Recurs declarat cu depăşirea termenului prevăzut de lege. Respingerea recursului ca tardiv formulat

10 mai 2022
Vizualizari: 549
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 248
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 496

Prin decizia nr. 1754 din 28 septembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal s-a admis excepția perimării și s-a constatat perimat recursul formulat de reclamantul A. împotriva sentinței civile nr. 1029 din 23 iunie 2016 pronunțate de Tribunalul Prahova – sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, în contradictoriu cu intimații-pârâți Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 din cadrul Guvernului României și Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din decembrie 1989 din Cadrul Parlamentului României.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 5031 din 8 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cu prioritate excepția de tardivitate a recursului dedus judecății în prezenta cauză, conform dispozițiilor art. 248 C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul este tardiv, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 421 alin. (2) din C. proc. civ.:

Conferința națională de insolvență

„Hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare. Când perimarea se constată de o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, recursul se judecă de Completul de 5 judecători”.

În cauză, în ceea ce privește recursul formulat de A., se constată că decizia recurată a fost pronunțată la data de 28.09.2017, iar cererea de recurs a fost depusă la Curtea de Apel Ploiești la data de 02.11.2017, în condițiile în care ultima zi de declarare în termen a recursului era data de 04 octombrie 2016.

Potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 din C. proc. civ., când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește, iar conform alin. (2) al aceluiași articol, când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Astfel, recursul a fost declarat cu depășirea termenului prevăzut de lege pentru declararea acestei căi de atac, respectiv cu nerespectarea termenului de 5 zile de la pronunțarea hotărârii, prevăzut de art. 421 alin. (2) din C. proc. civ.

Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Prin urmare, pentru considerentele anterior relevate și în temeiul dispozițiilor art. 496 din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul de față ca tardiv formulat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Recurs declarat cu depășirea termenului prevăzut de lege. Respingerea recursului ca tardiv formulat was last modified: mai 10th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.