Aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM (OMAT nr. 1314/2022)

12 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
181 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului de Antreprenoriat și Turism (OMAT) nr. 1314/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM.

(M. Of. nr. 799 din 11 august 2022)

În temeiul:

prevederilor art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului; 

Având în vedere:

− prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 

−  prevederile H.G. nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului; 

− prevederile O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015; 

− prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

− referatul de aprobare nr. 141.406/DGAPF din 8.08.2022, întocmit de către Direcția generală antreprenoriat și programe de finanțare.

 

Se aprobă procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

În M. Of. nr. 799 din 11 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului de Antreprenoriat și Turism (OMAT) nr. 1314/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM.

Vă prezentăm cele mai importante dispoziții din Ordin.

Art.1

Se aprobă procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2

Direcția generală antreprenoriat și programe de finanțare și agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

De asemenea, menționăm faptul că Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 bis.

 

Aprobarea procedurii de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM (OMAT nr. 1314/2022) was last modified: august 12th, 2022 by Redacția ProLege
Videoconferința regională de insolvență Buzău

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.