Aprobarea conţinutului formularului tipizat al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către reprezentanţii ANFP (OPANFP nr. 205/2023)

16 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 72

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (OPANFP) nr. 205/2023 pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP)

(M. Of. nr. 216 din 16 martie 2023)

Având în vedere:

– art. 401 alin. (1) lit. e) și ale art. 537 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– art. 3 alin. (2) lit. c) și ale art. 6 lit. a), c), d) și g) din H.G. nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea ANFP;

– Referatul de aprobare nr. 3.374/2023 a proiectului de OPANFP pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții ANFP;

În temeiul:

– art. 400 alin. (2) teza a II-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea ANFP. 

Se aprobă conținutul formularului tipizat și caracteristicile de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții ANFP.

 

În M. Of. nr. 216 din data de 16 martie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (OPANFP) nr. 205/2023 pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Se aprobă conținutul formularului tipizat și caracteristicile de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Formularul tipizat al procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 3

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 537 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și aplicarea sancțiunilor pentru săvârșirea acestora, prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 537 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se fac de către funcționarii publici, agenți constatatori, din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, împuterniciți prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Art. 4

Dispozițiile prezentului ordin se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2.201/2015 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 24 august 2015.

ANEXĂ PROCES-VERBAL de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor

 

Aprobarea conținutului formularului tipizat al procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții ANFP (OPANFP nr. 205/2023) was last modified: martie 16th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.