Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat – modificări (Norma ASF nr. 4/2019)

18 mart. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 306

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificator

Sumar

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

(M. Of. nr. 31 din 14 ianuarie 2015; cu modif. ult.)

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2019 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

(M. Of. nr. 193 din 12 martie 2019)

modifică: art. 9 alin. (2), art. 32 alin. (1);

introduce: art. 8^1, art. 9 alin. (2^1), art. 29 lit. i), art. 30 alin. (1) lit. d^1), art. 30 alin. (5), art. 31 lit. g^1), art. 33 alin. (2) lit. h), art. 33 alin. (3)-(4), art. 36^1, anexa nr. 2.

 

În M. Of. nr. 193 din 12 martie 2019 s-a publicat Norma ASF nr. 4/2019 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (M. Of. nr. 31 din 14 ianuarie 2015; cu modif. ult.).

 

Potrivit uneia dintre modificările aduse Normei ASF nr. 1/2015, pe baza datelor și informațiilor conținute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informațiile existente în baza de date a asiguraților în sistemul public de pensii, instituția de evidență actualizează în Registrul participanților elementele de identificare ale acestora referitoare la codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numele și prenumele, domiciliul, încetarea calității de participant, precum și retragerea de la fondul de pensii administrat privat.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat.

 

Art. 8^1 din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 8, se introduce un nou articol, art. 8^1, cu următorul conținut:

„Art. 8^1

(1) Activul personal al participantului care a solicitat retragerea de la fondul de pensii administrat privat în baza art. 32 alin. (6) din Lege este administrat până la deschiderea dreptului la pensia privată.

(2) În orice situație în care intervin elemente care conduc la modificarea unor sume privind contribuțiile aferente perioadelor anterioare retragerii participantului de la fondul de pensii administrat privat, instituția de evidență procedează la regularizarea acestora până la deschiderea dreptului la pensia privată”.

 

Art. 9 alin. (2) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (2) prevedea:

„(2) Conținutul actului-cadru individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Conținutul actului-cadru individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta normă”.

 

Art. 9 alin. (2^1) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Conținutul cererii-cadru privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta normă”.

 

Art. 29 lit. i) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul conținut:

„În cadrul procesului de aderare, instituția de evidență actualizează Registrul participanților în baza:

(…)

i) cererilor privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, primite de către administratori de la participanți”.

 

Art. 30 alin. (1) lit. d^1) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul conținut:

„(1) Ori de câte ori este cazul, administratorii întocmesc, suplimentar față de raportul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. d), rapoarte pe care le transmit către instituția de evidență la termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. e), în baza:

(…)

d^1) cererilor privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, primite de la participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 32 alin. (6) din Lege, comunicând ca “dată stare” data primirii cererii;”.

 

Art. 30 alin. (5) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul conținut:

„(5) Administratorii au obligația verificării datelor înscrise în cererile privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, primite de la participanți”.

 

Art. 31 lit. g^1) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 31, după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. g^1), cu următorul conținut:

„Rapoartele prevăzute la art. 30 alin. (1) transmise la instituția de evidență de către administratori conțin un cod de descriere a tipului de operațiuni cu valori distincte pentru:

(…)

g^1) solicitarea privind luarea în evidență a cererilor participanților privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat;”.

 

Art. 32 alin. (1) din Norma ASF nr. 1/2015 (modificat prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 32, alin. (1) prevedea:

„(1) Pe baza datelor și informațiilor conținute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informațiile existente în baza de date a asiguraților în sistemul public de pensii, instituția de evidență actualizează în Registrul participanților elementele de identificare ale acestora referitoare la codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numele și prenumele, domiciliul și încetarea calității de participant”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pe baza datelor și informațiilor conținute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informațiile existente în baza de date a asiguraților în sistemul public de pensii, instituția de evidență actualizează în Registrul participanților elementele de identificare ale acestora referitoare la codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numele și prenumele, domiciliul, încetarea calității de participant, precum și retragerea de la fondul de pensii administrat privat”.

 

Art. 33 alin. (2) lit. h) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33 alin. (2), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul conținut:

„(2) Listele de atenționare cuprind:

(…)

h) informații referitoare la participanții care au formulat cererea privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat”.

 

Art. 33 alin. (3)-(4) din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3)-(4), cu următorul conținut:

„(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului instituției de evidență, prevăzut la alin. (1), administratorul are obligația de a informa participanții cu privire la soluționarea cererii privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, în scris sau prin orice mijloc care poate fi probat ulterior.

(4) Informarea prevăzută la alin. (3) se realizează o singură dată, după ultimul raport primit de la instituția de evidență”.

 

Art. 36^1 din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 36, se introduce un nou articol, art. 36^1, cu următorul conținut:

„Art. 36^1

Cererea privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, corect și complet formulată de către un participant în baza art. 32 alin. (6) din Lege are drept efect încetarea plății contribuțiilor începând cu contribuția aferentă lunii în care a fost depusă cererea”.

 

Anexa nr. 2 din Norma ASF nr. 1/2015 (introdus prin Norma ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul conținut:

„ANEXA 2

 

CERERE-CADRU

privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat

 

  1. Datele de identificare și de contact ale participantului

    Numele și prenumele ………………………………….

    Data de la care este participant la fondul de pensii administrat privat ………….

    Cod numeric personal (CNP) ………………….., B.I./C.I. seria …. nr. …., eliberat(ă) la data de …………. de către …….

 

    Data nașterii ………………….

                      (zz/ll/aaaa)

 

  1. Datele de contact ale participantului

    Adresa de domiciliu și/sau reședința

 

……………………………………………………………………

(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)

    Adresa de corespondență

 

……………………………………………………………………

(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)

    Numărul de telefon: fix ………………., mobil …………, adresa de e-mail ……………..

 

  1. Date privind calitatea de participant

Seria …..nr. …. actului individual de aderare

    Denumirea fondului de pensii administrat privat …………. administrat de

 

……………………………………………………………………

                 (denumirea administratorului)

 

    Adresa administratorului

……………………………………………………………………

(localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)

 

    Denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul ……………………….

 

  1. Documente necesare

    Copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii

 

  1. Declarația participantului

a) Declar pe propria răspundere că am semnat această cerere privind retragerea, în vederea încetării plății contribuției individuale la fondul de pensii administrat privat

 

…………………………………………………………………..,

                     (denumirea Fondului)

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (6) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Am luat cunoștință că

 

……………………………………………………………………

               (denumirea administratorului)

prelucrează datele mele cu caracter personal, astfel:

    b.1) în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale rezultând din administrarea fondului de pensii administrat privat

 

……………………………………………………………………

                        (denumirea fondului)

conform prevederilor din Legea nr. 411/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, și a normelor emise în aplicarea acesteia;

    b.2) în vederea îndeplinirii obligațiilor administratorului ca urmare a încheierii actului individual de aderare, pentru gestionarea relației cu participanții, inclusiv soluționarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor ce îi sunt adresate;

    b.3) în scopuri de marketing direct și publicitate, în situația în care îmi voi da acordul în viitor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest sens.

    În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, administratorul prelucrează datele pe care le furnizez în mod direct.

    Este posibil ca administratorul să prelucreze și date care nu sunt generate pe baza informațiilor furnizate direct de către mine.

    Refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune administratorul în imposibilitatea de a oferi produse de pensii private și servicii în legătură directă cu acestea, conform prevederilor legale.

    În contextul desfășurării obiectului său de activitate, administratorul poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorități publice, agenți de marketing ai fondurilor de pensii, alți administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum și pentru respectarea oricăror obligații legale.

    Administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfășurării relațiilor contractuale rezultând din actul de aderare, precum și ulterior, în aplicarea prevederilor legale.

    Înțeleg că, potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și dreptul de a mă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

    Pot exercita aceste drepturi, printr-o cerere adresată

 

…………………………………………………………………..,

               (denumirea administratorului)

prin următoarele modalități de contact ………………

    Am luat cunoștință că informațiile detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în ………………..

    Mă oblig ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la apariția oricăror modificări ale datelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii administrat privat.

    Am luat cunoștință că obligația de plată a contribuțiilor la fondul de pensii administrat privat la care sunt participant încetează începând cu contribuția aferentă lunii în care a fost depusă prezenta cerere.

 

Participant,

    (numele și prenumele)

    …………………

          (semnătura)

 

Data …………….

          (zz/ll/aaaa)”.

Aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat – modificări (Norma ASF nr. 4/2019) was last modified: martie 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter