Rezoluția Uniunii Juriștilor din România adoptată cu prilejul dezbaterii cu tema  „Colaborarea dintre profesiile juridice”

23 oct. 2015
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 903

Despre

  • Îmbunătățirea condițiilor în care se înfăptuiește actul de justiție
  • Asigurarea protecției drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice sub forma justiției preventive
  • Centralizarea prevederilor problematice ale aplicării noilor coduri și înaintarea lor spre analiza Parlamentului
  • Carte a colaborării între profesiile juridice

În zilele de 16 și 17 octombrie a.c. a avut loc, la Galați, în organizarea Uniunii Juriștilor din România, dezbaterea profesională cu tema „Colaborarea dintre profesiile juridice”.

Cu prilejul dezbaterii s-a apreciat că opera de înfăptuire a justiției revine tuturor oamenilor legii, alături de magistrați – judecători și procurori – un rol esențial având cei care exercită profesiile juridice liberale, în calitatea lor de participanți la actul procesual.

Ținând seama de faptul că modernizarea și profesionalizarea actului de justiție trebuie să constituie și în continuare un obiectiv prioritar în evoluția societății românești,

având în vedere valorile comune care îi unesc pe cei care exercită profesiile juridice, pregătirea universitară comună a tuturor practicanților acestor profesii, ce le conferă calitatea de jurist, precum și problemele cu care aceștia se confruntă pentru înfăptuirea eficientă și echitabilă a actului de justiție, s-a apreciat că trebuie intensificată colaborarea interprofesională care să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă atât cei care „pronunță dreptul”, cât și cei care participă la înfăptuirea acestui act, act care să se realizeze mai aproape de nevoile celor pe care îi slujesc.

Participanții la dezbateri consideră că este necesar să se intensifice eforturile pentru îmbunătățirea condițiilor în care se înfăptuiește actul de justiție în unele instanțe, precum și a legislației privind organizarea judiciară în acord cu realitățile sociale și economice prezente ale societății românești. În această abordare este nevoie să se pornească de la realitatea că participanții la înfăptuirea actului de justiție trebuie să reprezinte repere morale în societate, statut care le impune o serie de restricții și limitări. De asemenea, s-a relevat că o administrare a justiției efectuată în mod independent, imparțial și eficient constituie o garanție importantă pentru statul de drept.

S-a apreciat că activitatea de reprezentare, cu mijloace juridice specifice, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile cu autoritățile publice, cu persoanele române și străine prin intermediul profesiei de avocat trebuie sprijinită mai mult, concomitent cu îmbunătățirea legislației privind realizarea liberului acces la justiție și protecția valorilor profesiei de avocat, cu atât mai mult cu cât, în exercitarea profesiei lor, avocații, în calitate de actori esențiali ai administrării justiției, joacă un rol major în apărarea onoarei și demnității acesteia.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Pornind de la realitățile existente în plan european, și nu numai, cu privire la supremația legii și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, a fost subliniat și cu acest prilej rolul esențial al magistraților și avocaților în realizarea acestor obiective.

A fost reafirmată importanța pentru societate a asigurării protecției drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice sub forma justiției preventive prin intermediul notarilor publici. Au fost subliniate exigențele de prevenție și certitudine juridică din sfera autorității publice pentru asigurarea raporturilor juridice de drept privat, evidențiindu-se, totodată, caracterul liberal al profesiei de notar public ce va trebui întărit în continuare.

A fost subliniat rolul consilierilor juridici în asigurarea actului de consultanță și asistență juridică. A fost menționată, totodată, necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ care reglementează această profesie, precum și utilitatea întăririi colaborării consilierilor juridici cu celelalte profesii juridice.

În cadrul dezbaterii profesionale a fost reiterată importanța executării silite în procesul realizării drepturilor morale și patrimoniale încălcate și, în acest context, promovarea profesiei de executor judecătoresc în așa fel încât aceasta să își realizeze menirea de instituție procesuală de importanță socială majoră.

Noile coduri de drept material și de drept procedural (civil și de procedură civilă; penal și de procedură penală) implică o schimbare de mentalitate, menită a le așeza ferm în contextul dreptului național. Pentru impunerea eficientă a noilor prevederi este necesară eliminarea inadvertențelor apărute în procesul interpretării și aplicării lor. Drept urmare, toate profesiile juridice – magistrați, avocați, notari publici, consilieri juridici, executori judecătorești – vor identifica, prin structurile proprii, prevederile pe care le consideră problematice în procesul aplicării codurilor, urmând ca periodic Uniunea Juriștilor din România să le centralizeze și să le înainteze spre analiză și dezbatere comisiilor juridice ale celor două camere ale Parlamentului României.

Dezbaterea a constituit un moment important în cadrul eforturilor pe care Uniunea Juriștilor din România le întreprinde pentru intensificarea colaborării și comunicării între profesiile juridice, acestea fiind menite să contribuie la promovarea intereselor profesionale ale tuturor categoriilor de juriști care înfăptuiesc sau concură la realizarea actului de justiție în acord cu nevoile celor pe care îi slujesc.

În acest scop participanții au luat în discuție posibilitatea organizării în continuare a unor dezbateri referitoare la comunicarea interprofesională, precum și elaborarea unei Carte a colaborării între profesiile juridice.

Președinte,

Dr. Ioan Chelaru

Rezoluția Uniunii Juriștilor din România adoptată cu prilejul dezbaterii cu tema  „Colaborarea dintre profesiile juridice” was last modified: octombrie 23rd, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter