O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice – modificări (Legea nr. 344/2023)

15 nov. 2023
Vizualizari: 108

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

(M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2010)

Legea nr. 344/2023 pentru completarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

(M. Of. nr. 1029 din 13 noiembrie 2023)

– introduce: art. 1 alin. (2), art. 11^1, art. 11^2.

 

În M. Of. nr. 1029 din 13 noiembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 344/2023 pentru completarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.

Redăm, în continuare, modificările aduse respectivului act normativ.

Art. 1 alin. (2)

Noua reglementare

La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Protecția infrastructurilor critice naționale constituie componentă a securității naționale”.

 

Art. 11^1 și art. 11^2

Noua reglementare

După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:

„Art. 11^1: Accesul la ICN și acordarea despăgubirilor

(1) Persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat care dețin, cu orice titlu, terenuri, construcții sau instalații tehnologice, în perimetrul cărora sunt amplasate sau instalate elemente de ICN/ICE, au obligația să permită necondiționat accesul personalului specializat de la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de ICN/ICE, în vederea remedierii disfuncționalităților sau realizării mentenanței sistemelor.

(2) Pentru pagubele cauzate pe timpul desfășurării intervențiilor prevăzute la alin. (1), proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE au obligația de a plăti celor îndreptățiți contravaloarea expertizelor, precum și cuantumul despăgubirilor stabilite de către evaluatori autorizați, în termen de 60 de zile de la data definitivării expertizei.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(3) Expertizele prevăzute la alin. (2) se vor efectua după desfășurarea intervențiilor prevăzute la alin. (1).

(4) Criteriile și modul de acordare a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordine comune ale conducătorilor autorităților publice responsabile, potrivit domeniilor din responsabilitate.

Art. 11^2: Înstrăinarea ICN

La încheierea oricăror acte privind înstrăinarea prin vânzare-cumpărare, precum și prin orice altă modalitate, a unor elemente de ICN/ICE sau a unor obiective ce dețin calitatea de ICN/ICE, având capital de stat sau mixt, proprietarii/operatorii/administratorii respectivi au obligația să solicite, cu 60 de zile înainte, prin intermediul autorității publice responsabile, avizul de conformitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu excepția subsectoarelor «bănci» și «trezorerie și sisteme de plăți» din cadrul sectorului «financiar-bancar», a căror activitate este reglementată prin legi speciale”.

 

Art. II din Legea nr. 344/2023

„Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Art. III din Legea nr. 344/2023

„Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”.

O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice – modificări (Legea nr. 344/2023) was last modified: noiembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.