Banca Națională a României. Proiect: Regulament pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

4 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 75

Banca Națională a României (BNR) a supus spre dezbatere publică Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Redăm, în continuare, cele mai importante prevederi ale Regulamentului:

Art. I. – Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21.10.2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1) se abrogă punctul 1.

2. La articolul 7 alineatul (1) după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1¹, cu următorul cuprins:

„1¹. acționar – persoana fizică sau persoana juridică ce deține direct o participație la capitalul social al unei entități;”

Campanie Craciun UJmag 2020

3. La articolul 26 alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) nivelul garanțiilor emise și angajamentelor de garantare asumate existente în sold la finele perioadei trimestriale de raportare este diferit de zero și mai mare decât valoarea capitalurilor proprii existente la aceeași dată.”

4. La articolul 51, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) acționarilor semnificativi;”

5. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 93/2009, persoanele care sunt acționari semnificativi trebuie să nu se afle în vreuna din situațiile prevăzute la art. 16 din lege.”

6. La articolul 52, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru scopul realizării evaluării prevăzute la alin. (1), instituția financiară nebancară prezintă pentru acționarii semnificativi documentația prevăzută la art. 23, însoțită de cazierul fiscal în termen de valabilitate sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine, potrivit legislației din statul respectiv și, după caz, de ultima situație financiară a acestora depusă la organele competente, respectiv de elemente care să facă dovada capacității de a susține participația sa, și de o prezentare a structurii grupului din care face parte care să cuprindă informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în privința schimbului de informații și exercitării supravegherii.”

7. Anexa nr. 3 se înlocuiește cu anexa prezentului regulament.

Art. II. – (1) Prezentul regulament se aplică de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. I pct. 3, care se aplică începând cu data de 1 octombrie 2022.

(2) Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(Copyright foto: freepik)

Sursa informației

🔔Vezi și Banca Națională a României. Hotărârile Consiliului de Administrație pe probleme de politică monetară (10 mai 2022)

Banca Națională a României. Proiect: Regulament pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare was last modified: august 4th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.