Analiza excepţiei perimării recursului. Neformularea cererii de repunere pe rol în vederea continuării judecăţii şi a niciunui alt act de întrerupere a cursului perimării

11 dec. 2023
Vizualizari: 270
  • NCPC: art. 412 alin. (1) pct. 1
  • NCPC: art. 416 alin. (1)
  • NCPC: art. 417 - 418
  • NCPC: art. 420 alin. (1)

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Curții de Apel Oradea – secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, la data de 12.07.2017, sub nr. de dosar x/2017, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Curtea Constituțională, a solicitat instanței să constate lipsa răspunsului pârâtului la petiția formulată de reclamant având nr. x/07.11.2016, recunoașterea dreptului pretins, obligarea pârâtei la completarea Deciziei CCR nr. 46/2017, invocând totodată excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 raportat la art. 1 alin. (5) din Constituție.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1088 din 28 februarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cu prioritate excepția perimării recursului declarat împotriva sentinței nr. 186/CA/2019 din 11 decembrie 2019 a Curții de Apel Oradea – secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, Înalta Curte constată următoarele:

Art. 412 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. reglementează un caz de suspendare de drept, care intervine în mod obligatoriu, oprind cursul procesului ori de câte ori instanța constată apariția vreuneia din împrejurările prevăzute de text și întrunirea condițiilor impuse de normă. Scopul suspendării este de a da celor interesați posibilitatea de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului, prin introducerea în cauză a moștenitorilor părții decedate.

De la data suspendării judecării cauzei (05.04.2022), deși au trecut mai mult de 6 luni, nu s-a formulat nicio cerere de repunere pe rol în vederea continuării judecății și niciun alt act de întrerupere a cursului perimării.

În aceste condiții, cum recursul a rămas în nelucrare o perioadă mai mare de 6 luni, în cauză sunt incidente dispozițiile art. 416 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit cărora orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părții timp de 6 luni.

Perimării i s-a atribuit o natură juridică mixtă, în sensul că reprezintă atât o sancțiune procedurală pentru nerespectarea termenului prevăzut de lege, cât și o prezumție de desistare, dedusă din faptul nestăruinței vreme îndelungată în judecată.

Reglementată ca o excepție de procedură, în strânsă legătură cu respectarea regulilor privind judecata, excepția de perimare este dirimantă, întrucât scopul admiterii sale este stingerea procesului în faza în care acesta se află și este absolută, întrucât este reglementată de norme imperative, fiind prevăzută în interesul părților, dar și în interesul unei bune administrări a actului de justiție.

Față de cele ce preced, având în vedere că în cauză nu au fost îndeplinite acte de procedură de natură a întrerupe sau suspenda perimarea, potrivit prevederilor art. 417 – 418 din C. proc. civ., republicat, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 420 alin. (1) din C. proc. civ., republicat și va constata perimat recursul declarat de recurentul-reclamant A. împotriva sentinței nr. 186/CA/2019 din 11 decembrie 2019 a Curții de Apel Oradea – secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Analiza excepției perimării recursului. Neformularea cererii de repunere pe rol în vederea continuării judecății și a niciunui alt act de întrerupere a cursului perimării was last modified: decembrie 11th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.