Primăria Sectorului 3, București. Un post vacant de consilier juridic debutant

9 feb. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1348

Potrivit unui anunț, Primăria Sectorului 3, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant – Serviciul Legislație și Avizare Contracte.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume:

a. au cetățenia română și domiciliul în România;

b. cunosc limba română, scris și vorbit;

c. au vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d. au capacitate deplină de exercițiu;

Campanie Craciun UJmag 2020

e. au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f. îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

g. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h. nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i. nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j. nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;

– vechimea nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 21 februarie 2018: termenul-limită pentru depunerea dosarelor;

– 6 martie 2018, ora 12.00: proba scrisă;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008:

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– cazierul judiciar;

– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la Primăria Sectorului 3 București – Calea Dudești 191, Sector 3, telefon: 021/318.03.23 (interior 241).

Sursa informației

Primăria Sectorului 3, București. Un post vacant de consilier juridic debutant was last modified: februarie 7th, 2019 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter