[UPDATE: Candidați declarați admiși] Admitere SNG 2024

10 iul. 2024
3.331 views

Update: Candidați declarați admiși

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat tabelul ce conține candidații declarați admiși la concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, desfășurat la data de 26 mai 2024.

Tabelul poate fi consultat la sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate definitive

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat tabelul de clasificare a candidaților, cuprinzând rezultatele definitive, după soluționarea contestațiilor, din cadru concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, desfășurat la data de 26 mai 2024.

Rezultatele definitive pot fi consultate la sursa informației.

Sursa informației


Update: Erată la tabelul cu rezultatele

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat o erată la tabelul cu rezultatele concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, desfășurat la dat de 26 mai 2024.

Rectificarea poate fi consultată aici.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele concursului de admitere la SNG, ce s-a desfășurat în data de 26 mai 2024.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Contestațiile se pot depune la SNG, prin fax sau prin e-mail: contestatii.admitere.sng@grefieri.ro.

Candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita numărului de locuri aprobat, au obligația de a depune la CSM, în termen de 5 zile de la data publicării tabelului de clasificare a candidaților, cuprinzând rezultatele definitive, documentele solicitate de CSM.

Potrivit calendarului de desfășurare a concursului, tabelul de clasificare a candidaților, cuprinzând rezultatele definitive, după soluționarea contestațiilor se publică la data de 18 iunie 2024. Prin urmare, actele anterior menționate urmează să fie depuse în perioada 19-25 iunie 2024.

Sursa informației


Update: Contestații barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremul concursului de admitere la SNG, ce s-a desfășurat în data de 26 mai 2024.

Toate contestațiile au fost respinse, baremul de corectare inițial fiind menținut.

Procesele-verbale pot fi consultate după cum urmează:

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Procedură civilă;

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Procedură penală;

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Organizare judiciară.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele de concurs și baremul aferent acestora la concursul de admitere la SNG, ce s-a desfășurat în data de 26 mai 2024.

Acestea se pot consulta după cum urmează:

− Barem;

− Subiecte.

Totodată, CSM informează că baremele de corectare pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare. Contestațiile la barem se depun la SNG, prin fax la numărul 02131034 80 sau prin e-mail: contestatii.admitere.sng@grefieri.ro.

Modelul de contestație este disponibil la sursa informației.

Sursa informației

Update: Desfășurarea probei scrise

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat a publicat repartizarea în săli a candidaților la concursul de admitere la SNG, precum și un anunț privind desfășurarea probei scrise din data de 26 mai 2024.

Repartizarea pe săli a candidaților este disponibilă aici.

Concursul de admitere la SNG va începe la ora 10.00 și se va desfășura la Universitatea Nicolae Titulescu, cu sediul în București.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 9.00-9.30, numai pe baza actului de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrărilor scrise, candidații pot folosi numai pix cu pastă de culoare albastră.

Sursa informației


Update: Rezultate finale înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat a publicat rezultatele finale ale verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere la SNG, ce se va desfășura în data de 26 mai 2024.

În acest sens, tabelul cu rezultatele finale poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatul inițial al verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere la SNG, ce se va desfășura în data de 26 mai 2024.

În acest sens, tabelul cu rezultatele poate fi consultat aici.

Sursa informației

Admitere SNG 2024

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat organizarea, prin Școala Națională de Grefieri (SNG), a concursului de admitere la SNG, în data de 26 mai 2024, la București, pentru ocuparea unui număr de 120 de locuri de grefier cu studii superioare juridice.

Dintre cele 120 de locuri scoase la concurs, 70 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești, iar 50 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante de la parchete.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au cetățenie română, domiciliul în România au capacitate deplină de exercițiu; nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație; cunosc limba română; sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției și au studii superioare juridice.

Înscrierea candidaților la concurs se va face la tribunalele în a căror rază teritorială domiciliază, în perioada 26 martie-11 aprilie 2024 inclusiv, conform calendarului de concurs.

Dosarul de înscriere va cuprinde cererea tipizată, la care se vor anexa următoarele documente prevăzute în Regulament, respectiv actul de identitate (copie), diploma de studii superioare (copie), certificatul de cazier judiciar (original), certificatul de cazier fiscal (original), adeverință medicală din care să rezulte aptitudinea candidatului de a exercita profesia de grefier, chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să achite o taxă de 800 lei.

Informații suplimentare se pot obține verificând și restul documentelor puse la dispoziție de SNG:

Tematica și bibliografia pentru Concursul de admitere la SNG;

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr. 173/22.03.2007,

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesași sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Candidați admiși] Admitere SNG 2023

[UPDATE: Candidați declarați admiși] Admitere SNG 2024 was last modified: iulie 10th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: