Aprobarea modelului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” şi a instrucţiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală” (OPANAF/OMJ nr. 2509/2022/5672/C/2022)

23 ian. 2023
Vizualizari: 512

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2509/2022 și al ministrului justiției (OMJ) nr. 5672/C/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală”

(M. Of. nr. 58 din 20 ianuarie 2023)

Având în vedere:

– art. 3 alin. (1) lit. h), art. 110 alin. (1), art. 125 și art. 126 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

– art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 743.553 din 8.12.2022;

În temeiul:

– art. 78 alin. (3) din Legea nr. 265/2022;

– art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

– art. 13 din H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiție.

Se aprobă modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală”.

 

În M. Of. nr. 58 din data de 20 ianuarie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2509/2022 și al ministrului justiției (OMJ) nr. 5672/C/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală”.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordinul comun.

Art. 1

Se aprobă modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Se aprobă Instrucțiunile de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală”, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3

Formularul prevăzut la art. 1 se anexează la cererile de înregistrare în registrul comerțului prevăzute în anexele nr. 2a și 2b la Ordinul ministrului justiției nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID.

Art. 4

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6

Oficiul Național al Registrului Comerțului, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

Ordinul ministrului justiției nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1131 din 24 noiembrie 2022, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2

Se aprobă formatul cererii de înregistrare pentru persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2a, și pentru persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2b”.

2. Anexa nr. 2c se abrogă.

ANEXA nr. 1: Cerere de înregistrare fiscală

ANEXA nr. 2: INSTRUCȚIUNI de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală”

Depunerea cererii

Cererea de înregistrare fiscală, denumită în continuare cerere, se completează și se depune de către persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale supuse obligației de înmatriculare/înregistrare, după caz, în registrul comerțului.

Cererea se completează și se depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, cu ocazia înmatriculării/înregistrării, după caz, în registrul comerțului, înainte de începerea activității economice.

Completarea cererii

Casetele „Persoană juridică” și „Persoană fizică” se completează cu X în funcție de categoria profesionistului care solicită înmatricularea/înregistrarea, după caz, în registrul comerțului.

 

Aprobarea modelului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală” (OPANAF/OMJ nr. 2509/2022/5672/C/2022) was last modified: ianuarie 23rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.