UNBR. Republicarea Hotărârii privind formularele tipizate

3 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1559

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit unui comunicat din data de 2 noiembrie 2017, UNBR anunță republicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 725 din 20 martie 2010 privind stabilirea unei proceduri unice la nivel național pentru tipărirea, înserierea și distribuirea imprimatelor tipizate, cu mențiunea că aceasta a fost comunicată barourilor și publicată pe site-ul www.unbr.ro la 22 martie 2010.

Pentru mai multe detalii, redăm, în continuare, conținutul Hotărârii Consiliului UNBR nr. 725 din 20 martie 2010, astfel cum a fost publicată de către UNBR: 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 725

20 martie 2010

 

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 20 martie 2010;

– analizând propunerile mai multor barouri privind stabilirea unei proceduri unice la nivel național pentru tipărirea, înserierea și distribuirea imprimatelor „Contract de asistență juridică” – anexa nr. 1 și „Împuternicire avocațială” – anexa nr. 2 la Statutul profesiei de avocat,
– luând act de împrejurarea că datorită inexistenței unui model național tipărit, cu elemente de siguranță și datorită neimplicării unor barouri în activitatea de tipărire, înseriere și distribuire a imprimatelor tipizate prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la Statutul profesiei de avocat s-a creat posibilitatea ca persoane care nu au calitatea de avocat să depună împuterniciri avocațiale contrafăcute și că, totodată, nu există posibilitatea verificării numărului de contracte de asistență juridică încheiate și a numărului de împuterniciri avocațiale emise, care să permită ținerea unei evidențe precise, de natură a permite avocaților să își calculeze și să declare la barou și filiala C.A.A. – cu exactitate – sumele încasate, în vederea calculării corecte a obligațiilor de plată a acestora,
– în conformitate cu dispozițiilor 63 lit. a), lit. b) și s) și ale art. 28 alin. din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (în continuare Legea), art. 126 alin. (1), art. 127 alin. (1) – (3), art. 131 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat,

HOTĂRĂȘTE

 Art. 1. – (1) Formularele tipizate al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 2 la Statutul profesiei de avocat vor fi tipărite de către barouri, care le vor distribui către formele de exercitare a profesiei de avocat, la începutul fiecărui an sau la solicitarea acestora din urmă, contra cost, la un preț care să acopere cheltuielile de tipărire, transport și distribuire.
(2) Fiecare tip de formular, respectiv „contract de asistență juridică” și „împuternicire avocațială” va fi tipărit în carnete, care vor conține un număr de 50 de exemplare originale.
(3) Exemplarul original, va fi predat clientului, iar exemplarul doi va fi păstrat în arhiva formei de exercitare a profesiei.
(4) Fiecare exemplar împreună cu copiile sale va purta o serie comună tuturor carnetelor emise de baroul respectiv (exemplu: BV – Baroul Brașov, CV – Baroul Covasna) și o serie formată din șase cifre urmată de mențiunea „/2010” (anul emiterii), astfel încât înserierea completă va arăta în felul următor: BV/112233/2010, pentru Baroul Brașov, respectiv DJ/112233/2010 pentru Baroul Dolj, etc.
(5) Tipărirea va conține ca elemente grafice sigla Uniunii Naționale a Barourilor din România, sigla baroului emitent, denumirile “Uniunea Națională a Barourilor din România” și pe cea a baroului emitent.
(6) Formele de exercitare a profesiei pot emite și utiliza, cu acordul prealabil al Baroului de la sediul profesional principal, formularele menționate la alin. (1) din prezentul articol, în mod individual și pe cheltuială proprie, prin listarea acestora de pe birotica aflată în dotarea formei de exercitare a profesiei, cu respectarea formei mai sus reglementate, mai puțin cea a formei carnetului.
(7) În aplicarea dispozițiilor alin.(5), formele de exercitare a profesiei vor solicita Baroului de la sediul profesional rezervarea seriilor de formulare pe care le vor folosi în activitatea lor, aceste serii nemaiputând fi acordate de către Barou nici unei alte forme de exercitare a profesiei.
(8) Seriile menționate la alin. (6) vor fi menționate în mod obligatoriu de către aceste forme de exercitare a profesiei, pe toate contractele de asistență și împuternicirile avocațiale emise începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Art. 2. – (1) Barourile vor lua toate măsurile necesare pentru tipărirea și distribuirea noilor formulare în așa fel încât acestea să fie puse în circulație începând cu data de 01 ianuarie 2011.
(2) În mod excepțional, formularele utilizate în prezent și care sunt tipărite și distribuite de barouri vor putea fi folosite până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie abatere disciplinară.

Art. 4. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică tuturor barourilor.
(2) Prin grija barourilor, prezenta Hotărâre, împreună cu noul model al împuternicirii avocațiale vor fi aduse la cunoștința avocaților și tuturor instanțelor, parchetelor, organelor de poliție și autorităților administrative de pe raza teritorială de competență a fiecărui barou.
(3) Începând cu data prezentei Hotărâri, Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 712 din 12 decembrie 2009 își încetează aplicabilitatea.

P R E Ș E D I N T E,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

Sursa informației

UNBR. Republicarea Hotărârii privind formularele tipizate was last modified: noiembrie 3rd, 2017 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter