Amendă judiciară. Repetarea unor căi de atac fără îndeplinirea obligaţiei de timbrare a acestora

5 mai 2023
Vizualizari: 266
  • NCPC: art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a)
  • NCPC: art. 197
  • NCPC: art. 248
  • NCPC: art. 483
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 25 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33

Prin încheierea din 17 iunie 2021, Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a respins, ca inadmisibilă, cererea de recuzare depusă de contestatorul A. la data de 9 iunie 2021

În temeiul art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. b) C. proc. civ., a aplicat petentului, A., amenda judiciară de 1000 RON.

În temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., a suspendat judecata contestației în anulare, până la o nouă stăruință a părților.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs A..

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 864 din 15 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cu prioritate excepția nulității pentru netimbrarea cererii de recurs, potrivit art. 248 C. proc. civ., Înalta Curte constată că excepția este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 197 C. proc. civ.:

„În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii”.

De asemenea, conform dispozițiilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, taxele de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege.

Prin adresa comunicată recurentului la data de 25.02.2021, conform dovezii de înmânare aflate la dosar, Înalta Curte a adus la cunoștința părții obligația de a depune dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 50 de RON, conform art. 25 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013.

Cu toate acestea, până la termenul de judecată din data de 15 februarie 2022 recurentul nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru, în cuantumul stabilit de instanță.

Înalta Curte constată că prezenta cerere de recurs nu este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Prin încheierea de ședință din data de 12 octombrie 2021, a fost respinsă cererea petentului A. de acordare a ajutorului public judiciar, sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de RON.

Consecința neachitării taxei judiciare de timbru aferente căii de atac a recursului este prevăzută de dispozițiile art. 486 alin. (2) C. proc. civ. raportat la alin. (3) al aceluiași text de lege, sancțiunea fiind nulitatea recursului netimbrat.

Prin urmare, pentru considerentele arătate și în temeiul dispozițiilor art. 496 raportat la art. 486 alin. (2) și (3) din C. proc. civ., Înalta Curte va dispune anularea recursului declarat de A. împotriva încheierii din 17 iunie 2021 a Curții de Apel Pitești, secția a II -a civilă, de contencios administrativ și fiscal, ca netimbrat.

Potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din C. proc. civ.,:

„(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel:

1. cu amendă judiciară de la 100 RON la 1.000 RON:

a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Față de exercitarea repetată a unor căi de atac, fără îndeplinirea obligației de timbrare a acestora, aspect de natură a contura reaua-credință a recurentului în exercitarea dreptului prevăzut de art. 483 și urm. din C. proc. civ., Înalta Curte apreciază că în speță sunt incidente prevederile art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din C. proc. civ., astfel încât va aplica reclamantului A., o amendă judiciară în cuantum de 1000 RON.

Sursa informației: www.scj.ro.

Amendă judiciară. Repetarea unor căi de atac fără îndeplinirea obligației de timbrare a acestora was last modified: mai 5th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.