Seminarul comun „Rolul mobilităților de scurtă și de lungă durată în cercetarea din cadrul programelor doctorale și postdoctorale” – Timișoara

1159       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Vineri, 10 iulie 2015,

începând cu ora 9:00

 Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect)

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea din București

și

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Seminarul este parte a activităților ce se desfășoară în cadrul proiectului strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOCPOSTDOC)”

În cadrul seminarului vor fi abordate teme ce se circumscriu obiectivelor specifice propuse prin proiect, teme precum:

a) stadiul derulării proiectului;

b) finanțarea mobilităților în cadrul programelor de cercetare doctorală și postdoctorală;

c) identificarea bunelor practici privind derularea mobilităților în programele de cercetare doctorală;

d) valorificarea rezultatelor cercetării postdoctorale realizate prin mobilități internaționale;

e) impactul stagiilor de mobilitate asupra excelenței în cercetarea postdoctorală.

Proiectul strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Postdoctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)” a fost câștigat prin competiție națională în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.5. „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 12.730.412,66 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituționali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea programelor de cercetare doctorală și postdoctorală prin acordarea de sprijin financiar și instituțional pentru participarea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalități de creștere a atractivității pentru inițierea și dezvoltarea unei cariere în cercetare.

Proiectul își propune două obiective specifice: a) îmbunătățirea participării, creșterea atractivității și motivației pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituțională și științifică a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat; b) dezvoltarea rețelelor între universități, centre de cercetare și întreprinderi și consolidarea legăturilor dintre învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri.

Grupul țintă din cadrul proiectului este format din 80 de doctoranzi (din care 10 doctoranzi ai Universității de Vest din Timișoara) și 90 de cercetători post-doctorat (din care 10 cercetători post-doctorat ai Universității de Vest din Timișoara) de la nivelul celor patru parteneri instituționali pentru următoarele domenii de cercetare: cercetări socio-economice și umaniste, tehnologiile societății informaționale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea și siguranța alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse și procese inovative, spațiu și securitate.

Pe durata proiectului, doctoranzii și cercetătorii post-doctorat beneficiază de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.800 lei (pentru doctoranzi) și 3.700 lei (pentru cercetători postdoctorat), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate internă și internațională în institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, doctoranzii și cercetătorii post-doctorat beneficiază de sprijin financiar pentru participarea la conferințe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării, în spațiul UE sau în România.

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Cristian Stanciu, Responsabil informare și publicitate, Universitatea din Craiova E-mail: [email protected] Telefon: 0744622061

 

Program

8:30‐9:00 Primirea participanților

9:00‐12:30 Alocuțiuni

Prof. univ. dr. Dan Popescu, prof. univ. dr. Lucian Bercea
Stadiul derulării proiectului

Conf. univ.dr. Eugen Cosmin Enache
Finanțarea mobilităților în cadrul programelor de cercetare doctorală și postdoctorală

Conf. univ.dr. Florentina Olimpia Muțiu, Lect. univ.dr. Lavinia Elena Stuparu
Identificarea bunelor practici privind derularea mobilităților în programele de cercetare doctorală

Prof. univ. dr. Dana Tofan, prof. univ.dr. Viorel Pașca
Valorificarea rezultatelor cercetării postdoctorale realizate prin mobilități internaționale

Conf. univ. dr. Anca Parmena Olimid, lect. univ. dr. Lucian Lobonț
Impactul stagiilor de mobilitate asupra excelenței în cercetarea postdoctorală

12:30‐13:00 Concluzii

Consultați sursa informațiilor, anunțul publicat pe site-ul Facultății de Drept a Universității din București (www.drept.unibuc.ro).

Seminarul comun „Rolul mobilităților de scurtă și de lungă durată în cercetarea din cadrul programelor doctorale și postdoctorale” – Timișoara was last modified: iulie 9th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter