ANAF. Aprobarea procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată în România. Buletin informativ din perioada 9-13 ianuarie 2023

19 ian. 2023
Vizualizari: 401

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF a publicat „Noutăți legislative – Buletin informativ nr. 3 din 18 ianuarie 2023”, cuprinzând actele normative cu incidență fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 9-13 ianuarie 2023.

Buletinul nr. 3/2023
Ordin al ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabileM. Of. nr. 22 din 9 ianuarie 2023
OPANAF nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k^1) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum și a modelului și conținutului unor formulareM. Of. nr. 29 din 10 ianuarie 2023
OPANAF nr. 2579/2022 pentru modificarea OPANAF nr. 1.099/2016 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscalăM. Of. nr. 34 din 12 ianuarie 2023
Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalM. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2023
Lege nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscaleM. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2023
Lege nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalM. Of. nr. 40 din 13 ianuarie 2023

 

Pentru a vizualiza buletinul informativ, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Modificarea specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS. Buletin informativ din perioada 25-30 noiembrie 2022

 

ANAF. Aprobarea procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată în România. Buletin informativ din perioada 9-13 ianuarie 2023 was last modified: februarie 24th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.