Aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

18 mart. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2858

Despre

  • M . Of. nr. 193 din 15 martie 2016
  • H.G. nr. 146/2016
  • Norme pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 146/2016
(M . Of. nr. 193 din 15 martie 2016)
Norme pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat Au fost aprobate Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 

În M. Of. nr. 193 din 15 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 146/2016 pentru aprobarea Normelor din 10 martie 2016 pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (Norme) (M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015).

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Vom prezenta, în continuare, structura și dispozițiile Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Art. 1 din Norme
 
Art. 1 stabilește următoarele:

„(1) Prezentele norme se aplică titularilor drepturilor de pensie aflați în evidențele caselor de pensii sectoriale aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații în perioada 1 ianuarie 2011-30 septembrie 2013.

(2) Beneficiază de prevederile art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, titularii prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor aflați în una din următoarele situații:

a) au încasat diferențele în baza unor hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile sau, după caz, definitive;

b) au încasat sume necuvenite ca diferențe cu titlu de pensie și care nu au fost recuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare;

c) au încasat sume care fac obiectul restituirii în baza Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii”.

Art. 2 din Norme
 
Art. 2 dispune faptul că în sensul respectivelor norme, prin termenul prevăzut de lege (Legea nr. 223/2015) se înțelege perioada de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, respectiv perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, inclusiv.

Art. 3 din Norme
 
Art. 3 prevede faptul că restituirea diferențelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor; cu modif. ult., și a O.U.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011; cu modif. și compl. ult., se face doar la cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidențele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială și autentică.

Art. 4 din Norme
 
Art. 4 stabilește următoarele:

„(1) După înregistrarea cererii, casa de pensii sectorială verifică îndeplinirea condițiilor legale pentru restituirea diferențelor și, în situația în care acestea sunt îndeplinite, calculează diferența totală de restituit și stabilește cuantumurile plăților eșalonate potrivit prezentelor norme.

(2) În situația în care se constată că titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat de la o altă casă de pensii sectorială, cererea de restituire se depune la casa de pensii sectorială în a cărei evidență se află la data depunerii.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(3) În situația prevăzută la alin. (2), în vederea efectuării plății diferențelor, casa de pensii sectorială la care s-a depus cererea solicită informații în scris celeilalte case de pensii sectoriale cu privire la datele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme”.

Art. 5 din Norme
 
Art. 5 dispune faptul că restituirea diferențelor prevăzute la art. 121 din Legea nr. 223/2015; cu modif. și compl. ult., se realizează în termenul prevăzut de art. 2 din respectivele norme, eșalonat, astfel:

a) pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv:

– în luna noiembrie 2016, pentru diferențele aferente anilor 2011 și 2012;

– în luna noiembrie 2017, pentru diferențele aferente anului 2013;

b) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2017, diferențele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranșă, în luna noiembrie 2017;

c) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, diferențele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranșă, în luna decembrie 2017.

Art. 6 din Norme
 
Art. 6 stabilește faptul că titularilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) din respectivele norme care, la data efectuării plăților unei tranșe, nu mai sunt în evidența caselor de pensii sectoriale li se achită suma de restituit prin mandat poștal.

Art. 7 din Norme
 
Art. 7 prevede faptul că în situația în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii prevăzute la art. 3 din respectivele norme, diferențele cuvenite și neîncasate de către titular se restituie potrivit respectivelor norme și se plătesc, prin mandat poștal, soțului supraviețuitor, copiilor, părinților, ori, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Art. 8 din Norme
 
În fine, art. 8 dispune faptul că fondurile necesare pentru plata diferențelor ce se restituie potrivit respectivelor norme se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 223/2015; cu modif. și compl. ult.

Aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat was last modified: martie 17th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter