Modificarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule și alte acte normative (adoptate de Guvern)

2 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 955
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința GuvernuluiActele normative adoptateSumar
1 iulie 2015Proiecte de legi– Proiect de lege privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă
– Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor
– Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare
– Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014
– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014
Hotărâri– Hotărâre pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin H.G. nr. 88/2013
– Hotărâre pentru stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2021
– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale
– Hotărâre privind schimbarea finanțării reparațiilor capitale la partea de imobil prevăzută în H.G. nr. 648/2010 privind darea în folosință gratuită a unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Public pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informații
– Hotărâre privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de rețea optică, semnat la Budapesta, la 7 mai 2015
– Hotărâre privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor domeniu public al statului aflate în administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani din subordinea Ministerului Sănătății și trecerea unui imobil în domeniul public al Municipiului Dorohoi
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Laza, județul Vaslui
– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 51 la H.G. nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN” S.A București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea adresei și a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului-Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman
– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R”-SA-Sucursalele Regionale CF București, Craiova, Timișoara, Cluj și Iași, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping
– Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și atribuirea acestuia ca reședință oficială pentru o persoană care a avut calitatea de șef al Statului Român
– Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș și Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al Municipiului Baia Mare
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depășirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 1 iulie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative. Vă prezentăm lista privind respectivele acte normative:

Inteligența artificială în materie penală
Proiecte de legi

– Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă;

– Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor;

– Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare;

– Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar;

– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014;

– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014.

 Hotărâri
– Hotărâre pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (M. Of. nr. 119 din 4 martie 2013; cu modif. ult.), aprobate prin H.G. nr. 88/2013 (M. Of. nr. 137 din 14 martie 2013);

– Hotărâre pentru stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2021;

– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale (M. Of. nr. 854 din 18 decembrie 2012);

– Hotărâre privind schimbarea finanțării reparațiilor capitale la partea de imobil prevăzută în H.G. nr. 648/2010 privind darea în folosință gratuită a unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale (M. Of. nr. 510 din 22 iulie 2010; cu modif. ult.);

– Hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Public pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informații;

– Hotărâre privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de rețea optică, semnat la Budapesta, la 7 mai 2015;

– Hotărâre privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor domeniu public al statului aflate în administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani din subordinea Ministerului Sănătății și trecerea unui imobil în domeniul public al Municipiului Dorohoi;

– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Laza, județul Vaslui;

– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 51 la H.G. nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani (M. Of. nr. 692 din 20 septembrie 2002);

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN‘” S.A București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Hotărâre privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea adresei și a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului-Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R”-SA-Sucursalele Regionale CF București, Craiova, Timișoara, Cluj și Iași, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping;

– Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și atribuirea acestuia ca reședință oficială pentru o persoană care a avut calitatea de șef al Statului Român;

– Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș și Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al Municipiului Baia Mare;

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depășirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (M. Of. nr. 733 din 30 octombrie 2012).

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Modificarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iulie 2nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter