Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României – 11 mai 2021

12 mai 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 97

În Monitorul Oficial al României, Partea I, au mai fost publicate următoarele acte normative:

 

Monitorul Oficial al României, Partea I
Hotărârea nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă – REPUBLICARE

 

M. Of. nr. 484 din 11 mai 2021
Ordinul nr. 3.770/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

 

M. Of. nr. 484 din 11 mai 2021
Ordinul nr. 578/2021 privind stoparea și/sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate prin intermediul schemei de ajutor de minimis stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activități din cadrul priorităților de investiții 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile și 8/b – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România – Ungaria și prin intermediul schemei de ajutor de stat stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanțării priorităților de investiții 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și 8/b – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice prin Programul Interreg V-A România – Ungaria

 

M. Of. nr. 484 din 11 mai 2021
Ordinul nr.  662/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021

 

M. Of. nr. 485 din 11 mai 2021
Decizia nr. 137/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 

M. Of. nr. 485 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 65/2021 referitoare la Pachetul finanțe digitale: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune – COM(2020) 590 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind finanțele digitale – COM(2020) 591 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la o strategie a UE privind plățile de retail – COM(2020) 592 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 – COM(2020) 593 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite – COM(2020) 594 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 – COM(2020) 595 final; propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2.366 și (UE) 2016/2.341 – COM(2020) 596 final

 

M. Of. nr. 486 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 64/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor – Reînnoirea parteneriatului cu Vecinătatea sudică – O nouă agendă pentru Mediterana – JOIN(2021) 2 final

 

M. Of. nr. 486 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 63/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe – COM(2021) 71 final

 

M. Of. nr. 486 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 62/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conturile economice regionale pentru agricultură – COM(2021) 54 final

 

M. Of. nr. 486 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 61/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.165/2008, (CE) nr. 543/2009, (CE) nr. 1.185/2009 și a Directivei 96/16/CE a Consiliului – COM(2021) 37 final

 

M. Of. nr. 486 din 11 mai 2021
Ordinul nr. 485/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 

M. Of. nr. 486 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 59/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor pe perioade de referință ulterioare celor menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 – COM (2021) 25 final

 

M. Of. nr. 487 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 58/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind definirea poziției Comisiei ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 22 octombrie 2020 referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor și raportarea cu privire la situația actuală – COM (2020) 851 final

 

M. Of. nr. 487 din 11 mai 2021
Hotărârea nr. 57/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare – COM (2020) 796 final

 

M. Of. nr. 487 din 11 mai 2021
Ordinul nr. 786/2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.089/2020 

 

M. Of. nr. 488 din 11 mai 2021
Ordinul nr. 501/645/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

M. Of. nr. 490 din 11 mai 2021

Pentru textele actelor normative, puteți consulta Monitorul Oficial.

Sursa informației

Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României – 11 mai 2021 was last modified: mai 12th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter