Achizițiile publice (Legea nr. 98/2016)

26 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6804

Despre

  • M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 98/2016
(M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire”)
Cap. III („Modalități de atribuire”)
Cap. IV („Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”)
Cap. V („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”)
Cap. VI („Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică”)
Cap. VII („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)


În M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire”)
Cap. III („Modalități de atribuire”)
Cap. IV („Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”)
Cap. V („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”)
Cap. VI („Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică”)
Cap. VII („Contravenții și sancțiuni”)
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. I dispune asupra obiectului, scopului și principiilor achizițiilor publice, de asemenea, sunt prevăzute definițiile termenilor și expresiilor utilizate în lege, prezintă subiectele care au calitatea de autorități contractante, precum și domeniul de aplicare a achizițiilor publice. Mai sunt prevăzute și exceptările de la achiziții publice, precum sunt reglementate și achizițiile mixte, situațiile speciale în care se aplică legea privind achizițiile publice, activitățile de achiziție centralizate și achiziții comune ocazionale și, în fine, achizițiile care implică autorități contractante din alte state membre.

Cap. II („Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. II dispune asupra operatorilor economici cu care autoritățile contractante pot încheia contractele de achiziții publice, asupra posibilității de rezervare a contractelor, asupra confidențialității, sunt reglementate, de asemenea, reguli de evitare a conflictului de interese, precum și regulile aplicabile comunicărilor.

Cap. III („Modalități de atribuire”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. III prevede procedurile de atribuire reglementate de respectiva lege privind achizițiile publice, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții.

Cap. IV („Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. IV stabilește modul de organizare și desfășurare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice prin consultarea pieței, împărțirea pe loturi; sunt reglementate, de asemenea, și reguli de publicitate și transparență, modul de elaborare a documentației de atribuire, ofertele alternative, criteriile de calificare și selecție, criteriile de atribuire,  documentul unic de achiziție european – E-Certis, existând și liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat și fiind utilizat în cazul în care dispozițiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, un catalog electronic (astfel, autoritatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub formă de catalog electronic sau să includă un astfel de catalog electronic).

Un alt aspect important reglementat este atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru, precum și finalizarea procedurii de atribuire printr-una din formele: încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau prin anularea procedurii de atribuire.

În fine, mai este prevăzut și faptul că este necesară informarea candidaților/ofertanților, autoritatea contractantă are, de asemenea, obligația de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de achiziție publică atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare sistem dinamic de achiziții lansat.

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Cap. V („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. V dispune asupra executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, în sensul subcontractării și modificării contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

Cap. VI („Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. VI reglementează cazurile specifice de încetare a contractului de achiziție publică.

Cap. VII („Contravenții și sancțiuni”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. VII enumeră faptele care constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, precum și legislația aplicabilă, respectiv O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; cu modif. ult., exceptând art. 13 alin. (1), art. 28 și 29.

Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Legea nr. 98/2016

 

Cap. VIII prevede faptul că respectiva lege se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare.

Procedurilor de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a respectivei legi li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire.

Legea în discuție se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.

Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a respectivei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

În fine, mai este prevăzut, printre altele, și faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:

a) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006; cu modif. și compl. ult.

b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

 

 

 

Achizițiile publice (Legea nr. 98/2016) was last modified: mai 25th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter