Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Statutului ANOFM, suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și alte acte normative

30 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1518

 

Ședința Camerei DeputațilorActele normative aflate pe ordinea de ziSumar
30 septembrie 2015Proiect de lege– Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 27 august 2015 și a celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale
Proiecte de hotărâre– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin H.G. nr. 1610/2006
– Proiectul de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranșă eferentă anului 2016
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului național al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției
– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respective scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2015
– Proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Dâmbovița și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului de Minori și Tineri Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
– Proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Institutul Regional de Oncologie Timișoara”
– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului transmis conform H.G. nr. 380/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției
– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii
– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea unor Centre Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de OECD – TALIS 2018
– Proiectul de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
– Proiectul de hotărâre privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Golești, Mihăești și Vaideeni, județul Vâlcea
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Boțești și Ungheni, județul Argeș
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Balinț, județul Timiș
– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
– Proiectul de hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, județul Neamț

 

 

Potrivit informației publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 30 septembrie 2015, se află mai multe acte normative (proiecte de legi și de hotărâri).

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte:

 

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

Proiect de lege

– Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 27 august 2015 și a celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale.

Proiecte de hotărâre

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin H.G. nr. 1610/2006 (M. Of. nr. 958 din 28 noiembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranșă eferentă anului 2016;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului național al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial;

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (M. Of. nr. 25 din 11 ianuarie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției;

– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respective scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2015;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Dâmbovița și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului de Minori și Tineri Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016 (M. Of. nr. 208 din 30 martie 2015; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Institutul Regional de Oncologie Timișoara”;

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului transmis conform H.G. nr. 380/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției (M. Of. nr. 367 din 19 mai 2014);

– Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii;

– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea unor Centre Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de OECD – TALIS 2018;

– Proiectul de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015;

– Proiectul de hotărâre privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Golești, Mihăești și Vaideeni, județul Vâlcea;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Boțești și Ungheni, județul Argeș;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Balinț, județul Timiș;

– Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița (M. Of. nr. 276 din 24 aprilie 2002);

– Proiectul de hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, județul Neamț.

 

Pentru a vedea actele normative aflate pe ordinea de zi, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

 

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Statutului ANOFM, suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și alte acte normative was last modified: septembrie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter