Pavel, Mărgărit și Asociații. Contractul de muncă vs. contractul de colaborare în România

1 feb. 2022
Vizualizari: 1384

Ce este contractul de colaborare și cum îl deosebim de contractul de muncă?

Contractul de colaborare reprezintă un acord de voință între două părți, ce presupune prestarea unor servicii ocazionale, intrând sub egida dispozițiilor Codului civil, în timp ce contractul de muncă este un acord de voință, ce reglementează raporturile de muncă, jurisdicția muncii, aspecte referitoare la concediu, salariu, drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă, salariatul beneficiind de mai multe drepturi, precum: dreptul la repaus săptămânal, concediu de odihnă anual, dreptul la formare profesională, aceste aspecte fiind prevăzute de Codul muncii.

 

Cum putem evita încadrarea relației de colaborare ca fiind una de angajare?

Conform art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este definită ca activitate independentă orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

– persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

– persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

– riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

– activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

– activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

– persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

– persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Așadar, clauzele contractului de colaborare, pentru a putea fi evitată recalificarea acestuia într-un contract de muncă, trebuie redactate într-o manieră cât mai clară care să reflecte relația de independență dintre părțile contractante și să înlăture orice relație de subordonare dintre acestea.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă redactarea sau revizuirea acestora de către un avocat specializat în dreptul muncii și drept fiscal.

 

Sancțiuni privind recalificarea contractului de colaborare într-un contract de muncă

Recalificarea relației dintre părțile contractante poate fi asimilată din punct de vedere fiscal unui contract de muncă, aplicându-se contractului de colaborare aceleași taxe, impozite și contribuții sociale ca și unui contract de muncă. Aceste situații pot apărea în cazurile în care în contractele de colaborare se folosește un limbaj specific dreptului muncii sau se reglementează elemente specifice raporturilor de muncă.

Așadar, din punct de vedere fiscal, în cazul reconsiderării unei activități ca activitate dependentă, se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul și beneficiarul de venit. Mai mult decât atât, pe lângă aceste recalculări pot fi percepute și penalități, ori pot fi aplicate sancțiuni contravenționale sau penale, motiv pentru care este esențial ca prevederile contractuale să reflecte cu acuratețe voința părților și anume, încheierea unui contract de colaborare, iar nu a unui de muncă.

Un avocat specializat în litigii de muncă și litigii fiscale poate asista clienții care s-au confruntat cu o astfel de problemă pentru a evita aplicarea unor sancțiuni din partea organelor fiscale.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat clienți în redactarea de astfel de contracte de colaborare, precum și în redactarea contractelor de muncă și recomandă redactarea sau revizuirea acestora de către un avocat specializat în dreptul muncii și drept fiscal.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.
Pavel, Mărgărit și Asociații. Contractul de muncă vs. contractul de colaborare în România was last modified: februarie 1st, 2022 by Universul Juridic
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: