Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi” (OMCID nr. 20953/2022)

3 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 82

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării (OMCID) nr. 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19

(M. Of. nr. 770 din 2 august 2022)

În temeiul:

– art. 12 alin. (3) din H.G. nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizări.

 

Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19

 

În M. Of. nr. 770 din 2 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării (OMCID) nr. 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Schema de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți

Structura

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Obiectivul schemei de ajutor de minimis

CAPITOLUL III: Legislația relevantă aplicabilă

CAPITOLUL IV: Definiții

Original Black Friday pe UJmag.ro!

CAPITOLUL V: Domeniul de aplicare

CAPITOLUL VI: Modalitatea de acordare a ajutorului

CAPITOLUL VII: Beneficiarii și condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis

CAPITOLUL VIII: Activități, cheltuieli eligibile și intensitatea ajutorului de minimis

CAPITOLUL IX: Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis și numărul maxim estimat de beneficiari

CAPITOLUL X: Regula de cumul

CAPITOLUL XI: Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis

CAPITOLUL XII: Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea

CAPITOLUL XIII: Recuperarea ajutorului de minimis

Art. 1

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează întreprinderilor care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților, intitulată „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, finanțată prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), indicativ I19.

Art. 8

(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică IMM-urilor, prin acordarea de sprijin financiar pentru perfecționare/recalificare în domeniile menționate la art. 4.

(2) Măsura de ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.

Art. 13

(1) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de angajați instruiți, este de 17.000 de euro.

(2) Dovada absolvirii cursurilor este diploma de absolvire a cursului.

Art. 14

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării și se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Art. 25

(1) Stoparea și recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, iar dobânda se calculează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcției generale concurență a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.

(4) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziția beneficiarului. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale.

(5) Rata dobânzii prevăzută la alin. (4) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.

(6) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plății avansului sau prefinanțărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracției de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.

(7) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

(Copyright: freepik.com)

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți” (OMCID nr. 20953/2022) was last modified: august 3rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.