Analiza temeiniciei contestaţiei în raport de prevederile legale. Admiterea contestaţiei declarate de ANAF și respingerea solicitării acestuia de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată (NCPP)

12 sept. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 330

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 320/2018

NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b), art. 600 alin. (1), art. 598 alin. (1) lit. c) teza I

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Prin cererile înregistrate pe rolul Curții de Apel Timișoara la data de 27.06.2017, intitulate „cerere de îndreptare a erorii materiale”, respectiv „lămurirea dispozitivului” partea civilă DGRFP Timișoara a solicitat în esență clarificarea dispozitivului Sentinței penale nr. 35/PI/29.01.2014 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în Dosarul nr. x/2011, în sensul nominalizării inculpaților care răspund solidar pentru plata prejudiciilor cauzate bugetului de stat.

A apreciat, în raport de criticile formulate, că partea civilă a formulat o contestație având ca obiect executarea dispozițiilor civile – contestație care își are temeiul de drept în dispozițiile art. 600 alin. (1) raportat la art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din C. proc. pen. (s-a ivit o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută) și a procedat la calificarea sesizării în sensul menționat și la analiza temeiniciei contestației în raport de prevederile legale amintite.

Pe fond, din analiza motivelor scrise și susținerilor orale ale reprezentantului părții civile, a reținut că partea civilă dorește în realitate pronunțarea unei noi hotărâri pe latura civilă în care să fie cuprinși toți inculpații obligați în solidar la despăgubiri în următoarele 3 dosare penale soluționate de diferite complete de judecată constituite la nivelul Curții de Apel Timișoara, secția penală: x/59/2011*; x/59/2011*/a1; x/59/2011*/a1 – cu motivarea că inculpații din aceste dosare au comis infracțiunile prejudiciabile în coautorat, iar, ca urmare a neprecizării în dispozitivul hotărârii a inculpaților care răspund în solidar, s-a ajuns în cursul executării silite la situația ca același prejudiciu să fie înregistrat de mai multe ori.

S-a constatat că problema apărută cu ocazia executării silite nu este urmarea modului în care a fost redactat pe latura civilă dispozitivul Sentinței penale nr. 35/PI/29.01.2014 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, (Dosar nr. x/2011) – dispozitiv de unde rezultă clar atât solidaritatea (de altfel, necontestată în cuprinsul prezentei sesizări), cât și numele inculpaților care răspund solidar pentru fiecare act de contrabandă (în dispozitiv este menționat distinct fiecare act de contrabandă în parte și numele fiecărui inculpat responsabil pentru paguba produsă prin actul respectiv de contrabandă).

S-a apreciat că necorelarea în executarea creanțelor a fost generată de modul în care organul însărcinat cu executarea a întocmit evidența inculpaților obligați în solidar la plata prejudiciilor, necorelare care își are originea, cel mai probabil, în faptul că respectiva cauză penală a fost soluționată în 3 dosare diferite (din cauza întocmirii unor acte de sesizare distincte și a disjungerilor operate în cursul judecății), a numărului foarte mare de acte materiale de contrabandă (la care participanții nu au fost de fiecare dată aceeași) și a numărului mare de inculpați aflați în legătură cu respectivele acte de contrabandă.

A concluzionat în sensul că nu este posibilă pe calea contestației la executare pronunțarea unei noi hotărâri care să “unifice” latura civilă soluționată în cele 3 dosare penale menționate (este doar o problemă de evidențiere corectă a inculpaților obligați în solidar prin cele 3 sentințe) și că dispozitivul Sentinței penale nr. 35/PI/29.01.2014 este suficient de clar încât să fie pus în executare pe latura civilă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat contestație, în termen legal, contestatoarea ANAF – Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin care a solicitat admiterea acesteia și, pe cale de consecință, desființarea hotărârii atacate și, în principal, îndreptarea erorii materiale strecurate în Sentința penală nr. 35/PI din 29 ianuarie 2014 a Curții de Apel Timișoara, iar în subsidiar, admiterea contestației la executare și lămurirea dispozitivului hotărârii în sensul precizării prejudiciului reținut de către instanța de judecată conform solidarităților stabilite în cursul urmăririi penale și a judecării cauzei, așa cum au fost comunicate de autoritatea vamală.

În motivarea contestației, ANAF – Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara a reluat argumentele prezentate în fața instanței de fond, respectiv faptul că nu s-au precizat nominal care sunt inculpații care răspund solidar pentru prejudiciul stabilit.

Examinând contestația declarată de ANAF – Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin prisma motivelor invocate, dar și sub toate aspectele de fapt și de drept, Înalta Curte de Casație și Justiție constată următoarele:

Prin contestația formulată, ANAF – Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara a susținut că în cuprinsul Sentinței penale nr. 35/PI din 29 ianuarie 2014 a Curții de Apel Timișoara nu s-a precizat nominal care sunt inculpații care răspund în solidar pentru prejudiciul stabilit prin această hotărâre.

Din analiza motivelor concret invocate se observă că cererea se încadrează cazul de contestație la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen., respectiv “când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.”

Înalta Curte constată că în dispozitivul Sentinței penale nr. 35/PI din 29 ianuarie 2014 a Curții de Apel Timișoara sunt precizate, cu claritate, suma la plata căreia este obligat fiecare inculpat în parte și dacă inculpații participă individual sau solidar la plata acestora, fapt pentru care Înalta Curte constată că nu sunt nelămuriri cu privire la executarea acestei hotărâri.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Totodată, în acord cu judecătorul fondului, observă că problema apărută cu ocazia executării silite nu este urmarea modului în care a fost redactat pe latură civilă dispozitivul Sentinței penale nr. 35/PI din 29 ianuarie 2014 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în Dosar nr. x/2011, ci a modalității în care au fost soluționate acțiunile civile în mai multe dosare disjunse din cauza nr. x/59/2011*, ce nu pot face obiectul cenzurii în prezenta contestație la executare, în condițiile în care nu este posibilă pronunțarea unei hotărâri pe calea contestației la executare care să unifice latura civilă soluționată în dosarele penale nr. x/2011, nr. x/59/2011*/a1 și nr. x/59/2011*/a1, menționate în cererea contestatoarei.

Față de aceste considerente, în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge, ca nefondată, contestația declarată de ANAF – Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Totodată, având în vedere poziția procesuală a intimatului A., în sensul admiterii contestației declarate de ANAF, va respinge solicitarea acestuia de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză.

Sursa informației: www.scj.ro.

Analiza temeiniciei contestației în raport de prevederile legale. Admiterea contestației declarate de ANAF și respingerea solicitării acestuia de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată (NCPP) was last modified: septembrie 10th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter