Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între ANAF, UNNPR şi ANCPI, aprobată prin OMF nr. 1.489/2018 – modificări (OMF nr. 4705/2023)

15 nov. 2023
Vizualizari: 356

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.489/2018

(M. Of. nr. 205 din 7 martie 2018)

Ordinul ministrul Finanțelor (OMF) nr. 4705/2023 privind modificarea Procedurii de stabilire a schimbului de informații între ANAF, UNNPR și ANCPI, aprobată prin OMFP nr. 1.489/2018

(M. Of. nr. 1032 din 14 noiembrie 2023)

– abrogă: art. 4, alin. (4)-(6);

– modifică: art. 2; art. 4 alin. (1); art. 6 alin. (1); art. 8 alin. (4).

 

În M. Of. nr. 1032 din data de 14 noiembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrul Finanțelor (OMF) nr. 4705/2023 privind modificarea Procedurii de stabilire a schimbului de informații între ANAF, UNNPR și ANCPI, aprobată prin OMFP nr. 1.489/2018.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 2

Vechea reglementare

„Art. 2

În vederea transmiterii informațiilor, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară se înscriu în sistemul informatic PatrimVen, potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2

În vederea transmiterii informațiilor, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară se înscriu în sistemul informatic PatrimVen, potrivit dispozițiilor art. 701 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală”.

Art. 4 alin. (1)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Vechea reglementare

„Art. 4

(1) Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 160 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, notarul public transmite o solicitare CNARNN – Infonot în scopul obținerii certificatului de atestare fiscală”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4

(1) Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 160 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, în scopul obținerii certificatului de atestare fiscală, notarul public accesează platforma PatrimVen, ca utilizator înregistrat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, la adresa web https://epatrim.anaf.ro, descarcă formularul și completează informațiile, astfel cum sunt solicitate de aplicația informatică”.

Art. 6 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 6

(1) Utilizatorii platformei din cadrul CNARNN – Infonot au obligația să descarce mesajele ce conțin CAF-ul în format electronic și să le distribuie notarilor publici, conform solicitărilor făcute de aceștia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6

(1) Notarului public i se pun la dispoziție în platforma informatică mesajele ce conțin CAF-ul în format electronic”.

Art. 8 alin. (4)

Vechea reglementare

„Art. 8

(4) A.N.A.F. transmite CNARNN – Infonot informațiile cuprinse în lista debitorilor, persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante ulterior publicării acesteia pe site-ul A.N.A.F., în vederea înscrierii în Registrul Național Notarial de Evidență a Creditorilor Persoanelor Fizice și pentru formularea opoziției la partaj sau la donație, după caz”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) A.N.A.F. transmite CNARNN – Infonot, lunar, lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante, în vederea înscrierii în Registrul Național Notarial de Evidență a Creditorilor Persoanelor Fizice și pentru formularea opoziției la partaj sau la donație, după caz”.

 

Procedura de stabilire a schimbului de informații între ANAF, UNNPR și ANCPI, aprobată prin OMF nr. 1.489/2018 – modificări (OMF nr. 4705/2023) was last modified: noiembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.