Aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj, piercing şi implantare dermală (OMS nr. 1648/2024)

12 apr. 2024
629 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului sănătății (OMS) nr. 1648/2024 privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumusețare și saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală

(M. Of. nr. 333 din 10 aprilie 2024) 

Văzând:

Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 5.886/2024;

În baza:

– art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, rep.;

În temeiul:

– art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.

Se aprobă Normele de igienă pentru saloanele de înfrumusețare și saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală.

 

În M. Of. nr. 333 din data de 10 aprilie 2024 s-a publicat Ordinul ministrului sănătății (OMS) nr. 1648/2024 privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumusețare și saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală.

Redăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

Se aprobă Normele de igienă pentru saloanele de înfrumusețare și saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate, Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile publice și private din domeniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 19 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Anexă

NORME DE IGIENĂ pentru saloanele de înfrumusețare și saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală

 

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Norme de igienă pentru saloanele de înfrumusețare

CAPITOLUL III: Norme de igienă pentru serviciile din saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală

CAPITOLUL IV: Norme de igienă pentru operator/cosmetician/operator estetic/tehnician

CAPITOLUL V: Norme tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în saloanele de înfrumusețare/saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 2: Curățarea

SECȚIUNEA 3: Dezinfecția

SECȚIUNEA 4: Sterilizarea

 

Art. 14

(1) Este interzisă executarea procedurilor de tatuare și piercing/implantare dermală persoanelor care suferă de următoarele boli și/sau condiții fiziologice, avându-se în vedere eventualele efecte negative asupra sănătății clientului:

a) diabet zaharat;

b) hemofilie (sângerări care se opresc greu);

c) boli de inimă;

d) boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanți sau alte produse cosmetice;

e) manifestări sau reacții alergice la metale, pigmenți, coloranți sau alți sensibilizanți pentru piele;

f) boli transmisibile;

g) stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie;

h) deficiențe imunitare;

i) cicatrice cheloide;

j) handicap psihic;

k) hepatită;

l) seropozitiv (SIDA);

m) nevăzători (chiar dacă sunt însoțiți);

n) sarcină, alăptare.

(2) Este obligatorie afișarea avertismentului la loc vizibil.

Art. 15

(1) Este interzisă efectuarea procedurilor de piercing corporal și implant dermal persoanelor cu vârsta sub 16 ani, cu excepția piercingului din zona urechii pentru care este necesar acordul părintelui/tutorelui.

(2) Este interzisă efectuarea procedurilor de tatuare cosmetică și artistică a persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

(3) Este interzisă efectuarea piercingului la nivelul organelor genitale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

(4) Este interzisă efectuarea de implanturi dermale la nivelul organelor genitale.

Art. 16

Se interzice mutilarea genitală sub orice formă, precum și orice altă procedură ce poate fi definită ca o circumcizie la femei; nu este luat în considerare acordul femeilor la niciuna dintre procedurile definite ca circumcizie a propriei persoane.

Art. 17

Operatorii au obligația de a nu efectua proceduri următoarelor categorii de persoane:

a) persoane aflate în stare de ebrietate sau care dovedesc o incapacitate de decizie din cauza utilizării alcoolului, medicamentelor sau drogurilor;

b) persoane care prezintă semne de injectare intravenoasă a drogurilor;

c) persoane care prezintă arsuri de soare, boli de piele sau cicatrice în zona aleasă pentru tatuare și/sau piercing și/sau implant dermal;

d) persoane care au afecțiuni dermatologice, inflamații sau infecții prezente în zona în care urmează a fi executată procedura.

(…)

Art. 22

(1) Pentru efectuarea procedurilor de tatuaj, piercing și implantare dermală se folosesc numai anestezice autorizate conform prevederilor legale.

(2) Este interzisă administrarea produselor anestezice injectabile.

(3) Se permite folosirea de spray-uri și creme cu efect anestezic local.

(4) Anestezierea mucoaselor se face numai cu substanțe aprobate, ce se absorb la nivelul mucoasei.

(5) Este interzisă anestezierea limbii în vederea montajului bijuteriei; se utilizează numai spray rece.

(6) Spray-ul anestezic trebuie depozitat cu atenție, monitorizat în timpul depozitării și evacuat ca deșeu periculos, conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Este interzisă anestezia cu clorură de etil în tratamentele de piercing corporal.

Art. 23

(1) Operatorul trebuie să informeze clientul asupra unităților medicale cărora li se va putea adresa în cazul apariției complicațiilor ca urmare a piercingului corporal și inserției bijuteriei.

(2) Complicațiile care pot surveni în urma efectuării procedurii de piercing sunt următoarele:

a) alergia la bijuterie – apare în special ca rezultat al expunerii la materiale ce conțin nichel sau alte metale și substanțe toxice;

b) deplasarea bijuteriei – atunci când părți sau întreaga bijuterie se afundă în profunzimea pielii sau se deplasează de la locul de implant în urma efectuării procedurii de piercing; situația poate apărea atunci când se folosesc bijuterii neadecvate de piercing, destinate altor părți ale corpului, dacă bijuteria este prea subțire sau dacă este mișcată mult înainte de vindecarea rănii; aceasta poate fi o problemă în cazul plasării acestora subcutanat, ceea ce determină migrarea bijuteriei prin sau sub piele, departe de punctul original de inserție;

c) cicatrizare defectuoasă – poate să apară în urma inserției deficitare a bijuteriei, deplasării acesteia sau ca urmare a unei infecții;

d) inflamarea locală severă – ca urmare a efectuării procedurii de piercing, fiind mult mai periculoasă pentru piercingul oral; acest fenomen este diminuat prin alegerea corectă a bijuteriei;

e) infecții locale – se pot vindeca prin măsuri adecvate de îngrijire, respectiv igienă locală;

f) septicemia – este o infecție sistemică gravă, care poate afecta întregul organism; necesită îngrijiri medicale imediate de specialitate;

g) sângerarea – este un fenomen care apare în urma efectuării procedurii de piercing. Zonele care prezintă risc crescut de sângerare ca urmare a piercingului sunt: zona genitală, limba și buzele.

(…)

Art. 30

Igiena mâinilor operatorului/cosmeticianului/operatorului estetic/tehnicianului se realizează respectându-se următoarele reguli:

a) spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian și apă curentă potabilă;

b) uscarea se face cu prosoape sau șervete de unică folosință sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosință;

c) dezinfecția mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecției mâinilor.

Art. 31

(1) Igiena mâinilor operatorului/cosmeticianului/operatorului estetic/tehnicianului este obligatorie ori de câte ori este nevoie, precum și în următoarele situații:

a) înainte și după efectuarea procedurii de piercing, tatuare și implantare dermală și a procedurilor de înfrumusețare;

b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreții;

c) după îndepărtarea mănușilor de protecție;

d) după efectuarea oricăror operațiuni care duc la contaminarea mâinilor, în timpul efectuării procedurilor de înfrumusețare, piercing, tatuare și implantare dermală.

(2)Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt și curate.

(3)În situația în care operatorul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritații sau orice altă afecțiune dermatologică, se interzice practicarea oricărei proceduri până la vindecarea acestora.

(4)În timpul desfășurării procedurii de piercing, tatuare și implantare dermală îi este interzisă operatorului purtarea de inele, brățări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini.

(…)

Art. 33

Controlul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea următoarelor condiții:

a) anumite substanțe și amestecuri chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să fie însoțite de fișa de siguranță a produsului, eliberată de către producător, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006;

b) personalul care manipulează astfel de substanțe sau amestecuri chimice periculoase trebuie să fie instruit și să semneze fișa de instruire pentru protecția muncii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) substanțele și amestecurile chimice trebuie să fie folosite în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în condițiile legii.

(…)

Art. 37

În cadrul saloanelor de înfrumusețare și al saloanelor de tatuaj, piercing și implantare dermală se interzic:

a) efectuarea procedurilor invazive sau chirurgicale cu scopul reconturării sau măririi volumului feței sau buzelor;

b) proceduri pentru manichiură sau pedichiură care presupun riscuri pentru sănătatea umană și care sunt de competența unui medic specialist;

c) efectuarea procedurilor pentru albirea dinților prin utilizarea de geluri și soluții pe bază de peroxid de hidrogen, precum hidroxid de carbamidă.

(…)

Art. 43

Saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală/Saloanele de înfrumusețare în care se desfășoară activități de înfrumusețare sunt obligate să respecte proceduri de curățenie și dezinfecție, care să cuprindă următoarele etape:

a) curățarea este etapa preliminară obligatorie;

b) decontaminarea reprezintă procesul de neutralizare/îndepărtare a încărcăturii microbiene de pe un obiect sau o suprafață; etapă importantă înainte de dezinfecție și sterilizare, se efectuează inclusiv înainte de curățarea unei suprafețe contaminate cu material organic;

c) dezinfecția este etapa de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene;

d) sterilizarea este etapa de distrugere a microorganismelor.

 

Aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumusețare și saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală (OMS nr. 1648/2024) was last modified: aprilie 12th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.