășoară votarea;
d) predă Comisiei de numărare a voturilor buletinele de vot nefolosite;
e) hotărăște asupra valabilității buletinelor de vot în cazul în care este solicitată în acest sens de Comisia de numărare;
f) semnează, prin Președintele sau alături de Președintele Comisiei de numărare, Procesul-verbal conținând rezultatele alegerilor.

4) Buletinele de vot

4.1. Cancelaria Baroului va asigura tipărirea buletinelor de vot până la data de 2 martie 2018 și va preda buletinele de vot Comisiei de Votare.

5) Comisia de Numărare Voturi

5.1. Înscrierile la Comisia de Numărare Voturi au loc în perioada 5-19 februarie 2018, la Cancelaria Baroului București, et. V, cam. 503.

5.2 În vederea înscrierii în Comisia de Numărare Voturi, avocații vor îndeplini condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015.

5.3. Comisia de Numărare Voturi este constituită din 10 membri, dintre care unul va deține funcția de președinte, selectați de către Consiliul Baroului, ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere.

5.4. Componența Comisiei de Numărare Voturi va fi afișată la sediul baroului și pe site la data de 28 februarie 2018.

6) Finalizarea numărării voturilor

6.1. La sfârșitul votării, urnele se sigilează în prezența Președintelui Comisiei de Votare.

6.2. Urnele se desigilează în prezenta Președintelui Comisiei de Votare și se procedează la numărarea voturilor exprimate, conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, cu modificările ulterioare.

6.3. Președintele Comisiei de Numărare a Voturilor va centraliza rezultatul alegerilor în prezența comisiei și îl va consemna într-un proces-verbal în care se vor menționa și eventualele obiecțiuni. Procesul-verbal va fi semnat de Președintele Comisiei de Numărare și de Președintele Comisiei de Votare.

6.4. Procesul-verbal astfel întocmit va fi depus de către Președintele Comisiei de Votare la Cancelaria Baroului, spre afișare la sediu și pe site.

Art. 3. Numărul delegaților la Congres este 49, calculat în baza art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, raportat la cei 9.679 de avocați cu drept de exercitare a profesiei la data prezentei.

Art. 4. Toate cererile privind procedura electivă se vor depune la Compartimentul Secretariat-Cancelarie, sediul baroului, etajul V, camera 503.

Art. 5. Prezenta hotărâre se completează cu dispozițiile Regulamentului de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, cu modificările ulterioare și se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul oficial al baroului.

Art. 6. Compartimentele Secretariat-Cancelarie, Dezvoltare Resurse Umane, Financiar-Contabil și Administrativ vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

DECAN,

Av. Ion DRAGNE

Nr. 2/30.01.2018

Sursa informației

[UPDATE: Rezultatele alegerii delegaților] Baroul București. Procedura alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților (20-21 aprilie 2018) was last modified: aprilie 13th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.