[UPDATE: Rezultatele. Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017] Admitere INM 2017. Calendar estimativ

Universul Juridic
17 Mai 2017
1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele Voturi: 9
Vizualizari: 28669

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 17 mai 2017: Rezultatele obținute de candidați la interviul pentru Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Tabelul cu rezultatele:

Sursa informației


Update 4 mai 2017:  Proba interviului la Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit comunicatului din data de 3 mai 2017, INM a publicat rezultatele contestațiilor la punctajul aferent probei de verificare a raționamentului logic a Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017, precum și anunțul privind următoarea probă a concursului și anume interviul.

Potrivit documentului întocmit de Comisiile de soluționare a contestațiilor în temeiul art. 20 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în
magistratură, cu privire la contestațiile la punctaj formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Regulament au fost formulate un număr de 5 contestații, de către candidați.

Analizând toate contestațiile la punctaj, în urma recorectării celor 9 lucrări, nefiind constatate diferențe între punctajele contestate și cele rezultate în urma reevaluării, Comisiile au dispus respingerea tuturor contestațiilor.

De asemenea INM a publicat și lista candidaților care au formulat contestații la punctaj:
1. DAMASCHIN C. Atexandrina-Roxana;
2. MIHĂESCU T. Constantin-Dan;
3. NECULA N. lonuț-Cosmin;
4. PETRE E. Irina- Mariana;
5. VARGANICI M. Dragoș.

Interviul din cadrul celei de-a doua etape a concursului de admitere în magistratură va fi susținut la sediul Institutului Național al Magistraturii din București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, în ordinea indicată și în intervalul orar prevăzute în planificare.

Candidații se vor prezenta, în prealabil, la Sala 8, etaj 3, la data și ora indicate în repartizarea candidaților publicată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

Accesul candidaților pentru susținerea interviului este permis pe baza unui act de identitate.

Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum
și orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date.

În vederea susținerii interviului, candidații vor descărca formularul „Fișă de prezentare” de pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Magistraturii și se vor prezenta cu formularul completat în ziua în care sunt programați la interviu.

Metodologia de desfășurare a interviului este publicată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Pentru mai multe informații verificați și celelalte documente puse la dispoziție de INM:


Update 28 aprilie 2017: Rezultatele probei de verificare a raționamentului logic în cadrul Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit comunicatului din data de 27 aprilie 2017, INM a publicat tabelul cu rezultatele obținute de candidații la proba de verificare a raționamentului logic.

De asemenea, INM a publicat următorul anunț privind depunerea contestațiilor la punctajul obținut la proba de verificare a raționamentului logic.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (3) și art. 20 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea nr. 279/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificată și completată, candidații pot contesta punctajul obținut la proba eliminatorie de verificare a raționamentului logic.

Contestațiile se depun la Institutul Național al Magistraturii în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la numerele de fax: 021.407.62.58 sau 021.407.62.68.


Update 25 aprilie 2017: Baremul definitiv al Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit comunicatului din data de 25 aprilie 2017, INM anunță că având în vedere că nu au fost depuse contestații împotriva baremului de evaluare și notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul de verificare a raționamentului logic, în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia, conform art. 21 alin. (3) și art. 18 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, cu modificările și completările ulterioare, baremul de evaluare și notare la testul menționat, afișat la centru de concurs și publicat pe paginile de internet ale CSM și INM la data de 23 aprilie 2017, constituie barem definitiv de evaluare și notare.


Update 24 aprilie 2017: Subiectele și baremul probei de verificare a raționamentului logic în cadrul Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit comunicatului din data de 23 aprilie 2017, INM a publicat subiectele și baremul aferente probei de verificare a raționamentului logic în cadrul Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017, după cum urmează: 

De asemenea, INM a dat publicității anunțul privind depunerea contestațiilor la baremul de evaluare și notare.

Astfel, conform art, 21 alin. 3 și art. 18 alin. 1 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, cu modificările și completările ulterioare, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Contestațiile la baremul de evaluare și notare se depun la Institutul Național al Magistraturii, prin fax, la numerele 021/407 62 58 sau 021/407 62 68.

A mai fost publicat și modelul cererii de contestație la barem.


Update 21 aprilie 2017: Proba de verificare a raționamentului logic în cadrul Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit comunicatului din data 20 aprilie 2017, INM a publicat o listă de noi documente vizând Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017, după cum urmează:

Astfel, potrivit comunicatului INM, testul grilă constând în verificarea raționamentului logic din cadrul concursului de admitere în magistratură va avea loc în data de 23 aprilie 2017, la UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU, cu sediul în București, Calea Văcărești, nr. 185, sector 4.

Concursul va începe la ora 10:00.

Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 8:30 – 9:30, numai pe baza actului de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații pot folosi numai cerneală neagră sau pix cu pastă de culoare neagră.

Le este interzis candidaților să dețină asupra lor, pe timpul desfășurării probei, ceas și orice surse de informare, precum și orice mijloace de comunicare, iar încălcarea acestor dispoziții atrage eliminarea din concurs.

Listele cu repartizarea candidaților pe săli sunt publicate pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și vor fi afișate pe ușile sălilor în care se desfășoară proba.


Update 20 aprilie 2017: Rezultatul contestațiilor la punctajul obținut la testul de verificare a cunoștințelor juridice

Potrivit comunicatului din data de 19 aprilie 2017, INM a publicat Procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la punctajul obținut la testul de verificare a cunoștințelor juridice.

Potrivit documentului întocmit de Comisiile de soluționare a contestațiilor în temeiul art. 20 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în
magistratură, cu privire la contestațiile la punctaj formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Regulament, au fost formulate un număr de 15 contestații, de către candidați.

Analizând toate contestațiile la punctaj, în unanimitate, Comisiile dispun respingerea acestora, ca neîntemeiate, rezultatul afișat fiind corect, conform verificării.

În ceea ce privește solicitările suplimentare formulate de doi dintre candidați, Comisiile de soluționare a contestațiilor au constat următoarele:

Dl. Mihai Mititelu a solicitat acordarea punctajului răspunsului B pentru întrebarea nr. 45 din Grila 1. Acesta a invocat dispozițiile art. 18 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură.

Comisiile constată că această solicitare este neîntemeiată. Astfel, chiar în temeiul dispozițiilor invocate de candidat „în situația în care (…) se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte”.

Soluționând contestațiile la barem, Comisia de soluționare a contestațiilor la barem a stabilit că variantele de răspuns corecte sunt AB și B, ceea ce exclude oricare dintre celelalte posibile răspunsuri: ABC, AC, B, C, BC.

Dl. Marius Haureș a contestat baremul la data de 14 aprilie 2017, în privința întrebării nr. 74 din Grila 3.

Comisiile apreciază că această contestație este tardiv formulată, raportat la art. 18 alin. (1) din același Regulament.

În același document, a fost de asemenea publicată și lista candidaților care au formulat contestații la punctaj.


Update 19 aprilie 2017: Rezultate ale Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit celui mai recent comunicat, INM a publicat rezultatele contestațiilor la barem, după cum urmează:

Astfel, INM a stabilit barem definitiv al grilelor G1-G4, în data de 12 aprilie 2017.

De asemenea în data de 13 aprilie 2017, INM a afișat:

În data de 14 aprilie 2017, au fost publicat și rezultatele contestațiilor, după cum urmează:


Update 10 aprilie 2017: Subiectele și baremul Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit comunicatului din data de 9 aprilie 2017, INM a publicat subiectele și baremul aferente Concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017, după cum urmează:

De asemenea, INM a publicat anunțul privind depunerea contestațiilor la barem și un model contestație la barem.

Astfel, conform art. 18 alin. 1 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, cu modificările și completările ulterioare, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Contestațiile la baremul de evaluare și notare se întocmesc distinct pentru fiecare din disciplinele la care se contestă baremul (Drept civil/Drept procesual Civil/Drept penal/Drept procesual penal) și se depun la Institutul Național al Magistraturii, prin fax, la numerele 021/407 62 58 sau 021/407 62 68.


Update 6 aprilie 2017: Repartizarea în săli a candidaților pentru proba de verificare a cunoștințelor juridice

Potrivit comunicatului din data de 3 aprilie 2017, INM a publicat noi documente referitoare la Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017.

Redăm mai jos lista integrală, astfel cum a fost publicată de INM.

GDE Error: Requested URL is invalid

Update 3 aprilie 2017: INM a publicat noi documente referitoare la Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017

Potrivit comunicatului din data de 3 aprilie 2017, INM a publicat noi documente referitoare la Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017.

Astfel, au fost date publicității:


Update 22 martie 2017: INM a publicat minuta întâlnirii consultative cu reprezentanții facultăților de drept

Potrivit comunicatului din data de 22 martie 2017, INM a publicat minuta întâlnirii consultative cu reprezentanții facultăților de drept, ce a avut loc la București, în data de 3 martie 2017.

Scopul întâlnirii a fost dezbaterea tematicii și bibliografiei concursului de admitere la INM și a concursului de admitere în magistratură, sesiunea august-octombrie 2017.

De asemenea, au fost publicate și proiectele privind tematica de concurs, după cum urmează:

 


INM 1

Potrivit anunțului Universității Danubius, în data de 3 martie, la sediul Institutului Național al Magistraturii, a avut loc întâlnirea consultativă dintre reprezentanții facultăților de drept din țară și reprezentanți ai Institutului Național al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Magistraturii pentru a dezbate subiectele incluse în tematica examenului de admitere la INM.

Doamna Judecător Ana Maria GAROFIL, Director INM, a deschis lucrările ședinței, prezentând principalele aspecte ale agendei acestei întâlniri.

Propunerile din partea INM cu privire la tematica de admitere pentru disciplinele drept civil și dreptul procesual civil au fost prezentate de către domnul Prof. univ. dr. Gabriel BOROI, formator colaborator INM, titular al disciplinelor menționate.

Printre modificările propuse pentru subiectele din tematica disciplinei drept civil, sursa, mai sus amintită, menționează: introducerea capacității civile a persoanei juridice și introducerea patrimoniului (la punctul II – Drepturile reale principale). De asemenea, domnul Prof. univ.dr. Gabriel BOROI a subliniat menținerea în cadrul subiectului referitor la dezmembrămintele dreptului de proprietate privată doar a dreptului de superficie. În ceea ce privește Contractele speciale, s-a propus excluderea din tematică a consignației și a expediției ca varietăți ale contractului și menținerea comisionului. Totodată, a fost susținută includerea în tematică a dreptului de opțiune succesorală în cadrul Succesiunilor.

În materia dreptului procesual civil, majoritatea intervențiilor au vizat doar modificări terminologice dar au existat și propuneri de excludere din tematică a subiectului referitor la aplicarea în timp a legii procesual-civile și de introducere a unor noi subiecte în cazul executării silite și a procedurilor speciale.

Facultățile de drept prezente la dezbateri au susținut majoritatea acestor propuneri, discuțiile oprindu-se asupra subiectului executării silite. Unele facultăți au subliniat faptul că executarea silită este un subiect insuficient abordat în timpul facultății deoarece este studiat în ultimul semestru din anul IV de studii, semestru care este mai scurt cu 2 sau 4 săptămâni și în care studentul este preocupat de examenul de licență. De cealaltă parte, unii formatori INM au susținut necesitatea menținerii și chiar extinderii tematicii referitoare la executarea silită pentru examenul de admitere la INM, argumentând preponderența dosarelor la prima instanță care au ca obiect executarea silită.

POYA INM copy

Referitor la disciplinele drept penal și drept procesual penal, nu au intervenit modificări în tematica de concurs pentru anul acesta. Singurele propuneri de modificare a tematicii la drept penal – partea specială au fost făcute de către Facultatea de Drept a Universității „Danubius” care a propus reprezentanților INM să fie avută în vedere o includere graduală în materia de concurs, la disciplina drept penal – partea specială, a infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice și a infracțiunilor informatice. Propunerea a fost argumentată de importanța practică a infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice în activitatea instanțelor de judecată respectiv de creșterea îngrijorătoare a fenomenului criminalității informatice, infracțiunile informatice înlocuind, treptat, infracțiuni clasice deosebit de grave. Domnul Judecător Ștefan Pistol, ÎCCJ, formator INM, titular al disciplinei drept penal și drept procesual penal a susținut opinia INM referitoare la aceste propuneri domnia sa subliniind faptul că, într-adevăr, infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice sunt preponderente în practica judecătoriilor și vor fi avute în vedere pentru admiterea anului viitor la INM.

Diversificarea tematicii acestui examen prin includerea a două noi discipline, drept administrativ și organizare judiciară, a fost unul dintre subiectele acestei întâlniri care a generat reacții pro și contra din partea reprezentanților facultăților de drept prezenți la dezbateri.

Lărgirea cadrului general al culturii juridice a candidaților la INM a fost argumentul de la care a pornit necesitatea includerii acestor discipline în tematica de concurs.

Doamna Judecător Gabriela BOGASIU, ÎCCJ, formator colaborator INM – Drept administrativ, a prezentat instituțiile dreptului administrativ care ar urma să facă parte din tematica acestui concurs: Actul administrativ și regimul lui juridic – condițiile de valabilitate și revocarea; Excepția de nelegalitate și Răspunderea contravențională. Această propunere a fost susținută și la întâlnirea din luna februarie a anului trecut odată cu susținerea oportunității introducerii în materia de concurs a disciplinei Organizarea judiciară. Referitor la această din urmă propunere, doamna judecător Doina POPESCU, ÎCCJ, formator INM, titular de disciplină Etică și organizare judiciară, a reiterat lipsa pregătirii proaspeților auditori de justiție în sensul cunoașterii dispozițiilor referitoare la structura sistemului judiciar precum și la cele privitoare la etica și deontologia profesiilor judiciare, pierzându-se foarte mult timp, în cadrul formării inițiale, pentru a fi acoperite aceste aspecte.

Opiniile reprezentanților facultăților au fost exprimate, majoritar, în sensul de a nu se introduce, anul acesta, aceste discipline în materia de concurs dar să fie avute în vedere la examenele viitoare. Supraaglomerarea materiei acestui examen a fost principalul argument al reprezentanților facultăților care au privit lucrurile din perspectiva studenților lor, viitori candidați la INM. Dincolo de aceasta, abordarea diferită a acestor discipline în curriculumul facultăților este o altă problemă în pregătirea unitară a studenților la aceste discipline, fiind avută în vedere o potențială modificare a planurilor de învățământ în cazul în care se va menține propunerea introducerii acestor discipline în tematica de admitere la INM.

Atât reprezentanții facultăților de drept cât și cei ai Institutului Național al Magistraturii au fost de acord cu faptul că trebuie să existe echilibru în subiectele acestui examen, studenții să se poată pregăti pentru disciplinele cuprinse în tematica de concurs, dar fără a neglija alte discipline din planurile de învățământ ale facultăților de drept, la fel de importante pentru pregătirea viitorilor juriști.

Conform anunțului, detaliile acestei întâlniri vor fi publicate curând pe site-ul Institutului Național al Magistraturii, în minuta ședinței.

👍Vezi și Admitere INM 2016 – Rezultatele definitive

Sursa foto: Facultatea de Drept a Universității Danubius.


👍Vezi toate recomandările pentru admiterea la INM 2016


Admitere INM 2017 – Calendar estimativ

Jud. Cristi Danileț, membru CSM, a publicat pe blogul personal informații cu privire la perioadele în care în anul următor vor fi organizate concursuri în sistemul judiciar. Calendarul este unul estimativ, urmând ca Plenul CSM să decidă datele exacte.

Astfel, pentru examenul de admiterea la INM și în magistratură a fost propusă perioada august-septembrie 2017.

Tematica se va ști în februarie 2017, după întâlnirea dintre conducerea INM și facultățile de drept.

Concursul se anunță cu minim 60 zile înainte de prima probă, iar calendarul este același, de regulă, de la an la an.

Sursa informației

👍Vezi și: Conferința ASD: „Admiterea la INM”

👍Vezi și: Admiterea în justiție 2016 văzută de jud. Cristi Danileț

[UPDATE: Rezultatele. Concursul de admitere în magistratură din perioada 7 februarie – 22 mai 2017] Admitere INM 2017. Calendar estimativ was last modified: mai 17th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter