Admitere SNG 2024

25 mart. 2024
446 views

Admitere SNG 2024

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat organizarea, prin Școala Națională de Grefieri (SNG), a concursului de admitere la SNG, în data de 26 mai 2024, la București, pentru ocuparea unui număr de 120 de locuri de grefier cu studii superioare juridice.

Dintre cele 120 de locuri scoase la concurs, 70 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești, iar 50 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante de la parchete.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au cetățenie română, domiciliul în România au capacitate deplină de exercițiu; nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație; cunosc limba română; sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției și au studii superioare juridice.

Înscrierea candidaților la concurs se va face la tribunalele în a căror rază teritorială domiciliază, în perioada 26 martie-11 aprilie 2024 inclusiv, conform calendarului de concurs.

Dosarul de înscriere va cuprinde cererea tipizată, la care se vor anexa următoarele documente prevăzute în Regulament, respectiv actul de identitate (copie), diploma de studii superioare (copie), certificatul de cazier judiciar (original), certificatul de cazier fiscal (original), adeverință medicală din care să rezulte aptitudinea candidatului de a exercita profesia de grefier, chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să achite o taxă de 800 lei.

Informații suplimentare se pot obține verificând și restul documentelor puse la dispoziție de SNG:

Tematica și bibliografia pentru Concursul de admitere la SNG;

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr. 173/22.03.2007,

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesași sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Candidați admiși] Admitere SNG 2023

Admitere SNG 2024 was last modified: martie 25th, 2024 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: