Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș. Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de grefier cu studii superioare juridice (termen-limită: 26 februarie 2019)

6 feb. 2019
Vizualizari: 2346

Potrivit unui anunț, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de grefieri cu studii superioare juridice – pe perioadă determinată, astfel:

• 1 post temporar vacant la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș;

• 1 post temporar vacant la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc;

• 1 post temporar vacant la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni.

Concursul va avea loc în perioada 19-20 martie 2019, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș din Strada Mihai Viteazul nr. 23, astfel:

• 19 martie 2019, ora 9.00 – proba practică eliminatorie de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere;

Conferința națională de insolvență

• 20 martie 2019, ora 9.00 – proba scrisă.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

1. Proba practică eliminatorie de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau dactilografie.

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator se notează cu „admis” sau „respins”. Candidații declarați admiși la proba practică eliminatorie participă la susținerea probei scrise.

2. Proba scrisă, care se susține la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară.

Timpul maxim destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore, calculat de la comunicarea subiectelor. Corectarea lucrărilor se face pe baza baremelor definitive. Baremele de corectare se afișează la sediu instituției cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afișare, candidații pot face contestații la bareme, care se depun la comisia de organizare a concursului și se soluționează în 24 de ore de către comisia de soluționare a contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se afișează de îndată la sediul unității și se publică pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș la adresa: pcatgmures.mpublic.ro.

La concurs au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

c) cunosc limba română;

d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

e) au studii superioare juridice;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

f) posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Dosarul de concurs se depune la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș și trebuie să cuprindă următoarele documente:

– cerere tipizată;

– actul de identitate (copie);

– diploma de studii superioare juridice (copie);

– certificatul de cazier judiciar;

– certificatul de cazier fiscal;

– caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită;

– datele rezultate din evidența operativă a organelor judiciare;

– curriculum vitae;

– adeverința medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea funcției;

– chitanță de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei și se plătește la casieria Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș.

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la sediul Departamentului economico-financiar și administrativ din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

La înscriere, candidații vor primi formularul cererii tipizate, precum și tematica și bibliografia aprobate pentru concursul la care participă. Verificarea dosarelor candidaților privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs se realizează de către comisia de organizare a concursului.

Dosarele de concurs se depun la comisia de organizare a concursului cu cel puțin 20 de zile înainte de data concursului (26 februarie 2019).

Lista candidaților admiși și a celor respinși se afișează și se publică cu 7 zile înainte de data concursului (11 martie 2019), la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș și pe pagina de internet a acestuia, pcatgmures.mpublic.ro, precum și pe cea a Școlii Naționale de Grefieri, www.grefieri.ro.

Candidații respinși în urma verificării dosarelor pot formula contestații în termen de 48 de ore de la afișare, la secretariatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș, etaj 1, tel. 0265/260.742 sau prin fax, la nr. 0265/269.834.

Contestațiile vor fi soluționate prin hotărâre definitivă de către comisia de organizare a concursului în 24 de ore de la depunere, rezultatele fiind comunicate, de îndată, în condițiile art. 5 alin. (1) din Hotărârea nr. 126/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate. În sala de concurs, candidații nu pot avea asupra lor mijloace de comunicare la distanță și niciun fel de aparate electronice. Încălcarea acestei dispoziții atrage eliminarea din concurs.

În vederea elaborării lucrării scrise, candidații vor putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pastă de culoare albastră. Timpul maxim destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore, calculat de la comunicarea subiectelor.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 262/20.03.2018, a hotărât menținerea tematicii și bibliografiei aprobate pe anul 2017, prin Hotărârea nr. 169/28.02.2017, pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier în anul 2018.

Alte informații privind modul de desfășurare a concursului sunt prevăzute în Hotărârea nr. 126/1.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul documentului aferent tematicii și bibliografiei concursului, astfel cum a fost publicat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2019/02/tg-m-pages-5-8.pdf” height=”800px”]

Sursa informației

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș. Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de grefier cu studii superioare juridice (termen-limită: 26 februarie 2019) was last modified: februarie 6th, 2019 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.