Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie – aprobare (OMJ nr. 3406/C/2019)

4 sept. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 396
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar
Ordinul Ministrului Justiției  (OMJ) nr. 3406/C/2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie

(M. Of. nr.   709 din 29 august 2019)

Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie.

 

În M. Of. nr. 709 din 29 august 2019 a fost publicat OMJ nr. 3406/C/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivului regulament.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Atribuțiile Institutului Național de Criminologie”);

Cap. III („Conducerea și organizarea Institutului Național de Criminologie”);

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Secț. 1 („Directorul Institutului”);

Secț. a 2-a („Alte funcții de conducere”);

Secț. a 3-a („Organizarea Institutului”);

Subsecț. 1 („Dispoziții generale”);

Subsecț. a 2-a  („Serviciul cercetare”);

Subsecț. a 3-a  („Biroul economico-financiar și administrativ”);

Subsecț. a 4-a  („Compartimentul secretariat”);

Subsecț. a 5-a  („Activitatea de soluționare a petițiilor și a cererilor privind liberul acces la informațiile de interes public”);

Cap. IV („Patrimoniul”);

Cap. V („Dispoziții finale”);

Anexă.

 

Prezentare generală

 

Conform  art. 1, Institutul Național de Criminologie este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Justiției, care are ca scop asigurarea, pe baze științifice, a prevenirii și controlului criminalității. Astfel, organizarea, funcționarea, precum și atribuțiile Institutului sunt prevăzute de H.G.nr. 14/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

Potrivit art. 4, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:

– organizează activități de cercetare și evaluare a criminalității din România pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen și a formelor sale de manifestare;

– realizează analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele și evoluția criminalității, pe care le prezintă conducerii Ministerului Justiției în vederea luării unei decizii corecte, argumentate științific, de politică penală și penitenciară;

– participă la elaborarea proiectelor de legi și a altor acte normative în domeniul prevenirii și controlului criminalității;

– organizează manifestări științifice interne și internaționale pe teme de interes major pentru sistemul judiciar;

– diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor realizate, prin diverse forme de comunicare, publicații tipărite sau în format electronic;

– pune la dispoziție instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, baze de date statistice și documentare elaborate de Institut;

– accesează mecanisme de finanțare în domeniul cercetării și derulează proiecte, în condițiile legii.

Conducerea Institutului este asigurată de un director, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, care este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului justiției, în condițiile legii. Totodată, funcția de director al Institutului este corespunzătoare unei funcții de director direcție de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiției.

De asemenea, personalul Institutului este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, funcționari publici și personal contractual.

Conform art. 20, serviciul cercetare este condus de un șef serviciu și se află în subordinea directorului. Acesta este compus din două compartimente: Compartimentul studii și analize și Compartimentul documentare.

După cum prevede art. 25, patrimoniul inițial al Institutului, necesar pentru perioada de operaționalizare a instituției, reprezentat de echipamente și sisteme informatice, mobilier, aparatura birotică, precum și orice alte active necesare, se asigură prin transferuri din patrimoniul Ministerului Justiției. Modalitățile de predare-primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Prin protocol încheiat între Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie va fi stabilit modul de decontare a cheltuielilor comune de funcționare.

Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie – aprobare (OMJ nr. 3406/C/2019) was last modified: septembrie 4th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter