Secretariatul General al Guvernului. Un post vacant de consilier juridic superior

28 feb. 2019
Vizualizari: 1546

Potrivit unui anunț, Secretariatul General al Guvernului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice – Serviciul Juridic.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume:

a. au cetățenia română și domiciliul în România;

b. cunosc limba română, scris și vorbit;

c. au vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d. au capacitate deplină de exercițiu;

e. au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f. îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

g. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h. nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i. nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j. nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

29 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din H.G. nr. 611/2008.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul General al Guvernului, București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, telefon 021/319.15.59 sau 021.230.31.44.

Sursa informației

Secretariatul General al Guvernului. Un post vacant de consilier juridic superior was last modified: februarie 28th, 2019 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: