Aprobarea calendarului şi a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice (OME nr. 3.958/2022)

8 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 72

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 3.958/2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice

(M. Of. nr. 555 din 7 iunie 2022)

Având în vedere:

– art. IV din O.U.G. nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;

– art. 15 lit. e) și f) din anexa la H.G. nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;

În temeiul:

– art. 94 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare;

Pe baza:

– art. 29 alin. (2)-(26) și art. 33 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Conform:

– Referatului de aprobare nr. 3.616 din 3.06.2022 prin care se propune aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice.

 

Se aprobă Calendarul de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică;

Se aprobă Procedura pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică.

 

 

În M. Of. nr. 555 din 7 iunie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 3.958/2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Redăm, în cele ce urmează, prevederile ordinului.

 

Art. 1

„Se aprobă Calendarul de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 2

„Se aprobă Procedura pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 3

„Ministerul Educației, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. 4

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

ANEXA nr. 1:Calendarul de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

ANEXA nr. 2:PROCEDURĂ pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

Structura:

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Descrierea procedurii

CAPITOLUL III: Dispoziții finale

Art. 1

„Prezenta procedură se aplică unităților de învățământ de stat și particulare care nu au fost supuse evaluării externe periodice/evaluării externe pentru acreditare în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

(…)

Art. 5

„Începând cu anul școlar 2023-2024, pentru unitățile de învățământ de stat și particular și componentele organizatorice ale acestora care nu au solicitat Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar conform calendarului derularea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării, se va emite ordinul de ridicare a autorizării de funcționare provizorie.”

Art. 6

„Începând cu anul școlar 2024-2025, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu vor/va mai repartiza/aviza plan de școlarizare pentru clasele de început de ciclu unităților de învățământ de stat și particular care nu au solicitat Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar derularea procesului de evaluare externă, conform calendarului.”

 

Aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice (OME nr. 3.958/2022) was last modified: iunie 8th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.