Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (H.G. nr. 831/2022)

30 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.686 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

(M. Of. 645 din data de 29 iunie 2022)

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

 

 

În M. Of. nr. 645 din data de 29 iunie 2022 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Vă prezentăm, în continuare, structura H.G.

Articol unic

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vă prezentăm, în continuare, normele metodologice de aplicare:

Structura

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Procedura de asigurare a transparenței decizionale

CAPITOLUL III: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 1: Aria de aplicare

(1) Prezentele norme metodologice se aplică de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, denumite în continuare autorități și instituții publice.

(2) Scopul prezentelor norme metodologice este de a standardiza și uniformiza procedura de asigurare a transparenței decizionale la nivelul entităților prevăzute la alin. (1), fără a limita posibilitatea acestora de a stabili activități suplimentare pentru facilitarea accesului cetățenilor la procesele de elaborare a actelor normative și de luare a deciziilor administrative.

(3) În sensul prezentelor norme metodologice, deciziile administrative sunt înțelese ca acte administrative adoptate de autoritățile administrației publice locale potrivit prevederilor art. 196-198 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 3: Aplicarea procedurii de transparență decizională

(1) Este supus procedurii de transparență decizională orice proces de elaborare a proiectului unui act normativ, respectiv de luare a unei decizii administrative în ședință publică și care nu se încadrează în situațiile de excepție prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Autoritatea sau instituția publică care are competența de a iniția actul normativ, respectiv de a adopta decizia administrativă este responsabilă de procedura de asigurare a transparenței decizionale.

(3) În situația existenței mai multor coinițiatori, aceștia vor realiza o singură procedură de transparență decizională, cu respectarea dispozițiilor legii și ale prezentelor norme metodologice.

(4) Dacă în procesul de elaborare a unui act normativ, respectiv de luare a unei decizii administrative, având în vedere domeniul reglementat, există proceduri de dezbatere sau consultare stabilite prin legi speciale ale unor categorii de asociații profesionale, sindicale, patronale sau de altă natură, acestea se aplică cumulativ cu procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare, și de prezentele norme metodologice.

Art. 12: Platforma E-consultare

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Secretariatul General al Guvernului dezvoltă funcționalitățile platformei www.e-consultare.gov.ro și adoptă, prin ordin, normele de publicare în platforma www.econsultare.gov.ro a informațiilor și a documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1).

ANEXA nr. 1: Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

ANEXA nr. 2: Anunț privind organizarea unei ședințe publice

ANEXA nr. 3: Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite

ANEXA nr. 4: Schița de planificare în timp a adoptării unui act normativ care intră sub incidența Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

ANEXA nr. 5: Anunț privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

ANEXA nr. 6: Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

ANEXA nr. 7: Raport anual privind transparența decizională

 

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (H.G. nr. 831/2022) was last modified: iunie 30th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.