Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea şi completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și alte acte normative

14 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 655

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernProiectele aflate pe ordinea de ziSumar
14 decembrie 2017Proiecte de legi– Proiectul Legii manualului școlar
Proiecte de ordonanțe de urgență
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
– Proiectul de Ordonanță de urgență privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din H.G. nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”
– Proiectul de Hotărâre privind pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aprobat prin H.G. nr. 615/2014
– Proiectul de Hotărâre privind pentru modificarea și completarea H.G. nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
– Proiectul de Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare, reparații capitale și amenajări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcții București
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Variantă de ocolire Timișoara-Sud”
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 28B Târgu Frumos-Botoșani km 0+000-km 76+758”, județele Iași și Botoșani
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A București
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 943/2001 privind înființarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0608 Constanța
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Vild Olivia Franciska
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanța, Tulcea, Argeș, Iași, Dolj și municipiul București
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 31 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Potrivit celor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 14 decembrie 2017 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de legi

– Proiectul Legii manualului școlar.

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
– Proiectul de Ordonanță de urgență privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului;
– Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din H.G. nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017;
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017;
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”;
– Proiectul de Hotărâre privind pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aprobat prin H.G. nr. 615/2014;
– Proiectul de Hotărâre privind pentru modificarea și completarea H.G. nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic;
– Proiectul de Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare, reparații capitale și amenajări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcții București;
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate;
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Variantă de ocolire Timișoara-Sud”;
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 28B Târgu Frumos-Botoșani km 0+000-km 76+758”, județele Iași și Botoșani;
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A București;
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”;
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor;
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 943/2001 privind înființarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat;
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0608 Constanța;
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Vild Olivia Franciska;
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară;
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj;
– Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”;
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanța, Tulcea, Argeș, Iași, Dolj și municipiul București;
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 31 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea și completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și alte acte normative was last modified: decembrie 14th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter