Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019)

11 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 219

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Noua reglementare

Biblioteca Universul Juridic Sintact

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private” se modifică și va avea următorul conținut:

„ANEXA 2A

la normă

 

ADMINISTRATORI ȘI BROKERI DE PENSII PRIVATE

 

Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private

 

                         CLASA 1

Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate

 

 1. CAPITAL ȘI REZERVE

 

 1. Capital social
 2. Capital subscris nevărsat (P)
 3. Capital subscris vărsat (P)
 4. Alte elemente de capitaluri proprii
 5. Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
 6. Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină*1) (A/P)
 7. Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării și alte elemente de capitaluri proprii*2) (A/P)
 8. Prime de capital
 9. Prime de emisiune (P)
 10. Prime de fuziune/divizare (P)
 11. Prime de aport (P)
 12. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)
 13. Rezerve din reevaluare (P)
 14. Rezerve
 15. Rezerve legale (P)
 16. Rezerve statutare sau contractuale (P)
 17. Alte rezerve (P)
 18. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (P)
 19. Diferențe de curs valutar din conversie*3) (A/P)
 20. Interese care nu controlează*4) (A/P)
 21. Interese care nu controlează – rezultatul exercițiului financiar (A/P)
 22. Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii (A/P)
 23. Acțiuni proprii (A)
 24. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A)
 25. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)
 26. Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)

 

 1. REZULTATUL REPORTAT

 

 1. Rezultatul reportat
 2. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
 3. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
 4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
 5. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
 6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*5) (A/P)

 

 1. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

 

 1. Profit sau pierdere (A/P)
 2. Repartizarea profitului (A)

 

 1. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

 

 1. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
 2. Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii
 3. Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii
 4. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
 5. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
 6. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute (A)
 7. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

 

 1. PROVIZIOANE

 

 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private
 2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (P)
 3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (P)
 4. Provizioane nespecifice
 5. Provizioane pentru litigii (P)
 6. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)
 7. Provizioane pentru restructurare (P)
 8. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P)
 9. Provizioane pentru impozite (P)
 10. Provizioane pentru terminarea contractului (P)
 11. Alte provizioane (P)

 

 1. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE

 

 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
 2. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
 3. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)
 4. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
 5. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)
 6. Credite bancare pe termen lung
 7. Credite bancare pe termen lung (P)
 8. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)
 9. Credite externe guvernamentale (P)
 10. Credite bancare externe garantate de stat (P)
 11. Credite bancare externe garantate de bănci (P)
 12. Credite de la trezoreria statului (P)
 13. Credite bancare interne garantate de stat (P)
 14. Datorii care privesc imobilizările financiare
 15. Datorii față de entitățile afiliate (P)
 16. Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
 17. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)
 18. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
 19. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P)
 20. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
 21. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P)
 22. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
 23. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)
 24. Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii
 25. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A)
 26. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

————

    *1) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

    *2) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

    *3) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

    *4) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

    *5) În acest cont se evidențiază eventualele diferențe rezultate din dispozițiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condițiile prevăzute de acestea.

 

                         CLASA a 2-a

Conturi de imobilizări

 

 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 1. Cheltuieli de constituire (A)
 2. Cheltuieli de dezvoltare (A)
 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)
 4. Fond comercial
 5. Fond comercial pozitiv*6) (A)
 6. Fond comercial negativ (P)
 7. Alte imobilizări necorporale (A)

 

 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 1. Terenuri și amenajări de terenuri (A)
 2. Terenuri (A)
 3. Amenajări de terenuri (A)
 4. Construcții (A)
 5. Instalații tehnice și mijloace de transport
 6. Echipamente tehnologice (A)
 7. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)
 8. Mijloace de transport (A)
 9. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)

 

 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

 

 1. Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
 2. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

 

 1. IMOBILIZĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE

 

 1. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)

 

 1. IMOBILIZĂRI FINANCIARE*7)

 

 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate
 2. Acțiuni deținute la entități controlate în comun
 3. Titluri puse în echivalență*8) (A)
 4. Alte titluri imobilizate (A)
 5. Creanțe imobilizate
 6. Sume de încasat de la entitățile afiliate (A)
 7. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate (A)
 8. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
 9. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
 10. Creanțe legate de interesele de participare (A)
 11. Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare (A)
 12. Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)
 13. Alte creanțe imobilizate (A)
 14. Depozite bancare la termen (A)
 15. Depozite pentru scopuri de garantare (A)
 16. Depozite pentru garanție gestionari (A)
 17. Alte depozite (A)
 18. Certificate de depozit (A)
 19. Certificate de trezorerie (A)
 20. Alte creanțe imobilizate (A)
 21. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)
 22. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A)
 23. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A)
 24. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanție gestionari (A)
 25. Dobânzi aferente altor depozite (A)
 26. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A)
 27. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A)
 28. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)
 29. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
 30. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
 31. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate în comun (P)
 32. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

 

 1. IMOBILIZĂRI FINANCIARE PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC

 

 1. Creanțe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 2. Depozite bancare la termen destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 3. Alte creanțe pentru scopuri de garantare destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 4. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (P)

 

 1. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

 

 1. Amortizări privind imobilizările necorporale (P)
 2. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
 3. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
 4. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
 5. Amortizarea fondului comercial*9) (P)
 6. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
 7. Amortizări privind imobilizările corporale
 8. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
 9. Amortizarea construcțiilor (P)
 10. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
 11. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)

 

 1. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

 

 1. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P)
 2. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
 3. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
 4. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
 5. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
 6. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)
 7. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)
 8. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
 9. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
 10. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție
 11. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)
 12. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
 13. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la filiale (P)
 14. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun (P)
 15. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
 16. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
 17. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile afiliate (P)
 18. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
 19. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de interesele de participare (P)
 20. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)

————

    *6) Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.

    *7) Această grupă cuprinde imobilizările financiare, cu excepția celor destinate acoperirii provizioanelor tehnice.

    *8) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

    *9) Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.

 

                         CLASA a 3-a

Conturi de stocuri

 

 1. STOCURI DE MATERIALE

 

 1. Materiale consumabile
 2. Materiale auxiliare (A)
 3. Combustibili (A)
 4. Piese de schimb (A)
 5. Alte materiale consumabile (A)
 6. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

 

 1. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

 

 1. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
 2. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)

 

 1. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR

 

 1. Ajustări pentru deprecierea materialelor
 2. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
 3. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

 

                         CLASA a 4-a

Conturi de terți

 

 1. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Furnizori (P)
 2. Efecte de plătit (P)
 3. Furnizori de imobilizări (P)
 4. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
 5. Furnizori – facturi nesosite (P)
 6. Furnizori – debitori
 7. Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
 8. Furnizori – debitori pentru prestări de servicii (A)
 9. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
 10. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

 

 1. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Clienți
 2. Clienți din tranzacții (A)
 3. Clienți din tranzacții – fonduri de pensii administrate privat (A)
 4. Clienți din tranzacții – fonduri de pensii facultative (A)
 5. Clienți diverși (A)
 6. Clienți incerți sau în litigiu (A)
 7. Efecte de primit de la clienți (A)
 8. Clienți – facturi de întocmit (A)
 9. Clienți – creditori (P)
 10. Clienți creditori din tranzacții (P)
 11. Alți clienți creditori (P)

 

 1. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Personal – salarii datorate (P)
 2. Personal – ajutoare materiale datorate (P)
 3. Prime reprezentând participarea personalului la profit*10) (P)
 4. Avansuri acordate personalului (A)
 5. Drepturi de personal neridicate (P)
 6. Rețineri din salarii datorate terților (P)
 7. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul
 8. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
 9. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)

 

 1. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Asigurări sociale
 2. Contribuția unității la asigurările sociale (P)
 3. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)
 4. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
 5. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P)
 6. Contribuția de asigurări sociale (P)
 7. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)
 8. Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)
 9. Ajutor de șomaj
 10. Contribuția unității la fondul de șomaj (P)
 11. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)
 12. Alte datorii și creanțe sociale
 13. Alte datorii sociale (P)
 14. Alte creanțe sociale (A)

 

 1. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Impozitul pe profit/venit
 2. Impozitul pe profit (P)
 3. Impozitul pe venit*11) (P)
 4. Taxa pe valoarea adăugată
 5. TVA de plată (P)
 6. TVA de recuperat (A)
 7. TVA deductibilă (A)
 8. TVA colectată (P)
 9. TVA neexigibilă (A/P)
 10. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
 11. Subvenții
 12. Subvenții guvernamentale (A)
 13. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A)
 14. Alte sume de primit cu caracter de subvenții (A)
 15. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
 16. Impozit pe dividende (P)
 17. Impozit pe clădiri și teren (P)
 18. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
 19. Fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (P)
 20. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului
 21. Alte datorii față de bugetul statului (P)
 22. Alte creanțe privind bugetul statului (A)

 

 1. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI

 

 1. Decontări între entitățile afiliate
 2. Decontări între entitățile afiliate (A/P)
 3. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P)
 4. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
 5. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
 6. Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
 7. Sume datorate acționarilor/asociaților
 8. Acționari/asociați – conturi curente (P)
 9. Acționari/asociați – dobânzi la conturi curente (P)
 10. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)
 11. Dividende de plată (P)
 12. Decontări din operațiuni în participație
 13. Decontări din operațiuni în participație – pasiv (P)
 14. Decontări din operațiuni în participație – activ (A)

 

 1. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI

 

 1. Debitori diverși (A)
 2. Creditori diverși (P)

 

 1. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

 

 1. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
 2. Venituri înregistrate în avans (P)
 3. Decontări din operațiuni în curs de clarificare (A/P)
 4. Subvenții pentru investiții
 5. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)
 6. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
 7. Donații pentru investiții (P)
 8. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
 9. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)

 

 1. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII

 

 1. Decontări între unitate și subunități (A/P)
 2. Decontări între subunități (A/P)

 

 1. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

 

 1. Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți (P)
 2. Ajustări pentru deprecierea creanțelor – decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P)
 3. Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra entităților afiliate (P)
 4. Ajustări pentru deprecierea creanțelor referitoare la interesele de participare (P)
 5. Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra asociaților (P)
 6. Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși (P)

————

    *10) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

    *11) Se utilizează pentru evidențierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

 

                         CLASA a 5-a

Conturi de trezorerie

 

 1. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT*12)

 

 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)
 2. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)
 3. Obligațiuni (A)
 4. Obligațiuni cotate (A)
 5. Obligațiuni necotate (A)
 6. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
 7. Alte titluri de plasament (A)
 8. Alte titluri de plasament cotate (A)
 9. Alte titluri de plasament necotate (A)
 10. Dobânzi la obligațiuni, titluri de stat și titluri de plasament (A)
 11. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P)
 12. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
 13. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)

 

 1. CONTURI LA BĂNCI

 

 1. Valori de încasat
 2. Cecuri de încasat (A)
 3. Efecte de încasat (A)
 4. Efecte remise spre scontare (A)
 5. Conturi curente la bănci
 6. Conturi la bănci în lei (A)
 7. Conturi la bănci în valută (A)
 8. Sume în curs de decontare (A)
 9. Dobânzi
 10. Dobânzi de plătit (P)
 11. Dobânzi de încasat (A)
 12. Credite bancare pe termen scurt (P)
 13. Credite bancare pe termen scurt (P)
 14. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)
 15. Credite externe guvernamentale (P)
 16. Credite externe garantate de stat (P)
 17. Credite externe garantate de bănci (P)
 18. Credite de la Trezoreria Statului (P)
 19. Credite interne garantate de stat (P)
 20. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

 

 1. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC

 

 1. Conturi curente la bănci destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 2. Conturi la bănci în lei destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 3. Conturi la bănci în valută destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 4. Sume în curs de decontare destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 5. Titluri de stat destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 6. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 7. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt destinate acoperirii provizionului tehnic (P)
 8. Ajustări pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt destinate acoperirii provizionului tehnic (P)

 

 1. CASA

 

 1. Casa
 2. Casa în lei (A)
 3. Casa în valută (A)
 4. Alte valori
 5. Timbre fiscale și poștale (A)
 6. Bilete de tratament și odihnă (A)
 7. Tichete și bilete de călătorie (A)
 8. Alte valori (A)

 

 1. ACREDITIVE

 

 1. Acreditive
 2. Acreditive în lei (A)
 3. Acreditive în valută (A)
 4. Avansuri de trezorerie*13) (A)
 5. Avansuri de trezorerie în lei (A)
 6. Avansuri de trezorerie în valută (A)

 

 1. VIRAMENTE INTERNE

 

 1. Viramente interne (A/P)

 

 1. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

 

 1. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)
 2. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)
 3. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P)
 4. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P)

————

    *12) Această grupă cuprinde investițiile pe termen scurt, cu excepția celor destinate acoperirii provizionului tehnic.

    *13) În acest cont vor fi evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri.

 

                         CLASA a 6-a

Conturi de cheltuieli

 

 1. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

 

 1. Cheltuieli cu materialele consumabile
 2. Cheltuieli cu materialele auxiliare
 3. Cheltuieli privind combustibilii
 4. Cheltuieli privind piesele de schimb
 5. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
 6. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
 7. Cheltuieli privind materialele nestocate
 8. Cheltuieli privind energia și apa
 9. Alte cheltuieli privind materialele
 10. Reduceri comerciale primite

 

 1. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI

 

 1. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
 2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
 3. Cheltuieli cu primele de asigurare
 4. Cheltuieli cu studiile și cercetările
 5. Cheltuieli cu pregătirea personalului

 

 1. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

 

 1. Cheltuielile suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii
 2. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii
 3. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii – Pilon 2
 4. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii – Pilon 3
 5. Cheltuieli privind suma datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private
 6. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare
 7. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare – Pilon 2
 8. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare – Pilon 3
 9. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii
 10. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii – Pilon 2
 11. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii – Pilon 3
 12. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenților de marketing
 13. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenților de marketing – Pilon 2
 14. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenților de marketing – Pilon 3
 15. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare provizionului tehnic
 16. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare provizionului tehnic – Pilon 2
 17. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare provizionului tehnic – Pilon 3
 18. Cheltuieli cu colaboratorii
 19. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
 20. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
 21. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
 22. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
 23. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
 24. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
 25. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

 

 1. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

 

 1. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
 2. Cheltuieli privind impozitele și taxele locale
 3. Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităților din piața de capital
 4. Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

 

 1. CHELTUIELI CU PERSONALUL

 

 1. Cheltuieli cu salariile personalului
 2. Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților
 3. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților
 4. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților
 5. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
 6. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
 7. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
 8. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale
 9. Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj
 10. Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
 11. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la fondurile de pensii facultative
 12. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate
 13. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
 14. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă

 

 1. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

 

 1. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
 2. Pierderi din creanțe și debitori diverși
 3. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
 4. Alte cheltuieli de exploatare
 5. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități
 6. Cheltuieli cu donațiile acordate
 7. Cheltuieli privind imobilizările necorporale și corporale cedate și alte operațiuni de capital
 8. Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale*14)
 9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare
 10. Alte cheltuieli de exploatare

 

 1. CHELTUIELI FINANCIARE

 

 1. Pierderi din creanțe legate de participații
 2. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
 3. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
 4. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
 5. Cheltuieli din diferențe de curs valutar
 6. Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*15)
 7. Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune din străinătate
 8. Cheltuieli privind dobânzile
 9. Cheltuieli privind sconturile acordate
 10. Alte cheltuieli financiare

 

 1. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

 

 1. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere
 2. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
 3. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
 4. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii private
 5. Alte cheltuieli de exploatare privind provizioanele
 6. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaților
 7. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt
 8. Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit
 9. Cheltuieli cu provizioane pentru pensii și alte obligații similare
 10. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii postangajare
 11. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă
 12. Cheltuieli cu provizioane pentru litigii
 13. Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
 14. Cheltuieli cu alte provizioane
 15. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
 16. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente
 17. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
 18. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare
 19. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
 20. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
 21. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente
 22. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor

 

 1. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE

 

 1. Cheltuieli cu impozitul pe profit
 2. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*16)

————

    *14) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

    *15) În acest cont nu se înregistrează diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină.

    *16) Se utilizează conform reglementărilor legale.

 

                         CLASA a 7-a

Conturi de venituri

 

 1. CIFRA DE AFACERI

 

 1. Venituri din servicii prestate
 2. Venituri din servicii prestate – Pilon 2
 3. Comision de administrare – Pilon 2
 4. Comision de administrare din contribuții plătite – Pilon 2
 5. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat – Pilon 2
 6. Penalități de transfer – Pilon 2
 7. Tarife pentru servicii la cerere – Pilon 2
 8. Venituri din activitatea de marketing – Pilon 2
 9. Venituri din servicii prestate – Pilon 3
 10. Comision de administrare – Pilon 3
 11. Comision de administrare din contribuții plătite – Pilon 3
 12. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative – Pilon 3
 13. Penalități de transfer – Pilon 3
 14. Tarife pentru servicii la cerere – Pilon 3
 15. Venituri din activitatea de marketing – Pilon 3
 16. Venituri din studii și cercetări
 17. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
 18. Venituri din activități diverse

 

 1. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI

 

 1. Venituri din producția de imobilizări necorporale
 2. Venituri din producția de imobilizări corporale

 

 1. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE

 

 1. Venituri din subvenții de exploatare
 2. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri*17)
 3. Venituri din subvenții de exploatare pentru materiale consumabile
 4. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
 5. Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
 6. Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
 7. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
 8. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
 9. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
 10. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri

 

 1. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

 

 1. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
 2. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
 3. Alte venituri din exploatare
 4. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
 5. Venituri din donații primite
 6. Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital
 7. Venituri din subvenții pentru investiții
 8. Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar
 9. Câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase
 10. Alte venituri din exploatare

 

 1. VENITURI FINANCIARE

 

 1. Venituri din imobilizări financiare
 2. Venituri din acțiuni deținute la filiale
 3. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun
 4. Venituri din investiții financiare pe termen scurt
 5. Venituri din investiții financiare cedate
 6. Venituri din imobilizări financiare cedate
 7. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate
 8. Venituri din diferențe de curs valutar
 9. Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*18)
 10. Diferențe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune din străinătate
 11. Venituri din dobânzi
 12. Venituri din sconturi obținute
 13. Alte venituri financiare
 14. Plus valori din ajustări aferente valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare
 15. Alte venituri financiare

 

 1. VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

 

 1. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
 2. Venituri din provizioane
 3. Venituri din provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private
 4. Alte venituri din provizioane
 5. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaților
 6. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt
 7. Venituri cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit
 8. Venituri cu provizioane pentru pensii și alte obligații similare
 9. Venituri cu provizioane pentru beneficii postangajare
 10. Venituri cu provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă
 11. Venituri cu provizioane pentru litigii
 12. Venituri cu provizioane pentru restructurare
 13. Venituri cu alte provizioane
 14. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
 15. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente
 16. Venituri din fondul comercial negativ
 17. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată
 18. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
 19. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
 20. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

————

    *17) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

    *18) În acest cont nu se înregistrează diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină.

 

                         CLASA a 8-a

Conturi speciale

 

 1. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI

 

 1. Volumul provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private
 2. Angajamente acordate
 3. Angajamente primite
 4. Alte conturi în afara bilanțului
 5. Imobilizări corporale luate cu chirie
 6. Valori materiale primite spre administrare
 7. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
 8. Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
 9. Stocuri de natura altor materiale date în folosință
 10. Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate
 11. Efecte scontate neajunse la scadență
 12. Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie
 13. Alte valori în afara bilanțului
 14. Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență
 15. Dobânzi de plătit
 16. Dobânzi de încasat
 17. Active contingente
 18. Datorii contingente

 

 1. BILANȚ

 

 1. Bilanț de deschidere
 2. Bilanț de închidere”.
Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019) was last modified: aprilie 11th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter