ANAF. Proiect: Ordin pentru modificarea OPANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

23 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 42

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. I OPANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 din 4 noiembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4 – Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul pe venit;
f) impozitul pe reprezentanță;
g) contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice;
h) contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice;
i) contribuția asiguratorie pentru muncă;
j) redevențele miniere;
k) redevențele petroliere;
l) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;
n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din
sectorul gazelor naturale;
o) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele
naturale;
p) taxele datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc.”

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

2. Anexa nr. 1 – formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. La Anexa nr. 10 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (700)”, secțiunea C – „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4. La Anexa nr. 1, „Instrucțiuni de completare a formularului (010) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”, secțiunea C – „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate” se modifică și se completează după cum urmează:

a) La Rândurile 1.4.1 și 1.4.2., litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) renunțării la opțiunea de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal și solicitării aplicării sistemului de declarare și plată trimestrială a impozitului pe profit, conform art. 41 alin. (1) din Codul fiscal.”;

b) Rândul 2 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Rândul 2.1 Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul fiscal se marchează cu «X» de către persoanele juridice române care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândul 2.2. Activități care intră sub incidența prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul fiscal se marchează cu «X» de către persoanele juridice române care intră sub incidența prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul fiscal.

Se marchează cu «X», codul CAEN corespunzător activităților desfășurate.

Rândurile 2.3. și 2.4. se marchează cu «X», după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

Atenție! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» din Codul fiscal.”;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

c) Rândul 3. „Impozit specific unor activități” se abrogă.

5. La Anexa nr. 10, „Instrucțiuni de completare a formularului (700) «Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale»”, secțiunea C – „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate” se modifică și se completează după cum urmează:

a) La Rândurile 1.4.1 și 1.4.2., litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) renunțării la opțiunea de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal și solicitării aplicării sistemului de declarare și plată trimestrială a impozitului pe profit, conform art. 41 alin. (1) din Codul fiscal.”;

b) Rândul 2 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Rândul 2.1 Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul fiscal se marchează cu «X» de către persoanele juridice române care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândul 2.2. Activități care intră sub incidența prevederilor art.47 alin.(2) din Codul fiscal se marchează cu «X» de către persoanele juridice române care intră sub incidența prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul fiscal.

Se marchează cu «X», codul CAEN corespunzător activităților desfășurate.

Rândurile 2.3. și 2.4. se marchează cu «X», după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.

Atenție! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» din Codul fiscal.”;

c) Rândul 3. „Impozit specific unor activități” se abrogă.

Art. II Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Art. IV Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Anexa nr. 1 – formularul 010;

Anexa nr. 2 – formularul 700.

Proiectul, anexele aferente, precum și referatul de aprobare pot fi consultate aici.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

 

ANAF. Proiect: Ordin pentru modificarea OPANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal was last modified: noiembrie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.