[UPDATE: Rezultate] Admitere SNG 2023

22 mai 2023
1.344 views

Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele concursului de admitere la SNG, ce s-a desfășurat în data de 7 mai 2023.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Contestațiile se pot depune la SNG, prin fax sau prin e-mail: [email protected].

Candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita numărului de locuri aprobat, au obligația de a depune la CSM, în termen de 5 zile de la data publicării tabelului de clasificare a candidaților, cuprinzând rezultatele definitive, documentele solicitate de CSM.

Potrivit calendarului de desfășurare a concursului, tabelul de clasificare a candidaților, cuprinzând rezultatele definitive, după soluționarea contestațiilor se publică la data de 30 mai 2023. Prin urmare, actele anterior menționate urmează să fie depuse în perioada 31 mai-6 iunie 2023.

Sursa informației


Update: Contestații barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremul concursului de admitere la SNG, ce s-a desfășurat în data de 7 mai 2023.

Toate contestațiile au fost respinse, baremul de corectare inițial fiind menținut.

Procesele-verbale pot fi consultate după cum urmează:

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Procedură civilă;

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Procedură penală;

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Organizare judiciară.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele de concurs și baremul aferent acestora la concursul de admitere la SNG, ce s-a desfășurat în data de 7 mai 2023.

Acestea se pot consulta după cum urmează:

Barem;

Subiecte.

Totodată, CSM informează că baremele de corectare pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare. Contestațiile la barem se depun la SNG, prin fax la numărul 02131034 80 sau prin e-mail: contestatii.admitere.sng@grefieri.ro.

Modelul de contestație este disponibil aici.

Sursa informației


Update: Rezultate/Repartizare

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale ale verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere la SNG, ce se va desfășura în data de 7 mai 2023.

Totodată, CSM a publicat repartizarea pe săli a candidaților, care este disponibilă aici.

Concursul de admitere la SNG va începe la ora 10.00 și se va desfășura la Universitatea Nicolae Titulescu, cu sediul în București.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 8.00-9.30, numai pe baza actului de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrărilor scrise, candidații pot folosi numai pix cu pastă de culoare albastră.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatul inițial al verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere la SNG, ce se va desfășura în data de 7 mai 2023.

În acest sens, tabelul cu rezultatele poate fi consultat aici.

Sursa informației


Admitere SNG 2023

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat organizarea, prin Școala Națională de Grefieri (SNG), a concursului de admitere la SNG, în data de 7 mai 2023, la București, pentru ocuparea unui număr de 90 de locuri de grefier cu studii superioare juridice.

Dintre cele 90 de locuri scoase la concurs, 60 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești, iar 30 sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante de la parchete.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au cetățenie română, domiciliul în România au capacitate deplină de exercițiu; nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație; cunosc limba română; sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției și au studii superioare juridice.

Înscrierea candidaților la concurs se va face la tribunalele în a căror rază teritorială domiciliază, până la data de 27 martie 2023 inclusiv, conform calendarului de concurs.

Dosarul de înscriere va cuprinde cererea tipizată, la care se vor anexa următoarele documente prevăzute în Regulament, respectiv actul de identitate (copie), diploma de studii superioare (copie), certificatul de cazier judiciar (original), certificatul de cazier fiscal (original), curriculum vitae, două fotografii color 2/3 cm, adeverință medicală din care să rezulte aptitudinea candidatului de a exercita profesia de grefier, chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să achite o taxă de 600 lei.

Informații suplimentare se pot obține verificând și restul documentelor puse la dispoziție de SNG:

− Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri;

− Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr. 173/22.03.2007.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesași sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Concursul de admitere la SNG va avea loc pe 7 mai 2023] CSM. Ședința Plenului din 7 martie 2023

[UPDATE: Rezultate] Admitere SNG 2023 was last modified: mai 22nd, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.