Autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari (Ordinul ASPAAS nr. 40/2018)

2 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2534

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial

Monitor Dosare

Sumar

Ordinul ASPAAS nr. 40/2018
(M. Of. nr. 371 din 27 aprilie 2018)

Se reglementează procedura de autorizare și înregistrare a auditorilor financiari, stabilindu-se autoritatea competentă,  precum și condițiile  autorizării și înregistrării în Registrul public electronic.

 

În M. Of. nr.  371 din 27 aprilie 2018, s-a publicat Ordinul ASPAAS nr. 40/2018 privind autorizarea și înregistrarea auditorilor financiari.

 

Redăm în continuare conținutul respectivului ordin.

 

Ordinul ASPAAS nr. 40/2018

 

Art. 1 prevede faptul că, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, auditul statutar se efectuează de către auditorii financiari care sunt autorizați în România în condițiile Legii nr. 162/2017, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, în condițiile legii, și care se înregistrează în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit prevăzut la art. 14 din Legea nr. 162/2017, denumit în continuare Registru public electronic.

Conform art. 2, autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea și înregistrarea auditorilor financiari este Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

Art. 3 stabilește condițiile de autorizare, astfel: „Persoanele fizice pot fi autorizate ca auditori financiari dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) condițiile de bună reputație, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 162/2017;

b) cerințele prevăzute la art. 7 – 11 din Legea nr. 162/2017”.

Art. 4 prevede etapele autorizării și înregistrării în Registrul public electronic, stabilind faptul că în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 162/2017, în vederea exercitării profesiei de auditor financiar, persoanele fizice trebuie să parcurgă succesiv următoarele etape:

– Prima etapă o constituie autorizarea ca auditori financiari a persoanelor fizice care îndeplinesc condițiile de autorizare prevăzute de Legea nr. 162/2017.

– În aplicarea prevederilor pct. 1 se emite un ordin de autorizare de către președintele ASPAAS.

– În situația delegării atribuției de autorizare, în aplicarea prevederilor pct. 1, CAFR emite o hotărâre de autorizare ca auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, care se aprobă de ASPAAS, prin ordin al președintelui.

– A doua etapă constă în înscrierea ca membri ai CAFR a auditorilor financiari, autorizați de ASPAAS, în baza solicitărilor acestora, a condițiilor de autorizare și a documentației de înscriere, în conformitate cu prevederile legii.

– În aplicarea prevederilor pct. 4, după efectuarea autorizării în condițiile pct. 2 sau 3, CAFR emite o hotărâre privind înscrierea ca membru, care se transmite ASPAAS spre informare.

– După emiterea actelor administrative de autorizare și înscriere ca membru al CAFR, ultima etapă o constituie înregistrarea auditorilor financiari în Registrul public electronic.

– În aplicarea prevederilor pct. 6 se emite un ordin de înregistrare de către președintele ASPAAS.

– În situația delegării atribuției de înregistrare în Registrul public electronic, în aplicarea prevederilor pct. 6, CAFR emite o hotărâre privind înregistrarea auditorilor financiari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, care se aprobă de ASPAAS, prin ordin al președintelui.

Potrivit art. 5, în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) – d) din Legea nr. 162/2017, până la momentul elaborării de către ASPAAS a unor reglementări specifice, se vor aplica, cu caracter tranzitoriu, următoarele:

– ASPAAS recunoaște cursurile de instruire/pregătire teoretică organizate de CAFR în cadrul perioadei de stagiu până la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, în condițiile respectării cerințelor educaționale în vigoare la data organizării stagiului de pregătire practică.

– Se consideră stagiu de pregătire practică efectuat un stagiu de cel puțin 3 ani organizat de CAFR până la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, efectuat pe lângă un auditor financiar care își exercită activitatea ca liber-profesionist sau în cadrul unei firme de audit cu respectarea reglementărilor în vigoare la data efectuării acestuia, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situațiilor financiare anuale sau a situațiilor financiare anuale consolidate, certificată printr-un document oficial eliberat de către auditorul financiar care își exercită activitatea ca liber-profesionist sau firma de audit, care să ateste efectuarea stagiului. Condițiile în care un auditor financiar sau o firmă de audit poate oferi îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate sunt cele stabilite de CAFR conform reglementărilor în vigoare în perioada desfășurării stagiului de pregătire practică.

– ASPAAS recunoaște examenele de competență profesională, organizate de CAFR până la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, în condițiile respectării cerințelor specifice în vigoare la data organizării acestora.

Art. 6 alin. (1) prevede că pot susține examenul de competență profesională toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 și art. 5 pct. 1 și 2.

Potrivit alin. (2), orice alte reglementări emise de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile și CAFR se aplică în măsura în care acestea nu intră în contradicție cu prevederile Legii nr. 162/2017 și ale prezentului ordin.

Art. 7 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Autorizarea și înregistrarea auditorilor financiari (Ordinul ASPAAS nr. 40/2018) was last modified: mai 2nd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter